Αποτελέσματα live αναζήτησης

Εννέα κλάδοι στο στόχαστρο του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας

2 Ιούνιου 2008 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 2 λεπτά
  • Ενταση των ελέγχων για την τήρηση της εργατικής νομοθεσίας σε 9 κλάδους της οικονομίας (στο εμπόριο, στις υπηρεσίες, στις κατασκευές, στις μεταφορές κ.ά.) προαναγγέλλει η Εκθεση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας για το 2008, που δημοσιεύει η εφημερίδα «Ημερησία».
Εννέα κλάδοι στο στόχαστρο του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας


Ενταση των ελέγχων για την τήρηση της εργατικής νομοθεσίας σε 9 κλάδους της οικονομίας (στο εμπόριο, στις υπηρεσίες, στις κατασκευές, στις μεταφορές κ.ά.) προαναγγέλλει η Εκθεση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας για το 2008, που δημοσιεύει η εφημερίδα «Ημερησία».

Ο προγραμματισμός των ελέγχων καθορίστηκε ύστερα από διαβούλευση μεταξύ των εκπροσώπων των εργαζομένων και των εργοδοτών στο Συμβούλιο Κοινωνικού Ελέγχου Επιθεώρησης Εργασίας με βάση την παραβατικότητα κάθε κλάδου αλλά και τις καταγγελίες εργαζομένων που έχουν γίνει. Οπως προκύπτει από την Εκθεση, οι κλάδοι που θα βρεθούν στο στόχαστρο των επιθεωρητών εργασίας στη διάρκεια του καλοκαιριού και έως το τέλος του έτους είναι οι παρακάτω:

Οι κλάδοι
1. Στα συνεργεία καθαρισμού, εταιρείες security, εμπόριο, super markets, πολυκαταστήματα, διανομές και ταχυμεταφορές (delivery, courier) καθώς, όπως σημειώνεται στην έκθεση του ΣΕΠΕ «παρουσιάζουν τις συχνότερες παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας κυρίως σε θέματα παράνομης και ανασφάλιστης απασχόλησης, μη τήρησης ωραρίων εργασίας και εβδομαδιαίας ανάπαυσης, μη καταβολής υπερωριών κ.ά.».

2. Σε επιχειρήσεις που απασχολούν επαγγελματίες οδηγούς καθώς «κατά καιρούς έχουν διαπιστωθεί υπερβάσεις των νομίμων ωραρίων εργασίας, ιδιαίτερα σε περιόδους αιχμής». «Με δεδομένο ότι οι παραβάσεις αυτές ενέχουν σημαντικούς κινδύνους πρόκλησης ατυχημάτων, θα ελέγχεται με αυστηρότητα η τήρηση των ωραρίου εργασίας των οδηγών με βάση τα θεωρημένα βιβλία δρομολογίων της κάθε επιχείρησης».

3. Τα ιδιωτικά γραφεία συμβούλων εργασίας και οι εταιρείες προσωρινής απασχόλησης. Θα ελέγχεται η ισχύς και η ανανέωση της άδειας λειτουργίας καθώς και η τήρηση της εργατικής νομοθεσίας τόσο για τους εργαζομένους τους όσο και για εκείνους τους οποίους διακινούν.

4. Οι εργολάβοι και υπεργολάβοι σε κατασκευές και τεχνικά έργα για καταστρατηγήσεις ειδικοτήτων και υπέρβαση του νόμιμου ωραρίου. Οι έλεγχοι θα γίνουν από κοινού με τους τεχνικούς και υγειονομικούς επιθεωρητές με στόχο την πρόληψη εργατικών ατυχημάτων.

5. Οι εποχικές επιχειρήσεις (όπως τα ξενοδοχεία) που απασχολούν μεγάλο αριθμό εργαζομένων και παρουσιάζουν αυξημένη παραβατικότητα σε ό,τι αφορά την τήρηση του ημερήσιου ωραρίου εργασίας, των ημερών ανάπαυσης και στην ανασφάλιστη απασχόληση.

6. Χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί - τράπεζες καθώς ο κλάδος «παρουσιάζει με ιδιαίτερη συχνότητα φαινόμενα καταστρατήγησης των νομίμων ορίων εργασίας και μη καταβολής υπερωριών».

7. Ιδιωτικές κλινικές, γηροκομεία, διαγνωστικά κέντρα και ινστιτούτα αισθητικής. «Πολλές επιχειρήσεις αυτής της κατηγορίας έχουν ανοίξει τα τελευταία χρόνια απασχολώντας ένα σημαντικό τμήμα του εργατικού δυναμικού, ενώ οι εργαζόμενοι διέπονται από ειδικές διατάξεις και συλλογικές συμβάσεις εργασίας».

8. Ραδιοτηλεοπτικές επιχειρήσεις. «Οι έλεγχοι θα αφορούν την εφαρμογή συλλογικών συμβάσεων εργασίας ή αποφάσεων διαιτησίας των μισθωτών, την τήρηση των χρονικών ορίων εργασίας, τις χορηγήσεις εβδομαδιαίων αναπαύσεων κ.ά.».

9. Αποκλειστικές νοσοκόμες με έμφαση «τον εφοδιασμό τους με άδειες παραμονής για εργασία (αν πρόκειται για αλλοδαπές) και το νόμιμο τρόπο της αμοιβής τους».


Πηγή Ημερησία


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης