Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

23 Μάιου 2008 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 1 λεπτά
  • Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών παρέχει στους φορολογούμενους πολίτες τη δυνατότητα να ενημερώνονται τηλεφωνικά για την πορεία της διαδικασίας εκκαθάρισης της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος που υπέβαλαν για το οικ. έτος 2008.
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ     23 Μαΐου 2008

Δ Ε Λ Τ Ι Ο   Τ Υ Π Ο Υ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ οικονομικού έτους 2008

Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών παρέχει στους φορολογούμενους πολίτες τη δυνατότητα να ενημερώνονται τηλεφωνικά για την πορεία της διαδικασίας εκκαθάρισης της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος που υπέβαλαν για το οικ. έτος 2008.

Η υπηρεσία απαντά στον αριθμό κλήσης  211-0007111

Για να χρησιμοποιήσει τη νέα υπηρεσία ο ενδιαφερόμενος πληκτρολογεί, από σταθερό ή κινητό τηλέφωνο, τον αριθμό κλήσης της υπηρεσίας και τον Α.Φ.Μ. του.

Οι πληροφορίες που παρέχει αυτόματα η υπηρεσία στον ενδιαφερόμενο είναι:
-    Η ολοκλήρωση ή μη της διαδικασίας εκκαθάρισης της Δήλωσής του
-    Σε περίπτωση που έχει γίνει η εκκαθάριση, η ημερομηνία εκκαθάρισης και το αποτέλεσμά της (χρεωστικό, πιστωτικό ή μηδενικό).
-    Η ημερομηνία είσπραξης του ποσού επιστροφής, στην περίπτωση που το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης είναι πιστωτικό.
-    Η ημερομηνία καταβολής της πρώτης δόσης, στην περίπτωση που το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης είναι χρεωστικό.
-    Η εκτιμώμενη ημερομηνία διενέργειας της επόμενης εκκαθάρισης, σε περίπτωση που η Δήλωσή του δεν έχει εκκαθαριστεί.

Σημειώνεται ότι η υπηρεσία δεν παρέχει στοιχεία για τους φορολογούμενους που έχουν συμπληρώσει στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος τον κωδικό 010 του Πίνακα 2, δηλώνοντας ότι δεν επιθυμούν να ενταχθούν στην τηλεφωνική και ηλεκτρονική πληροφόρηση για την εκκαθάριση.Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης