Αποτελέσματα live αναζήτησης

Διερμηνεία για το ΔΛΠ 12 «Φόροι Εισοδήματος»

9 Ιούνιου 2017 Σχόλια
Διερμηνεία για το ΔΛΠ 12 «Φόροι Εισοδήματος»
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 1 λεπτάΤο Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (Διοικητικό Συμβούλιο) εξέδωσε σήμερα την IFRIC 23 Αβεβαιότητα σχετικά με τις Θεωρήσεις Φόρου Εισοδήματος, για να καθορίσει πώς να αντικατοπτρίζει την αβεβαιότητα στη λογιστική των φόρων εισοδήματος.

Οι Διερμηνείες (Διερμηνείες) της IFRIC αποτελούν μέρος των έγκυρων απαιτήσεων των ΔΠΧΠ. Αναπτύσσονται από την Επιτροπή Διερμηνειών του Δ.Π.Χ.Π. για να παρέχουν απαιτήσεις σε συγκεκριμένα θέματα εφαρμογής και επικυρώνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Μπορεί να είναι ασαφές πώς εφαρμόζεται το φορολογικό δίκαιο σε μια συγκεκριμένη συναλλαγή ή μια περίσταση ή αν μια φορολογική αρχή θα δεχθεί την φορολογική μεταχείριση μιας εταιρείας. Το ΔΛΠ 12 Φόροι Εισοδήματος καθορίζει τον τρόπο υπολογισμού του τρέχοντος και του αναβαλλόμενου φόρου, αλλά όχι τον τρόπο ανταπόκρισης στις επιπτώσεις της αβεβαιότητας.

Η Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α. 23 προσθέτει απαιτήσεις στο  ΔΛΠ 12, καθορίζοντας τον τρόπο ανταπόκρισης στις επιπτώσεις της αβεβαιότητας στη λογιστική καταχώριση των φόρων εισοδήματος.

Η Διερμηνεία ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2019 και είναι προσβάσιμη εδώ.
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης