Αποτελέσματα live αναζήτησης

SingularLogic: Επιστροφή στα κέρδη το πρώτο τρίμηνο

26 Μάιου 2008 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 1 λεπτά
  • Σημαντική αύξηση των κερδών της ανακοίνωσε για το πρώτο τρίμηνο ο όμιλος SingularLogic. Ειδικότερα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 39,7 % και ανήλθε σε 22,1 εκ. Ευρώ έναντι των 15,8 εκ. Ευρώ κατά το πρώτο τρίμηνο του 2007.
SingularLogic: Επιστροφή στα κέρδη το πρώτο τρίμηνο
Σημαντική αύξηση των κερδών της ανακοίνωσε για το πρώτο τρίμηνο ο όμιλος SingularLogic.

Σημαντική αύξηση των κερδών της ανακοίνωσε για το πρώτο τρίμηνο ο όμιλος SingularLogic. Ειδικότερα,  ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 39,7 % και ανήλθε σε 22,1 εκ. Ευρώ έναντι των 15,8 εκ. Ευρώ κατά το πρώτο τρίμηνο του 2007.

Τα ενοποιημένα Κέρδη προ Φόρων Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) εξαπλασιάστηκαν και ανήλθαν σε 4,3 εκ. Ευρώ έναντι 0,7 εκ. Ευρώ κατά το πρώτο τρίμηνο του 2007.

Τα Ενοποιημένα Κέρδη προ Φόρων (ΕΒΤ) βελτιώθηκαν κατά 4,1 εκ Ευρώ και διαμορφώθηκαν σε 3 εκ. Ευρώ έναντι ζημιών (1,1 εκ.) Ευρώ κατά το πρώτο τρίμηνο του 2007.

Τα αποτελέσματα μετά από φόρους μετά φόρων επίσης βελτιώθηκαν κατά 2,5 εκ. Ευρώ και ανήλθαν σε 1,1εκ Ευρώ.

Ταυτόχρονα, κατά το πρώτο τρίμηνο του 2008 εμπλουτίστηκε περαιτέρω το υπόλοιπο ανεκτέλεστων έργων τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα και συνεχίστηκε η ενδυνάμωση της εγκατεστημένης βάσης με νέες ενεργοποιήσεις λογισμικού. Σημαντική ήταν και η ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού του Ομίλου που απαρτίζεται πλέον από 805 εργαζόμενους υψηλής και συνεχώς διευρυνόμενης τεχνικής κατάρτισης σε ένα ευρύτατο φάσμα τεχνολογιών και λύσεων. Αυτή η έμφαση στην τεχνογνωσία και την αποτελεσματική εφαρμογή της σε έργα πελατών μας, μας χάρισε και σημαντικές διεθνείς αναγνωρίσεις όπως το "Oracle EE & CIS Partner of the Year 2008 - Enterprise Application Partner Award" και το "ΙΒΜ Business Partner Sales Leadership Achievement Award, IBM Retail Store Solutions 2007 - Europe".


Πηγή Ημερησία


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης