Live Search Results

Καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. δικαστικών αποφάσεων οι οποίες διατάσσουν τη λύση και εκκαθάριση ανώνυμης εταιρείας - Από πότε αυτές επιφέρουν έννομα αποτελέσματα

26 Μάιος 2017 -- Σχόλια


Σύμφωνα με τη Γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ. υπ' αριθ. 112/17, η οριστική δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση όποιου έχει ειδικό έννομο συμφέρον, σύμφωνα με το άρθρο 48 του κ.ν.2190/1920, και διατάζει τη λύση ανώνυμης εταιρείας και τον διορισμό εκκαθαριστή νομίμως καταχωρίζεται στο Γ.Ε.ΜΗ. αμέσως μετά τη δημοσίευσή της και πριν από την τελεσιδικία της.

Η οριστική αυτή απόφαση είναι άμεσα εκτελεστή, δηλαδή παράγει έννομες συνέπειες από την δημοσίευσή της.


Ερώτημα: Ερωτάται αν οι δικαστικές αποφάσεις, οι οποίες διατάσσουν τη λύση και την εκκαθάριση ανώνυμης εταιρείας, πρέπει να καταχωρίζονται στο Γ.Ε.ΜΗ. από τη δημοσίευσή τους και πριν από την τελεσιδικία τους, και γενικότερα από πότε αυτές επιφέρουν έννομα αποτελέσματα.

Ιστορικό

Από το έγγραφο της ερωτώσας υπηρεσίας και τα στοιχεία του φακέλου που το συνοδεύουν προκύπτει το ακόλουθο πραγματικό:

1. Με την υπ' αριθ. 239/2015 απόφαση του Ειρηνοδικείου Κιλκίς, εκδοθείσα κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, διατάχθηκε η λύση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "Ε... Β... ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ" και τον διακριτικό τίτλο "........... Α.Β.Ε.Ε.", η οποία εδρεύει στο Σταυροχώρι Κιλκίς και έχει αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. ..................., ορίστηκε εκκαθαριστής και διατάχθηκε η δημοσίευσή της στο Γ.Ε.ΜΗ., με επιμέλεια της αιτούσας την διάλυση της εταιρείας. Ως λόγος λύσεως της εταιρείας, έγινε δεκτό ότι το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων αυτής, είχε καταστεί κατώτερο του ενός δεκάτου (1/10) του μετοχικού της κεφαλαίου και η γενική συνέλευση δεν ελάμβανε μέτρα κατά το άρθρο 47 του κ.ν.2190/1920. Κατά της αποφάσεως αυτής, ασκήθηκε έφεση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κιλκίς από τον Μ... Μ..., ο οποίος είχε ασκήσει πρόσθετη παρέμβαση κατά την πρωτοβάθμια δίκη, υπέρ της εταιρείας με την επωνυμία "Ε... Β... ΑΕ", κατά της οποίας στρεφόταν η εν λόγω αίτηση διαλύσεως, επικαλούμενος την ιδιότητά του ως μετόχου, κατά ποσοστό 50% και Διευθύνοντος Συμβούλου της ανωτέρω εταιρείας. Επίσης, κατά της προμνημονευθείσας αποφάσεως, ασκήθηκε αίτηση αναστολής εκτελέσεως, η οποία απορρίφθηκε με την υπ' αριθμ. 83/2016 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κιλκίς.

2. Εν συνεχεία, το Επιμελητήριο Κιλκίς με το υπ' αριθ. πρωτ. 1745/14-11- 2016 έγγραφο του προς τη Δ/νση ΑΕ και Πίστεως της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, ζήτησε διευκρινίσεις σχετικά με την ορθότητα ή μη της καταχωρίσεως της υπ' αριθ. 239/2015 αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Κιλκίς στο Γ.Ε.ΜΗ. (Η απόφαση είχε ήδη καταχωρισθεί). Σε απάντηση του ανωτέρω εγγράφου η προαναφερθείσα Δ/νση με το υπ' αριθ. πρωτ. 122786/21-11-2016 έγγραφο γνώρισε στο Επιμελητήριο Κιλκίς ότι ορθώς καταχώρισε στο Γ.Ε.ΜΗ. την υπ' αριθ. 239/2015 απόφαση. Ακολούθως υποβλήθηκε από την ερωτώσα υπηρεσία το αναφερόμενο στην αρχή ερώτημα.

Δείτε τη Γνωμοδότηση ΝΣΚ 112/2017 από το αρχείο του κόμβου
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories