Αποτελέσματα live αναζήτησης

Έως 31.12.17 η δημοσίευση της φορολογητέας αξίας των ακινήτων - Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας στην Α.Α.Δ.Ε.

Έως 31.12.17 η δημοσίευση της φορολογητέας αξίας των ακινήτων - Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας στην Α.Α.Δ.Ε.
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσηςΣύμφωνα με την 2/47003/0004/2017 και με σκοπό την εναρμόνιση των αντικειμενικών αξιών με τις αγοραίες τιμές των ακινήτων συγκροτείται στο Υπουργείο Οικονομικών Ομάδα Εργασίας για την υλοποίηση των επιταγών του ν. 4336/2015, στο πλαίσια της αναθεώρησης του συστήματος των αντικειμενικών αξιών ακινήτων, σύμφωνα με την περίπτωση 2.2 της παραγράφου Γ του άρθρου 3 του νόμου αυτού.

Η Ομάδα θα συνεδριάζει εντός του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των δημόσιων υπηρεσιών ή σε χρόνο που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση στο Γραφείο της Υφυπουργού Οικονομικών.

Η Ομάδα Εργασίας καθοδηγούμενη από την Συντονιστική Επιτροπή θα καταθέσει στον Υπουργό Οικονομικών πόρισμα σε χρόνο που θα επιτρέπει την δημοσίευση των αναθεωρημένων φορολογητέων αξιών ακινήτων έως την 31.12.2017.

Έργο της Ομάδας Εργασίας, είναι:

α) Η αξιοποίηση της βάσης δεδομένων με ονομασία "Τράπεζα Αξιών Ακινήτων" που έχει δημιουργηθεί μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Ψ.Υ.ΔΗ.ΠΕ.Ε.Κ., προκειμένου τα στοιχεία που θα συγκεντρώνονται σε αυτή να αποτελούν το υπόβαθρο ενός σύγχρονου ψηφιακού συστήματος μαζικής εκτίμησης ακινήτων, μέσω του οποίου θα επιδιώκεται η όσο το δυνατόν πιστότερη προσέγγιση των αγοραίων τιμών των ακινήτων.

β) Η διαχείριση και ο συντονισμός όλων των ενεργειών που αφορούν στην προετοιμασία, την συγκέντρωση δεδομένων, την επεξεργασία και την γεωκωδικοποίηση αυτών σε χάρτη.

γ) Η εκτέλεση πιλοτικών εφαρμογών σε επιλεγμένες περιοχές, ώστε να εντοπιστεί η μεθοδολογία και τα δεδομένα για μαζική εκτίμηση φορολογητέων αξιών ακινήτων σε όλη την επικράτεια.

δ) Η αξιολόγηση της αξιοπιστίας και πληρότητας των δεδομένων που συλλέγονται και διερεύνηση της δυνατότητας ασφαλούς διεξαγωγής μαζικής εκτίμησης ακινήτων από ηλεκτρονική πλατφόρμα, για την αναθεώρηση των φορολογητέων αξιών ακινήτων.

ε) Η διατύπωση εισήγησης για τις απαιτούμενες νομοθετικές ρυθμίσεις με σκοπό την τροποποίηση του υφιστάμενου νομικού πλαισίου προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας ακινήτων που θα προβλέπουν τη δυνατότητα αξιοποίησης του αποτελέσματος της Τράπεζας Αξιών Ακινήτων, όταν και όπου αυτό απαιτείται και ειδικά για τις τιμές ζώνης που θα ισχύσουν για το έτος 2018 , έως την 30η 11.2017.

Δείτε την απόφαση 2/47003/0004/29.6.2017 από το αρχείο του κόμβου

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης