Αποτελέσματα live αναζήτησης

Πού θα πάνε τα 42 δισ. ευρώ του 4ου Πακέτου

12 Μάιου 2008 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 5 λεπτά
  • Στον κατάλογο των έργων περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η ολοκλήρωση της Εγνατίας οδού, η κατασκευή της Ιονίας οδού, βελτιώσεις αυτοκινητοδρόμων και αεροδρομίων, λιμανιών και σιδηροδρομικών σταθμών
Πού θα πάνε τα 42 δισ. ευρώ του 4ου Πακέτου


Στον κατάλογο των έργων περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η ολοκλήρωση της Εγνατίας οδού, η κατασκευή της Ιονίας οδού, βελτιώσεις αυτοκινητοδρόμων και αεροδρομίων, λιμανιών και σιδηροδρομικών σταθμώνΟλοι οι κάτοικοι της χώρας (Ελληνες και αλλοδαποί) αλλά και αρκετοί κάτοικοι των όμορων χωρών θα επωφεληθούν άμεσα ή έμμεσα από τις χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ 2007-2013), οι οποίες μπορούν να φθάσουν συνολικά τα 42 δισ. ευρώ. Αμεσα θα επωφεληθούν μικρομεσαίες επιχειρήσεις κάθε κλάδου, δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς, ενώσεις, πανεπιστημιακά και ερευνητικά ιδρύματα, ΤΕΙ, φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, επαγγελματικές οργανώσεις και επιμελητήρια, αλλά και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ), άτομα με ειδικές ανάγκες και φυσικά οι γεωργοί, οι κτηνοτρόφοι και οι αλιείς. Ταυτόχρονα όμως θα επωφεληθούν εμμέσως και οι μεμονωμένοι πολίτες από τα έργα που θα εκτελεσθούν τα επόμενα έτη και ως το 2013. Στον κατάλογο των έργων περιλαμβάνονται η ολοκλήρωση της Εγνατίας οδού, η κατασκευή της Ιονίας οδού, βελτιώσεις ήδη υπαρχόντων αυτοκινητοδρόμων, επεκτάσεις και βελτιώσεις αεροδρομίων, λιμανιών και σιδηροδρομικών σταθμών κτλ. Επίσης εμμέσως θα επωφεληθούν από τις χρηματοδοτήσεις του ΕΣΠΑ για το εμπόριο, την Υγεία και την Παιδεία και πολλοί κατασκευαστές, προμηθευτές, εισαγωγείς, αλλά και καθηγητές, γιατροί, παρασκευαστές, νοσηλευτικό προσωπικό κ.ά.

Το υπουργείο Οικονομίας, έχοντας προχωρήσει σε μια πρώτη εκ των προτέρων αξιολόγηση των χρηματοδοτήσεων του ΕΣΠΑ, «προβλέπει» ότι θα υπάρξουν τα εξής αποτελέσματα:

* Ανταγωνιστικότητα: Ενίσχυση περισσοτέρων από 27.000 επιχειρήσεων, βελτίωση και αναβάθμιση 140.000 τουριστικών κλινών, ίδρυση πέντε περιφερειακών πόλων Καινοτομίας, διασύνδεση 110.000 καταναλωτών με το δίκτυο Φυσικού Αερίου και συμμετοχή 660 επιχειρήσεων. Επίσης θα προωθηθεί περαιτέρω η αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και αναμένεται να μειωθούν οι εκπομπές του διοξειδίου του άνθρακα κατά 2,7 εκατ. τόνους ετησίως.

* Μεταφορές: Βελτίωση των κύριων οδικών αξόνων, ΠΑΘΕ και Εγνατία οδό και διασύνδεσή τους με κεντρικούς λιμένες και αερολιμένες της χώρας, κατασκευή 609 χιλιομέτρων αυτοκινητοδρόμων, βελτίωση της ασφάλειας μετακινήσεων, αναβάθμιση 10 αεροδρομίων, επέκταση του μετρό της Αθήνας κατά 34 χιλιόμετρα και επέκταση του προαστιακού σιδηροδρόμου στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας. Επίσης, προγραμματίζεται η αναβάθμιση 22 σταθμών του ΗΣΑΠ και η προμήθεια 600 νέων λεωφορείων.

* Ανθρώπινοι πόροι: Δημιουργία 2.700 νέων αιθουσών διδασκαλίας, επιμόρφωση περισσοτέρων από 300.000 εκπαιδευτικών, κατάρτιση 630.000 ατόμων, επέκταση του θεσμού των ολοήμερων δημοτικών σχολείων, δημιουργία βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών κτλ.

* Κοινωνία της Πληροφορίας: Σύνδεση όλων των σχολείων με το Διαδίκτυο, αύξηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που εφαρμόζουν το ηλεκτρονικό επιχειρείν, ανάπτυξη τηλεπικοινωνιακής υποδομής σε απομακρυσμένες περιοχές και εξυπηρέτηση πολιτών από τη δημόσια διοίκηση, τις μεταφορές και το περιβάλλον.

* Υγεία - Πρόνοια: Αναβάθμιση της νοσοκομειακής περίθαλψης μέσω της δημιουργίας ή βελτίωσης 10.000 νοσοκομειακών κλινών, η δημιουργία ολοκληρωμένων συστημάτων υγείας ανά περιφέρεια, η ανάπτυξη Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, η δημιουργία ανοικτών δομών ψυχικής υγείας κτλ.

* Περιβάλλον: Κατασκευή 14 Χώρων Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ), κατασκευή-επέκταση εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων, δημιουργία συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης, δράσεις αντιπλημμυρικής προστασίας κτλ.

* Ανάπτυξη της υπαίθρου και αλιεία: Ενίσχυση 1.200 επενδύσεων για την επεξεργασία, μεταποίηση και εμπορία των γεωργικών προϊόντων, στήριξη 19.000 νέων αγροτών, ενίσχυση 19.850 σχεδίων για τον εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση και την αύξηση της παραγωγικότητας γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Επίσης, μέτρα για τη συγκράτηση του πληθυσμού στην ύπαιθρο, ολοκληρωμένες παρεμβάσεις ανάπτυξης σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές και αύξηση της αλιευτικής μεταποιητικής δραστηριότητας.

* Πολιτισμός: Παρεμβάσεις για την ανάδειξη και βελτίωση της επισκεψιμότητας στους αρχαιολογικούς χώρους κατά 60% και παρεμβάσεις για τη βελτίωση στο μεγαλύτερο μέρος των μουσείων της χώρας.
Αρχισε ο διάλογος για το Ε ΚΠΣΟ κ. Ι. Παπαθανασίου

Μπορεί στην Ελλάδα και σε άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ να μην έχει αρχίσει ακόμη η εφαρμογή των ΕΣΠΑ 2007-2013, ωστόσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη ξεκινήσει τον διάλογο για την επόμενη προγραμματική περίοδο (2013 και μετά). Η πρώτη φάση του διαλόγου που αφορά την αναθεώρηση-μεταρρύθμιση του προϋπολογισμού της ΕΕ θα ολοκληρωθεί τον Ιούνιο και από την ελληνική πλευρά μετέχει ο υφυπουργός Οικονομίας κ. Ι. Παπαθανασίου.

Στη συνέχεια (αρχές του 2009) η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υποβάλει τις προτάσεις της για το επόμενο δημοσιονομικό πλαίσιο (2013 και μετά) και το 2010 αναμένεται ότι θα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι απαραίτητες διαβουλεύσεις για τις τελικές αποφάσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προτείνει να υπάρξει στο νέο δημιοσιονομικό πλαίσιο μια «λογική ισορροπία μεταξύ εθνικών και ευρωπαϊκών συμφερόντων» και «να προσδιοριστούν η δομή και οι κατευθύνσεις των μελλοντικών προτεραιοτήτων της ΕΕ στον τομέα δαπανών». Πρόκειται για τοποθετήσεις που πρέπει να προκαλέσουν προβληματισμό, αν όχι ανησυχία, στα κράτη-μέλη της ΕΕ.

Πάντως, το Ινστιτούτο Στρατηγικών και Αναπτυξιακών Μελετών (ΙΣΤΑΜΕ) Ανδρέας Παπανδρέου υπέβαλε τη δική του συνεισφορά στον διάλογο για την επανεξέταση του κοινοτικού προϋπολογισμού. Μεταξύ άλλων αναφέρει ότι οι κοινοτικοί πόροι θα πρέπει να αυξηθούν στο επίπεδο του 1,5% του ΑΕΠ της ΕΕ από το περίπου 1% που είναι τώρα προκειμένου να ανταποκριθούν τα κράτη-μέλη στις νέες προκλήσεις. Επίσης, ζητείται η ενίσχυση της κοινής εξωτερικής και αμυντικής πολιτικής και να δοθεί έμφαση στις επενδύσεις για έρευνα και καινοτομία. Το ΙΣΤΑΜΕ προτείνει επίσης την υιοθέτηση νέων ολοκληρωμένων πολιτικών με πιο ικανοποιητική χρηματοδότηση στους τομείς των κλιματικών αλλαγών και της ενέργειας.
Ολες οι πληροφορίες στο νέο site

Το υπουργείο Οικονομίας έθεσε σε λειτουργία τον νέο δικτυακό τόπο του ΕΣΠΑ 2007 - 2013 (www.espa.gr), για την όσο το δυνατόν ευρύτερη ενημέρωση για τις χρηματοδοτήσεις μέσω αυτού του προγράμματος, αλλά και για τη διαφάνεια των χρηματοδοτήσεων. Μέσω του ιστοχώρου αυτού οι χρήστες (επιχειρηματίες, ιδιώτες, πανεπιστήμια, ΤΕΙ, ιδρύματα, φορείς, φοιτητές, άτομα με ειδικές ανάγκες, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις) μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση στο σύνολο των πληροφοριών που αφορούν τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα και τις δράσεις της νέας Προγραμματικής Περιόδου (2007-2013). Παρέχεται επίσης ενημέρωση από το υπουργείο Οικονομίας σχετικά με τους στόχους, τις δράσεις, το θεσμικό πλαίσιο και την πορεία υλοποίησης του ΕΣΠΑ 2007 - 2013 και θα δίδονται πληροφορίες για όλα τα επί μέρους τομεακά και επιχειρησιακά προγράμματα. Οπως αναφέρεται από το υπουργείο Οικονομίας, «για την αποτελεσματικότερη ενημέρωση και κινητοποίηση των δυνητικών δικαιούχων έχουν δημιουργηθεί ειδικές ενότητες για φορείς, ιδιώτες και επιχειρήσεις. Στην πλήρη εξέλιξη του ιστοχώρου δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στην αμφίδρομη επικοινωνία με τον χρήστη, μέσω ειδικής εφαρμογής που επιτρέπει την ανταλλαγή μηνυμάτων. Παράλληλα, δίδεται η δυνατότητα εγγραφής στο ηλεκτρονικό newsletter του ΕΣΠΑ 2007 - 2013 για την τακτική παρακολούθηση της εξέλιξης των προγραμμάτων, ενώ μέσω της ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης παρέχεται πρόσβαση σε χρήσιμα κείμενα και πηγές». Χαρακτηριστικό της καινοτομίας που εφήρμοσε το υπουργείο Οικονομίας είναι ότι προώθησε τη δημιουργία ξεχωριστής ενότητας για παιδιά, στην οποία «μέσα από τη χρήση παιχνιδιών και εκπαιδευτικού υλικού αναδεικνύεται η συμβολή των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων στην ανάπτυξη και στην πρόοδο της χώρας».

Η δημιουργία της ιστοσελίδας είναι μια καλή αρχή για την επιτυχή εφαρμογή του ΕΣΠΑ. Ωστόσο απομένει να αποδειχθεί αν η ενημέρωσή της συνεχισθεί με διαφάνεια.

Πηγή Tο Βήμα


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης