Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ε.Ε. - Ψήφιση και έγκριση οδηγίας για τον μετριασμό των επιπτώσεων από την εισαγωγή του ΔΠΧΑ 9 στα ίδια κεφάλαια

5 Ιούλιου 2017 Σχόλια
Ε.Ε. - Ψήφιση και έγκριση οδηγίας για τον μετριασμό των επιπτώσεων από την εισαγωγή του ΔΠΧΑ 9 στα ίδια κεφάλαια
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 1 λεπτά


Στις 11 Ιουλίου θα συζητηθεί και θα εγκριθεί  από την  Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής  η πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 όσον αφορά τη μεταβατική περίοδο για τον μετριασμό των επιπτώσεων από την εισαγωγή του ΔΠΧΑ 9 στα ίδια κεφάλαια και των επιπτώσεων της αντιμετώπισης μεγάλων χρηματοδοτικών ανοιγμάτων ορισμένων ανοιγμάτων του δημοσίου τομέα εκπεφρασμένων σε ξένο νόμισμα κρατών μελών.

Την ημέρα αυτή θα γίνει η εξέταση των τροπολογιών ή έγκριση του σχεδίου έκθεσης, και η ψηφοφορία επί της αποφάσεως για την έναρξη διοργανικών διαπραγματεύσεων.

 Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης