Αποτελέσματα live αναζήτησης

Παραγραφών... συνέχεια

Παραγραφών... συνέχεια
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης
Η επιστροφή στην κανονικότητα συνεχίζεται. Με την υπ’ αρίθμ. 1738/2017 πολύ σημαντική απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ κρίθηκαν οριστικά αντισυνταγματικές οι παρατάσεις της παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου να διενεργεί φορολογικούς ελέγχους και να επιβάλλει φόρους.

Για να γίνουν κατανοητές οι συνέπειες της απόφασης υπενθυμίζουμε τα εξής:
Ο κανόνας είναι ότι δεν μπορεί να γίνει κοινοποίηση φύλλου έλεγχου μετά την πάροδο πενταετίας από το τέλος του έτους μέσα στο οποίο λήγει η προθεσμία για την επίδοση της φορολογικής δήλωσης (άρθρο 84 ν.2238/1994 και 36 του ν.4174/2013). Έτσι π.χ. για τα εισοδήματα του έτους 2005 η υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης λήγει την 31-12-2006 και συνεπώς το δικαίωμα του δημοσίου να κοινοποιήσει φύλλο ελέγχου παραγράφεται την 31-12-2011.

ΟΜΩΣ και άσχετα με την παράταση του χρόνου παραγραφής, προβλέπεται από την ίδια τη βασική διάταξη για το χρόνο παραγραφής ότι το δικαίωμα του δημοσίου παραγράφεται μετά την πάροδο δεκαετίας όταν:
α. από συμπληρωματικά στοιχεία εξακριβώνεται ότι το εισόδημα του φορολογουμένου υπερβαίνει το δηλωθέν
β. η δήλωση ή τα έντυπα που τη συνοδεύουν αποδειχθούν ανακριβή και
γ. όταν περιέλθουν σε γνώση του δημοσίου στοιχεία με βάση τη διοικητική συνδρομή με αρχές άλλων χωρών της ΕΕ ή και τρίτων χωρών (άρθρο 84 παρ. 4 και 68 παρ. 2  του ν.2238/1994).

Έτσι π.χ. για τα εισοδήματα του έτους 2005 το δικαίωμα του δημοσίου να κοινοποιήσει φύλλο ελέγχου παραγράφεται την 31-12-2016, όταν συντρέχουν μια από τις άνω προϋποθέσεις και τούτο άσχετα με τυχόν παρατάσεις του χρόνου παραγραφής. Για την περίπτωση αυτή, που αφορά σε πολύ σημαντικό μέρος των εκκρεμών υποθέσεων οι οποίες ελέγχονται με άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών,  ιδιαίτερη πρακτική σημασία έχει το θέμα που εκκρεμεί στο ΣτΕ σχετικά με το αν οι τραπεζικοί λογαριασμοί συνιστούν ή όχι νέο στοιχείο. Υπενθυμίζουμε ότι ήδη με τις υπ’ αριθμ. 3820 και 3821/2016 απόφασης του ΔΕφΑθ κρίθηκε ήδη ότι οι τραπεζικοί λογαριασμοί δεν συνιστούν νέο στοιχείο.

Περαιτέρω σε περίπτωση που δεν έχει υποβληθεί καθόλου δήλωση το δικαίωμα του δημοσίου παραγράφεται μετά την πάροδο δεκαπενταετίας, δηλαδή για εισοδήματα του έτους 2005 το δικαίωμα του δημοσίου παραγράφεται την 31-12-2021. 

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης