Αποτελέσματα live αναζήτησης

Επεκτείνεται η μερική απασχόληση

2 Μάιου 2008 Σχόλια
  • Με ρυθμό 4,7% αυξάνεται, από χρόνο σε χρόνο, ο αριθμός των εργαζομένων με καθεστώς μερικής απασχόλησης που, όμως, παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα σε σύγκριση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (στο 5,7% έναντι 18,1%).
Επεκτείνεται η μερική απασχόληση


Με ρυθμό 4,7% αυξάνεται, από χρόνο σε χρόνο, ο αριθμός των εργαζομένων με καθεστώς μερικής απασχόλησης που, όμως, παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα σε σύγκριση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (στο 5,7% έναντι 18,1%).

Αυτό συμβαίνει λόγω του χαμηλού επιπέδου των μισθών (460,53 ¤ το μήνα) και του ισχύοντος συνταξιοδοτικού καθεστώτος «το οποίο θα πρέπει να αλλάξει για να ενισχυθεί η νέα αυτή μορφή απασχόλησης», όπως διαπιστώνει η Επιτροπή Κουκιάδη.
 
Σύμφωνα με τα τελευταία στατιστικά στοιχεία του ΙΚΑ, τον Απρίλιο του ΅07 ο αριθμός των μερικώς απασχολουμένων έφτασε στα 298.231 άτομα (196.645 γυναίκες και 101.586 άνδρες) παρουσιάζοντας αύξηση κατά 4,70% σε σχέση με τον Απρίλιο του ΅06.

Οι μέσες καταβαλλόμενες αποδοχές τους ήταν 509,28 ¤ για τους άνδρες και 435,35 ¤ για τις γυναίκες, ή στα 460,53 ¤ κατά μέσο όρο έναντι 1.220,39 ¤ που ήταν ο μέσος όρος των αμοιβών για τους απασχολούμενους με πλήρες ωράριο.
 
 «Χρειάζεται να γίνουν παρεμβάσεις κυρίως στο πεδίο της κοινωνικής ασφάλισης, ώστε αυτή να μη συνιστά εμπόδιο για την ανάπτυξη της μερικής απασχόλησης», τονίζει η Επιτροπή Σοφών για τις αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις.

Η Επιτροπή, στην Ενδιάμεση Έκθεση που έχει παραδώσει στην ηγεσία του υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, προτείνει μεταξύ των άλλων:
 
-Να γίνει το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης πιο φιλικό προς τη μερική απασχόληση (όπως προβλέπει και η κοινοτική οδηγία 97/81/ΕΚ).

Στην Έκθεση υπογραμμίζεται ότι αν και έχει θεσπιστεί ειδική ασφαλιστική κλάση για τους μερικώς απασχολούμενους, υπάρχουν δυσμενείς συνέπειες για όσους εργάζονται και ασφαλίζονται περισσότερες ώρες σε λιγότερες ημέρες έναντι εκείνων που εργάζονται περισσότερες ημέρες αλλά πάνω από το ήμισυ του νόμιμου ωραρίου.

Επίσης διαπιστώνεται ότι όσοι εργάζονται λίγες ημέρες και πολλές ώρες έχουν αντικειμενική δυσκολία να συμπληρώσουν τις προϋποθέσεις για τη λήψη σύνταξης.

Να υπολογίζεται η μερική απασχόληση σε ετήσια βάση (κατά το γαλλικό μοντέλο) και όχι για διάστημα έως 1 μηνός (όπως προβλέπεται έως σήμερα στην ελληνική νομοθεσία).

Επιπλέον, θα πρέπει να δίδεται η δυνατότητα στον εργαζόμενο να ζητεί από τον εργοδότη την απασχόλησή του με μειωμένο ωράριο (και αντίστοιχα μειωμένες αποδοχές) για οικογενειακούς λόγους, λόγους εκπαίδευσης ή άλλους λόγους.

Στην περίπτωση αυτή η εργασία θα μπορεί να διαμοιράζεται διαδοχικά σε περιόδους πλήρους απασχόλησης και σε περιόδους μερικής απασχόλησης ή και σε περιόδους μη εργασίας υπό την προϋπόθεση ότι η ετήσια διάρκεια της εργασίας να μην είναι μικρότερη από το νόμιμο ή εφαρμοζόμενο ωράριο εργασίας.

Να ισχύσουν συστήματα χορήγησης τμηματικής σύνταξης με τη συμπλήρωση ορισμένης ηλικίας οπότε ο ενδιαφερόμενος να μπορεί να συνεχίσει να εργάζεται με το καθεστώς της μερικής απασχόλησης έως ότου συμπληρώσει τις προϋποθέσεις πλήρους συνταξιοδότησης.

Πηγή ΗμερησίαΔημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης