Αποτελέσματα live αναζήτησης

Σε «λίστα» αναμονής τα έσοδα από τις «λίστες». Από τα 692 εκ. που έχουν βεβαιωθεί έχουν εισπραχθεί 87 εκ.

Σε «λίστα» αναμονής τα έσοδα από τις «λίστες». Από τα 692 εκ. που έχουν βεβαιωθεί έχουν εισπραχθεί 87 εκ.
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης


Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία τα οποία προέρχονται από τα πληροφοριακά συστήματα ELENXIS και TAXIS, προκύπτουν τα παρακάτω όσον αφορά τις λίστες Λαγκάρντ, Μπόργιανς και εμβασμάτων εξωτερικού:

 

1. ΛΙΣΤΑ ΛΑΓΚΑΡΝΤ        
             
ΕΤΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΛΙΣΤΑΣ ΛΑΓΚΑΡΝΤ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΗ ΛΙΣΤΑ ΛΑΓΚΑΡΝΤ
  ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΞΕΚΙΝΗΣΕ Ο  ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ  ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  ΠΟΥ  ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΠΟΣΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕ ΩΝ ΠΟΥ ΞΕΚΙΝΗΣΕ Ο  ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ  ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  ΠΟΥ  ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗ ΚΕ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΠΟΣΑ
2014 153 38 23.476.199,73 6 2 3.144.724,07
2015 83 96 173.959.418,25 1 5 5.255.503,44
2016 269 65 46.691.299,49 5 2 129.115,00
1/1 - 30/4/2017 14 11 11.928.763,65 0 0 0,00
ΣΥΝΟΛΟ 519 210 256.055.681,12 12 9 8.529.342,51
             
Για τα ως άνω ποσά βεβαίωσης είχαν εισπραχθεί έως την 14/5/2017 43.477.499,74 ευρώ.
             
2. ΛΙΣΤΑ ΜΠΟΡΓΙΑΝΣ        
ΕΤΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΛΙΣΤΑΣ ΜΠΟΡΓΙΑΝΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΗ ΛΙΣΤΑ ΜΠΟΡΓΙΑΝΣ
  ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΞΕΚΙΝΗΣΕ Ο  ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ  ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  ΠΟΥ  ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝ ΤΑ ΠΟΣΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕ ΩΝ ΠΟΥ ΞΕΚΙΝΗΣΕ Ο  ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ  ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  ΠΟΥ  ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΠΟΣΑ
Μέχρι και το 2015 0 0 0,00 0 0 0,00
2016 193 3 3.507.882,62 26 0 0,00
1/1 - 30/4/2017 21 8 7.411.106,90 2 3 1.791.530,90
ΣΥΝΟΛΟ 214 11 10.918.989,52 28 3 1.791.530,90
             
Για τα ως άνω ποσά βεβαίωσης είχαν εισπραχθεί έως την 14/5/2017 137.188,12 ευρώ.
             
3. ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ      
ΕΤΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΜΒΑΣΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
  ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΞΕΚΙΝΗΣΕ Ο  ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ  ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  ΠΟΥ  ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗ  ΚΕΟ  ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝ ΤΑ ΠΟΣΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΞΕΚΙΝΗΣΕ Ο  ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ  ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  ΠΟΥ  ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Ο  ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΠΟΣΑ
Μέχρι και το 2015 1.478 584 263.761.067,  73 550 180 23.210.078,15
2016 37 48 53.468.080,4 0 219 80 48.031.969,72
1/1 - 30/4/2017 3 28 13.984.965,14 14 54 12.781.958,42
ΣΥΝΟΛΟ 1.518 660 331.214.113,54 783 314 84.024.006,29
             
Για τα ως άνω ποσά βεβαίωσης είχαν εισπραχθεί έως την 14/5/2017 44.130.562,52 ευρώ.  


 
Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης