Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ρήτρα για την πώληση εππλέον 15% του ΟΤΕ

12 Μάιου 2008 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 3 λεπτά
  • Συγκεκριμένες ρήτρες, οι οποίες διασφαλίζουν πλήρως το Δημόσιο έναντι οιουδήποτε τρίτου, ο οποίος θα προχωρούσε μελλοντικά σε «επιθετική κίνηση» κατά του ΟΤΕ, περιέχει η συμφωνία μετόχων με την Deutsche Telekom. Η συμφωνία αυτή έχει ουσιαστικά ολοκληρωθεί και εκτός απροόπτου εγκρίνεται την προσεχή Τρίτη από τη Διυπουργική Eπιτροπή Aποκρατικοποιήσεων.
Ρήτρα για την πώληση εππλέον 15% του ΟΤΕ

Συγκεκριμένες ρήτρες, οι οποίες διασφαλίζουν πλήρως το Δημόσιο έναντι οιουδήποτε τρίτου, ο οποίος θα προχωρούσε μελλοντικά σε «επιθετική κίνηση» κατά του ΟΤΕ, περιέχει η συμφωνία μετόχων με την Deutsche Telekom. Η συμφωνία αυτή έχει ουσιαστικά ολοκληρωθεί και εκτός απροόπτου εγκρίνεται την προσεχή Τρίτη από τη Διυπουργική Eπιτροπή Aποκρατικοποιήσεων. Εν συνεχεία θα εγκριθεί από την Kυβερνητική Eπιτροπή και στόχος είναι να κυρωθεί από τη Βουλή πριν από τις καλοκαιρινές διακοπές.

Οι «κρυφές» αυτές ρήτρες αφορούν κυρίως τις μελλοντικές αγοραπωλησίες μετοχών του Οργανισμού και τίθενται επιπρόσθετα του δικαιώματος βέτο που θα έχει το Δημόσιο για θέματα εθνικής ασφάλειας και στρατηγικά θέματα, όπως οι συγχωνεύσεις ή πωλήσεις θυγατρικών, οι αλλαγές εμπορικών σημάτων σε θυγατρικές ή η ανταγωνιστική δραστηριότητα σε χώρες όπου έχει παρουσία ο ΟΤΕ.

Σύμφωνα με συγκεκριμένες πληροφορίες, η D.Τ. δεν θα μπορεί να πωλήσει ή να μεταβιβάσει τις μετοχές του ΟΤΕ που θα κατέχει (25%+μία μετοχή) για τρία χρόνια από την ισχύ της συμφωνίας. Εάν μετά το διάστημα αυτό θελήσει να πωλήσει μετοχές, τότε το Δημόσιο έχει το πρώτο δικαίωμα στην αγορά τους και εάν δεν εξασκήσει το συγκεκριμένο δικαίωμα θα πρέπει να εγκρίνει τον αγοραστή με κριτήρια όπως αυτά του νόμου για το 20% (ανεξάρτητα από το εάν ο νόμος είναι σε ισχύ ή όχι). Επίσης, έως την 31η Δεκεμβρίου 2011 η γερμανική πλευρά απαγορεύεται να αγοράσει μετοχές του ΟΤΕ από άλλον πλην του Eλληνικού Δημοσίου.

Σε διάστημα ενός έτους από σήμερα προβλέπεται option πώλησης πακέτου επιπλέον 5% σε σταθερή και προκαθορισμένη από τώρα τιμή. Σε επόμενη φάση, και κατά πάσα πιθανότητα εντός πενταετίας, η δεύτερη option δίνει τη δυνατότητα στη γερμανική πλευρά να αγοράσει επιπλέον ποσοστό 10%. Η τιμή δεν είναι προκαθορισμένη, αλλά θα έχει ως βάση την τρέχουσα τότε χρηματιστηριακή τιμή συν ένα υπερτίμημα, το οποίο θα συνδέεται με τον χρόνο ενεργοποίησης της τελευταίας option.

Εάν και εφόσον στο μακροπρόθεσμο μέλλον αποφασισθεί από την τότε κυβέρνηση η μείωση περαιτέρω του ποσοστού του Δημοσίου, εφόσον αυτό θα παραμείνει τουλάχιστον 5% η συμφωνία μετόχων θα είναι σε ισχύ, όπως θα βρίσκονται σε ισχύ και όλα ανεξαιρέτως τα δικαιώματα βέτο.

Σύμφωνα με τη συμφωνία μετόχων, η D.Τ. αποκτά αρχικά το 19,992% της MIG και στη συνέχεια ένα ποσοστό περίπου 2% από την αγορά. Ακολουθεί η διάθεση του 3% από το Δημόσιο, ώστε στο νέο διοικητικό σχήμα οι δύο πλευρές να κατέχουν από 25%+μία μετοχή εκάστη. Οριακές προσαρμογές θα γίνουν στο επιχειρησιακό πρόγραμμα του ΟΤΕ, το οποίο αποδέχεται η γερμανική πλευρά. Η D.Τ. προτίθεται, εξάλλου, να προχωρήσει σε επενδύσεις, οι οποίες ενδέχεται να υπερβαίνουν το 1 δισ. ευρώ.

Στη συμφωνία μετόχων δεν θα περιλαμβάνεται διάταξη σχετικά με την τιμολογιακή πολιτική, καθώς θεωρείται εκ των ων ουκ άνευ ότι θα τελεί υπό την έγκριση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων. Η ελληνική πλευρά ασκεί σημαντική πίεση προκειμένου το τίμημα για τη μεταβίβαση του 3% του ΟΤΕ από το Δημόσιο στη D.T. να διαμορφωθεί μεταξύ 27 - 29 ευρώ ανά μετοχή, με σημαντικό δηλαδή υπερτίμημα έναντι της τρέχουσας χρηματιστηριακής αξίας. Ζήτημα δημόσιας πρότασης από Δημόσιο και D.Τ. προς τους υπόλοιπους μετόχους δεν τίθεται σε αυτό το στάδιο, αφού ο νόμος ορίζει την εξαίρεση από τη σχετική υποχρέωση των επιχειρήσεων που τελούν υπό αποκρατικοποίηση. Παράγοντες της αγοράς ανέφεραν ότι οι υπόλοιποι μέτοχοι –και κυρίως οι μικρομέτοχοι– μπορούν να αποκομίσουν κέρδη από μια σταθερά ανοδική πορεία του Οργανισμού που θα ακολουθήσει την υλοποίηση της συμφωνίας μετόχων.

Πηγή Express


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης