Αποτελέσματα live αναζήτησης

Στη Βουλή τροπολογίες για τη φορολογία εισοδήματος επιχειρήσεων

30 Μάιου 2008 Σχόλια
Στη Βουλή τροπολογίες για τη φορολογία εισοδήματος επιχειρήσεων
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 1 λεπτά
  • Καταργούνται οι διατάξεις σύμφωνα με τις οποίες απαλλάσσονται από τη φορολογία εισοδήματος (παρακράτηση φόρου) οι τόκοι που καταβάλουν οι ημεδαπές βιομηχανικές ή μεταλλευτικές επιχειρήσεις, δημόσιοι οργανισμοί κλπ σε αλλοδαπές τράπεζες λόγω μακροχρόνιων δανείων που έχουν συναφθεί για αναπτυξιακούς σκοπούς. Σχετική τροπολογία κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών «Αύξηση Συντάξεων του Δημοσίου, Εισοδηματική Πολιτική έτους 2008 και άλλες διατάξεις».
Στη Βουλή τροπολογίες για τη φορολογία εισοδήματος επιχειρήσεων

Καταργούνται οι διατάξεις σύμφωνα με τις οποίες απαλλάσσονται από τη φορολογία εισοδήματος (παρακράτηση φόρου) οι τόκοι που καταβάλουν οι ημεδαπές βιομηχανικές ή μεταλλευτικές επιχειρήσεις, δημόσιοι οργανισμοί κλπ σε αλλοδαπές τράπεζες λόγω μακροχρόνιων δανείων που έχουν συναφθεί για αναπτυξιακούς σκοπούς. Σχετική τροπολογία κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών «Αύξηση Συντάξεων του Δημοσίου, Εισοδηματική Πολιτική έτους 2008 και άλλες διατάξεις».

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας, η κατάργηση της πιο πάνω απαλλαγής κρίνεται αναγκαία επειδή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκρινε ότι αυτή αντίκειται στο κοινοτικό δίκαιο (ελεύθερη διακίνηση κεφαλαίων κλπ) προκειμένου να αποφευχθεί ενδεχόμενη καταδίκη της χώρας μας από την ΕΕ.

Με άλλη τροπολογία στο ίδιο νομοσχέδιο, απαλλάσσονται από το ενιαίο τέλος ακινήτων για τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητά τους το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών και οι Ξένες Αρχαιολογικές Σχολές. Η ετήσια απώλεια εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού υπολογίζεται σε 450.000 ευρώ και σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας η απαλλαγή δίδεται επειδή το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών λειτουργεί προς εξυπηρέτηση διεθνούς πολιτιστικού ενδιαφέροντος και οι Ξένες Αρχαιολογικές Σχολές προστατεύουν πολιτιστικά αγαθά της χώρας μας.

www.kathimerini.gr


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης