Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αυστηρότερα πρόστιμα από τον Αγορανομικό Κώδικα

18 Απρίλιου 2008 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 3 λεπτά
  • Αναμορφώθηκαν και αυστηροποιήθηκαν τα περισσότερα από τα πρόστιμα που επιβάλλονται σε βάρος όσων δεν εφαρμόζουν τον Αγορανομικό Κώδικα, ενώ οι διοικητικές κυρώσεις φτάνουν μέχρι το κλείσιμο της επιχείρησης, σύμφωνα με όσα προβλέπουν τα άρθρα του σχετικού σχεδίου νόμου που κατατέθηκε στη Βουλή από τα συναρμόδια υπουργεία Οικονομίας και Ανάπτυξης.
Αυστηρότερα πρόστιμα από τον Αγορανομικό Κώδικα

Αναμορφώθηκαν και αυστηροποιήθηκαν τα περισσότερα από τα πρόστιμα που επιβάλλονται σε βάρος όσων δεν εφαρμόζουν τον Αγορανομικό Κώδικα, ενώ οι διοικητικές κυρώσεις φτάνουν μέχρι το κλείσιμο της επιχείρησης, σύμφωνα με όσα προβλέπουν τα άρθρα του σχετικού σχεδίου νόμου που κατατέθηκε στη Βουλή από τα συναρμόδια υπουργεία Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Το σχέδιο νόμου, όπως αναφέρει η εισηγητική έκθεση, προβλέπει, σε αρκετές από τις προβλεπόμενες παραβάσεις, πολύ αυστηρές, για τα σημερινά δεδομένα, ποινικές κυρώσεις (μέχρι και 15.000 ευρώ, τα οποία διπλασιάζονται σε περίπτωση υποτροπής εντός εξαμήνου, ενώ θα δημοσιοποιούνται οι διοικητικές ποινές). Σε άλλες περιπτώσεις καθίσταται αναγκαίο να επιβληθούν διοικητικά πρόστιμα για πρώτη φορά και επίσης προβλέπεται ότι τα πρόστιμα μέχρι 2.000 ευρώ επιβάλλονται απευθείας από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα κατά τη διαπίστωση της παράβασης.

Για σοβαρές παραβάσεις, όπως αυτές που αφορούν τη δημόσια υγεία και την ασφάλεια των τροφίμων, διατηρούνται οι ποινικές κυρώσεις και επιπλέον επιβάλλονται υψηλά διοικητικά πρόστιμα και κυρώσεις.

Επίσης, καταργούνται τα όρια τύπου «από - έως» του ποσού προστίμου, για να σταματήσει να υπάρχει η δυνατότητα αυθαίρετης και κακής ερμηνείας και η επιβολή διαφορετικού προστίμου για την ίδια παράβαση και πέραν των διοικητικών προστίμων. Ακόμα, επιβάλλεται σε συγκεκριμένες περιπτώσεις η προσωρινή ή οριστική ανάκληση της άδειας λειτουργίας, καθώς και η μερική ή εξ ολοκλήρου αφαίρεση της άδειας λειτουργίας της επιχείρησης.

Με τη νομοθετική πρόταση, η αρμοδιότητα για την απόφαση της επιβολής των διοικητικών προστίμων μεταβιβάζεται πλέον συνολικά στις νομαρχίες, με σκοπό την αποκέντρωση της διαδικασίας επιβολής προστίμων και γενικότερα κυρώσεων για αγορανομικές παραβάσεις, ενώ αντιμετωπίζεται το πρόβλημα της ύπαρξης συναρμοδιοτήτων μεταξύ διαφορετικών ελεγκτικών υπηρεσιών.

Στα σημαντικά σημεία εκσυγχρονισμού της νομοθεσίας συγκαταλέγεται η πρόνοια για την τήρηση της αρχής της αναλογικότητας ως προς την επιβολή των ποινών και προβλέπεται διαδικασία διοικητικού ελέγχου των σχετικών πράξεων από τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου σε Αθήνα και Πειραιά ή τις Γενικές Γραμματείες Περιφέρειας για την υπόλοιπη Ελλάδα, ώστε να διασφαλιστεί η προστασία από φαινόμενα κατάχρησης εξουσίας.

Γενικά, στόχος των ρυθμίσεων είναι τόσο η απλοποίηση των αγορανομικών διατάξεων του Αγορανομικού Κώδικα, όσο και η αποσυμφόρηση των ποινικών δικαστηρίων με την αποποινικοποίηση ορισμένων μικρών παραβάσεων για τις οποίες θα επιβαλλονται μόνο διοικητικά πρόστιμα.

Στο σχέδιο νόμου υπάρχει ο ορισμός του υπερβολικού κέρδους που είναι ο εξής: «Για τον προσδιορισμό του υπερβολικού κέρδους, λαμβάνονται υπόψη το τίμημα της αγοράς, οι ειδικές δαπάνες του εμπορίου, βιομηχανίας ή βιοτεχνίας, η απόδοση των ιδίων και των συνολικά απασχολουμένων κεφαλαίων, οι αναλογίες των γενικών δαπανών και των αποσβέσεων των επαγγελματικών εγκαταστάσεων στους τόκους του κεφαλαίου, το ποσοστό επιχειρηματικού και χρηματοοικονομικού κινδύνου, η αμοιβή της προσωπικής εργασίας του επιχειρηματία, σε συνδυασμό με τις περιστάσεις και την γενική κατάσταση της αγοράς και κάθε άλλο σχετικό με το ασκούμενο εμπόριο, βιομηχανία ή βιοτεχνία στοιχείο, λαμβανομένης πάντοτε υπόψη και της τιμής αντικατάστασης».

Επίσης ορίζεται ότι «νοθευμένα θεωρούνται τα τρόφιμα στα οποία έχουν προστεθεί ύλες ενδεχομένως ευτελέστερης αξίας για λόγους κερδοσκοπίας ή παραπλάνησης του καταναλωτή».

Ακόμα το υπουργείο προβλέπει ότι αν βιομηχανία αρνηθεί να προσκομίσει ή παραποιήσει στοιχεία, παραπέμπεται στον Εισαγγελέα και δημοσιοποιείται η άρνηση, ενώ υποχρεούνται και οι επιχειρήσεις που είναι μέλη διεθνών ομίλων να δίνουν τιμές χονδρικής ή/και λιανικής που ισχύουν σε άλλες χώρες εφόσον τους ζητηθεί από τις υπηρεσίες της ΓΓΕ.

www.kathimerini.gr με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕΔημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης