Αποτελέσματα live αναζήτησης

Το IASB προτείνει τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 16

22 Ιούνιου 2017 Σχόλια
Το IASB προτείνει τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 16
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 1 λεπτά
Το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (Διοικητικό Συμβούλιο) πρότεινε σήμερα τροποποιήσεις στενής εμβέλειας στο ΔΛΠ 16 Ενσώματες ακινητοποιήσεις για τη μείωση της ποικιλομορφίας κατά την εφαρμογή του Προτύπου.

Το ΔΛΠ 16 καθορίζει τις αρχές για την αναγνώριση και τη επιμέτρηση στοιχείων ενεργητικού, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού ως περιουσιακά στοιχεία.

Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις θα απαγορεύουν την αφαίρεση των εσόδων από πωλήσεις από το κόστος ενός στοιχείου των ενσώματων ακινητοποιήσεων (παγίων), ενώ το εν λόγω στοιχείο διατίθεται προς χρήση.
Αντ 'αυτού, η εταιρεία θα αναγνώριζε αυτά τα έσοδα από πωλήσεις και τα συναφή κόστη στα κέρδη ή τις ζημίες.


Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις υποβάλλονται μετά από συζητήσεις της Επιτροπής Διερμηνειών του Δ.Π.Χ.Π. για τη λογιστική παρακολούθηση των εσόδων και του κόστους των ελέγχων.

Το εν λόγω Πρότυπο Έκθεσης (Προτεινόμενες τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 16) είναι ανοικτό για σχόλια έως τις 19 Οκτωβρίου 2017 και είναι διαθέσιμο εδώ.
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης