Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ Ε.Τ.ΑΚ. ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

22 Απρίλιου 2008 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 2 λεπτά
  • Από τις 15 Μαΐου έως τις 28 Μαΐου 2008 εκπνέουν οι προθεσμίες υποβολής της δήλωσης για το Ε.Τ.ΑΚ. Νομικών Προσώπων με βάση το τελευταίο ψηφίο του Α.Φ.Μ. τους. Συγκεκριμένα τα Νομικά Πρόσωπα καλούνται να υποβάλλουν δηλώσεις στις κατωτέρω προθεσμίες:
Αθήνα, Μ. Τρίτη 22-4-2008


ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
(Ε.Τ.ΑΚ. ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ)

Από τις 15 Μαΐου έως τις 28 Μαΐου 2008 εκπνέουν οι προθεσμίες υποβολής της δήλωσης για το Ε.Τ.ΑΚ. Νομικών Προσώπων με βάση το τελευταίο ψηφίο του Α.Φ.Μ. τους.
Συγκεκριμένα τα Νομικά Πρόσωπα καλούνται να υποβάλλουν δηλώσεις στις κατωτέρω προθεσμίες:

Μέχρι 15 Μαΐου 2008 τα νομικά πρόσωπα που ο Α.Φ.Μ. λήγει σε 1
Μέχρι 16 Μαΐου 2008 τα νομικά πρόσωπα που ο Α.Φ.Μ. λήγει σε 2
Μέχρι 19 Μαΐου 2008 τα νομικά πρόσωπα που ο Α.Φ.Μ. λήγει σε 3
Μέχρι 20 Μαΐου 2008 τα νομικά πρόσωπα που ο Α.Φ.Μ. λήγει σε 4
Μέχρι 21 Μαΐου 2008 τα νομικά πρόσωπα που ο Α.Φ.Μ. λήγει σε 5
Μέχρι 22 Μαΐου 2008 τα νομικά πρόσωπα που ο Α.Φ.Μ. λήγει σε 6
Μέχρι 23 Μαΐου 2008 τα νομικά πρόσωπα που ο Α.Φ.Μ. λήγει σε 7
Μέχρι 26 Μαΐου 2008 τα νομικά πρόσωπα που ο Α.Φ.Μ. λήγει σε 8
Μέχρι 27 Μαΐου 2008 τα νομικά πρόσωπα που ο Α.Φ.Μ. λήγει σε 9
Μέχρι 28 Μαΐου 2008 τα νομικά πρόσωπα που ο Α.Φ.Μ. λήγει σε 0

Παράταση με την ΠΟΛ. 1082/2008

Οι νέες ημερομηνίες


α) Μέχρι 26 Μαΐου 2008 τα νομικά πρόσωπα των οποίων ο Α.Φ.Μ. λήγει στο ψηφίο 1.
β) Μέχρι 27 Μαΐου 2008 τα νομικά πρόσωπα των οποίων ο Α.Φ.Μ. λήγει στο ψηφίο 2.
γ) Μέχρι 28 Μαΐου 2008 τα νομικά πρόσωπα των οποίων ο Α.Φ.Μ. λήγει στο ψηφίο 3.
δ) Μέχρι 29 Μαΐου 2008 τα νομικά πρόσωπα των οποίων ο Α.Φ.Μ. λήγει στο ψηφίο 4.
ε) Μέχρι 30 Μαΐου 2008 τα νομικά πρόσωπα των οποίων ο Α.Φ.Μ. λήγει στο ψηφίο 5.
στ) Μέχρι 2 Ιουνίου 2008 τα νομικά πρόσωπα των οποίων ο Α.Φ.Μ. λήγει στο ψηφίο 6.
ζ) Μέχρι 3 Ιουνίου 2008 τα νομικά πρόσωπα των οποίων ο Α.Φ.Μ. λήγει στο ψηφίο 7.
η) Μέχρι 4 Ιουνίου 2008 τα νομικά πρόσωπα των οποίων ο Α.Φ.Μ. λήγει στο ψηφίο 8.
θ) Μέχρι 5 Ιουνίου 2008 τα νομικά πρόσωπα των οποίων ο Α.Φ.Μ. λήγει στο ψηφίο 9.
ι) Μέχρι 6 Ιουνίου 2008 τα νομικά πρόσωπα των οποίων ο Α.Φ.Μ. λήγει στο ψηφίο 0.Παράταση με νέα απόφαση - έως 27.Ιουνίου. 2008

(ΠΟΛ.1090/6.6.2008 Παράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης Ενιαίου Τέλους Ακινήτων νομικών προσώπων έτους 2008. )Σύμφωνα με το νόμο και τις οδηγίες που δόθηκαν το Ε.Τ.ΑΚ. Νομικών Προσώπων καταβάλλεται σε 3 ίσες διμηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη με την υποβολή της εμπρόθεσμης δήλωσης, ενώ οι υπόλοιπες την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα των διμήνων που ακολουθούν.
Τονίζεται ότι δήλωση που υποβάλλεται χωρίς την ταυτόχρονη καταβολή της πρώτης δόσης δεν παράγει έννομα αποτελέσματα.

Επισημαίνεται ότι με το Ν.3634/2008 (άρθρα 5 έως 21) θεσμοθετήθηκε το Ενιαίο Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (Ε.Τ.ΑΚ.). Για την εφαρμογή του Ε.Τ.ΑΚ. των Νομικών Προσώπων εκδόθηκαν συνολικά 3 υπουργικές αποφάσεις:
• Η Πολ.1052/7.4.2008 , με την οποία καθορίζεται ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης Ε.Τ.ΑΚ. Νομικών Προσώπων έτους 2008.
• Η Πολ.1075/10.4.2008, με την οποία κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις για τη φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας των Νομικών Προσώπων και παρασχέθηκαν σχετικές διευκρινίσεις.
• Η Πολ.1079/18.4.2008, με την οποία παρέχονται οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης Ε.Τ.ΑΚ. Νομικών Προσώπων έτους 2008.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης