Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αντισυνταγματικά τα αντικειμενικά κριτήρια εισφορών του ΙΚΑ για τις οικοδομές

28 Μάιου 2008 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 1 λεπτά
  • Αντισυνταγματικά κρίθηκαν από το ΣτΕ τα αντικειμενικά κριτήρια εισφορών που χρησιμοποιεί το ΙΚΑ στον τομέα των ιδιωτικών οικοδομών και των κατασκευαστικών εταιρειών.

Αντισυνταγματικά τα αντικειμενικά κριτήρια εισφορών του ΙΚΑ για τις οικοδομές

Αντισυνταγματικά κρίθηκαν από το ΣτΕ τα αντικειμενικά κριτήρια εισφορών που χρησιμοποιεί το ΙΚΑ στον τομέα των ιδιωτικών οικοδομών και των κατασκευαστικών εταιρειών.

Η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας με την υπ αριθμ. 1545/2008 απόφασή της, έκρινε ότι τα αντικειμενικά κριτήρια εισφορών που χρησιμοποιεί το ΙΚΑ στον τομέα των ιδιωτικών οικοδομών και των κατασκευαστικών εταιρειών, τα οποία προβλέπονται από το άρθρο 23 του Ν. 2434/1996 και τον Κανονισμό Ασφάλισης του ΙΚΑ, είναι αντίθετα στις επιταγές των άρθρων 20 και 22 του Συντάγματος.

Το ΙΚΑ με τα αντικειμενικά κριτήρια εισφορών καθορίζει, ανάλογα και με την επιφάνεια του υπό ανέγερση κτίσματος, τα ένσημα που πρέπει να καταβάλλουν οι ιδιοκτήτες κατά τα διάφορα στάδια κατασκευής της οικοδομής (μπετά, τοιχοποιία, κ.λπ.) για τα άτομα που εργάζονται στην οικοδομή τους.

Ειδικότερα, η απόφαση της Ολομέλειας αναφέρει: «Επί των εισφορών που οφείλονται για τα οικοδομικά έργα, πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα στον υπόχρεω εργοδότη να ισχυρίζεται και να αποδεικνύει ενώπιον των αρμοδίων οργάνων του ΙΚΑ και των δικαστηρίων, επί τη βάσει στοιχείων, ότι απασχόλησε συγκεκριμένους εργαζομένους στα έργα αυτά για συγκεκριμένες ημέρες εργασίας, των οποίων ο αριθμός μπορεί και να υπολείπεται από αυτόν που προκύπτει από την εφαρμογή για το συγκεκριμένο οικοδομικό έργο του συστήματος υπολογισμού των κατ ελάχιστον καταβλητέων ασφαλιστικών εισφορών που προβλέπεται από τη διάταξη του άρθρου 23 του Ν. 2343/1996».

Η Ολομέλεια έκρινε, μεταξύ των άλλων, ότι «η διάταξη του άρθρου 23 του Ν. 2343/1996, η οποία προβλέπει τη δυνατότητα ανταποδείξεως εκ μέρους του εργοδότη μόνον σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις και όχι σε κάθε περίπτωση, είναι αντίθετη προς τις συνταγματικές διατάξεις των άρθρων 20 παρ. 1 και 22 παρ. 5».

Πηγή In.grΔημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης