Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΦΕΕ - νέο αίτημα παράτασης Ε9 - ΕΤΑΚ

  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 2 λεπτά
  • Αξιότιμε κύριε Υφυπουργέ, Είμαστε ΑΝΑΓΚΑΣΜΕΝΟΙ να επανέλθουμε σε θέματα που αναφέρονταν στην από 30/04/08 επιστολή μας γιατί δυστυχώς οι φόβοι μας καθημερινά επαληθεύονται σε μεγαλύτερο ποσοστό. 1ον Μεγάλος αριθμός φορολογουμένων...
Προς τον:

Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών
 Κο Μπέζα Αντώνιο

Κοινοποίηση:
-    TAXISnet
-    Τμήμα Φορολογίας Εισοδήματος
-    Τμήμα Φορολογίας Κεφαλαίου
-    Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.
-    Ε.Σ.Ε.Ε.
-    Κεντρική Ένωση Επιμελητήριων

Θέμα: Παράταση προθεσμιών για Ε.Τ.ΑΚ. Νομικών Προσώπων και Ε9 Φυσικών Προσώπων

Αθήνα: Παρασκευή , 9 Μαΐου  2008

Αξιότιμε κύριε Υφυπουργέ,
Είμαστε ΑΝΑΓΚΑΣΜΕΝΟΙ να επανέλθουμε σε θέματα που αναφέρονταν στην από 30/04/08 επιστολή μας γιατί δυστυχώς οι φόβοι μας καθημερινά επαληθεύονται σε μεγαλύτερο ποσοστό.
1ον  Μεγάλος αριθμός φορολογουμένων δεν έχει υποβάλει το Ε9 έχοντας την εντύπωση (γιατί η μέθοδος ενημέρωσης του Υπουργείου δεν ήταν επαρκής για το μεγαλύτερο ποσοστό των φορολογουμένων, ιδίως στις αγροτικές και ημιαστικές περιοχές) ότι συνυποβάλλεται μαζί με την φορολογική του δήλωση, έτσι προσερχόμενος στα γραφεία των Συναδέλφων προσκομίζει πάσης φύσεως συμβολαιογραφικές πράξεις του 2007.
Αν στόχος του Υπουργείου δεν είναι να εισπράξει περισσότερα από τα πρόστιμα από ότι μέσω του Ε.Τ.ΑΚ. πρέπει άμεσα να ανανεωθεί η προθεσμία υποβολής των Ε9 μέχρι και την λήξη των φορολογικών δηλώσεων ώστε να σταματήσει η εύλογη δυσφορία των φορολογουμένων που πληρώνουν πρόστιμα για αλλαγές που δεν υπάγονται και σε Ε.Τ.ΑΚ. (μεταβιβάσεις αγροτεμαχίων κυρίως). Παράλληλα πρέπει να επιστραφούν «ως αχρεωστήτως καταβληθέντα» τα πρόστιμα που ήδη καταβλήθηκαν για το ενδιάμεσο διάστημα.
2ον Επίσης όσο αφορά την δήλωση για το Ε.Τ.ΑΚ. των νομικών προσώπων, παρουσιάζεται μεγάλη δυσκολία στον έγκαιρο και ακριβή υπολογισμό των αντικειμενικών αξιών από τα Λογιστικά Γραφεία τα περισσότερα των οποίων καλούνται για πρώτη φορά να συντάξουν πολυσύνθετα φύλλα υπολογισμού αντικειμενικών αξιών, ενώ η ΑΝΑΓΚΑΙΑ μηχανογραφική υποστήριξη ξεκίνησε πριν λίγες ημέρες και ο χρόνος υποβολής συμπίπτει με μια πληθώρα φορολογικών υποχρεώσεων κάτι που σίγουρα δεν ελήφθη υπΆ όψιν κατά την οριοθέτηση των προθεσμιών.Η παράταση των προθεσμιών των δηλώσεων Ε.Τ.ΑΚ. Νομικών Προσώπων που ξεκινούν στις 15-5-2008 κρίνεται αναγκαία τουλάχιστον για 2 (δύο) εβδομάδες, καθώς δεν έχει σημασία μόνον να  αποφασίζονται «υποχρεώσεις των φορολογουμένων» αλλά να εξετάζετε – συνεκτιμάτε και το ποιος και πότε «δύναται» να τις «υλοποιήσει» . Επίσης εφΆ όσον δεν συνυποβάλλονται τα φύλλα του υπολογισμού θα πρέπει να εξετασθεί η δυνατότητα υποβολής μέσω του TAXISnet  και η πληρωμή των ποσών μέσω της Τράπεζας καθώς η ταυτόχρονη υποβολή διάφορων δηλώσεων στην Δ.Ο.Υ. συνεπάγεται ανάγκη «ανθρώπων» και χιλιάδων «χαμένων» ανθρωποωρών, που κάποια στιγμή – κάποιος - πρέπει να την σταματήσει.

Με εκτίμηση
Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος                                                             Ο Γενικός Γραμματέας
               
Πανίδης  Αβραάμ                                                           Πατέλης Γ. Νικόλαος
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης