Αποτελέσματα live αναζήτησης

Aύξηση κερδών 12,12% το 2007 για 2.500 επιχειρήσεις

4 Ιούνιου 2008 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 2 λεπτά
  • Mε αύξηση των πωλήσεων κατά 8,45% και των κερδών προ φόρων κατά 12,12%, το ελληνικό επιχειρείν επέδειξε το 2007 αντιστάσεις απέναντι στη διεθνή κρίση. Το συμπέρασμα προκύπτει από την ανάλυση των 2.500 περίπου ισολογισμών εισηγμένων και μη επιχειρήσεων με κύκλο εργασιών άνω του 1 εκατ. ευρώ το 2007 που πραγματοποιήθηκε από τη Stat Bank.
Aύξηση κερδών 12,12% το 2007 για 2.500 επιχειρήσεις              
 
Mε αύξηση των πωλήσεων κατά 8,45% και των κερδών προ φόρων κατά 12,12%, το ελληνικό επιχειρείν επέδειξε το 2007 αντιστάσεις απέναντι στη διεθνή κρίση. Το συμπέρασμα προκύπτει από την ανάλυση των 2.500 περίπου ισολογισμών εισηγμένων και μη επιχειρήσεων με κύκλο εργασιών άνω του 1 εκατ. ευρώ το 2007 που πραγματοποιήθηκε από τη Stat Bank. Πρόκειται για εταιρείες που δημοσιοποίησαν στοιχεία έως και την 1 Ιουλίου και συγκροτούν ένα ισχυρό δείγμα για την εξαγωγή των πρώτων συμπερασμάτων για τον τρόπο που κινήθηκε η οικονομία το 2007.

Οι παραπάνω επιχειρήσεις πραγματοποίησαν το 2007 πωλήσεις 81,4 δισ. ευρώ έναντι 75,14 δισ. ευρώ το 2006 (άνοδος 8,45%) και προ φόρων κέρδη 4,35 δισ. ευρώ έναντι 3,88 δισ. ευρώ το 2006 (άνοδος 12,12%). Το μέσο περιθώριο καθαρού κέρδους διαμορφώθηκε σε 5,34% (δεν λαμβάνονται υπόψη εταιρίες που δεν είχαν συγκρίσιμα οικονομικά αποτελέσματα την εξεταζόμενη περίοδο). Το λειτουργικό περιθώριο διατηρήθηκε εν πολλοίς σταθερό ενώ οι υποχρεώσεις κινήθηκαν με ελαφρά υψηλότερα από τον τζίρο.

Τόσο το εμπόριο όσο και η βιομηχανία κατάφεραν να αυξήσουν την κερδοφορία τους ταχύτερα από ό,τι τις πωλήσεις. Έτσι:

• Στο χώρο των εμπορικών επιχειρήσεων ο κύκλος εργασιών φθάνει τα 41,9 δισ. ευρώ ή 10,24% υψηλότερα έναντι του 2006, ενώ τα προ φόρων κέρδη ήταν 1,77 δισ. ευρώ, βελτιωμένα κατά 17,21% έναντι του 2006. Από τις εταιρίες του δείγματος οι 914 παρουσίασαν υψηλότερο τζίρο και 254 χαμηλότερο. Η ακτινογραφία της κερδοφορίας δείχνει ότι 1.036 εταιρίες έκλεισαν το 2007 με κέρδη και 132 ζημιές. Από τις κερδοφόρες 656 είχαν υψηλότερα προ φόρων κέρδη από ό,τι στην οικονομική χρήση του 2006 ενώ 385 χαμηλότερα. Επιπλέον 67 εμπορικές επιχειρήσεις πέρασαν σε κέρδη ενώ 60 σε ζημιές από κέρδη. Οι είκοσι πλέον κερδοφόρες εταιρίες έβαλαν στα ταμεία τους 727 εκατ. ευρώ ή το 41% του συνόλου.

• Με χαμηλότερη ταχύτητα κινήθηκε η ελληνική βιομηχανία. Τα έσοδα ανήλθαν σε 39,5 δισ. ευρώ (αύξηση 6,6%), ενώ τα προ φόρων κέρδη σε 2,57 δισ. ευρώ (άνοδος 8,85%). Οι 691 επιχειρήσεις παρουσίασαν το 2007 μεγαλύτερες πωλήσεις έναντι του 2006 ενώ οι 248 λιγότερες. Oσον αφορά τα κέρδη, 760 ήταν κερδοφόρες ενώ 179 ζημιογόνες. Η ανάλυση δείχνει ότι 488 εταιρίες (περίπου το 50%) είχαν υψηλότερα προ φόρων κέρδη ενώ 51 αντέστρεψαν τις ζημίες του 2006. Αντίθετα, 83 πέρασαν σε αρνητικό αποτέλεσμα το 2007 ενώ 317 εταιρίες δεν κατάφεραν να διατηρήσουν την κερδοφορία τους, η οποία υποχώρησε. Εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι οι 20 πλέον κερδοφόρες αποσπούν περίπου το 67% των κερδών (1,8 δισ. ευρώ σε σύνολο 2,57 δισ. ευρώ), χάρη και στα κέρδη των δύο διυλιστηρίων τα οποία εμφάνισαν συνολικά κέρδη της τάξης των 600 εκατ. ευρώ.

 
Πηγή Εxpress


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης