Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ε.Π.Δ.Ο.Λ.Ο.: Αίτημα σχετικά με το νόμο 4446/2016

ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ

[email protected]

Προς: τον Υπουργό Δικαιοσύνης κ. Κοντονή Σταύρο
τον Υπουργό Οικονομικών κ. Τσακαλώτο Ευκλείδη
την Υφυπουργό Οικονομικών κα Παπανάτσιου Αικατερίνη
τον Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων κ. Πιτσιλή Γεώργιο


Θέμα: 1) Μεταφορά καταληκτικής ημερομηνίας και ημερομηνίας αναφοράς της οικειοθελούς αποκάλυψης φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών φυσικών προσώπων και νομικών οντοτήτων όπως αυτή προβλέπεται με το άρθρο 57 παρ.1 του Νόμου 4446/2016
2) Τροποποίηση της περιπτώσεως γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 60 του Νόμου 4446/2016.


1) Σύμφωνα με το Άρθρο 57 παρ. 1 του Νόμου 4446/2016, φορολογούμενοι, οι οποίοι δεν έχουν υποβάλει δήλωση ή έχουν υποβάλει ελλιπή ή ανακριβή δήλωση, μπορούν μέχρι και τις 31/5/2017 να υποβάλουν αρχικές ή τροποποιητικές, χρεωστικές ή μηδενικές, δηλώσεις, ανεξαρτήτως αν προκύπτει φόρος για καταβολή.

Η ρύθμιση του ανωτέρω εδαφίου καταλαμβάνει κάθε υποχρέωση από φόρο, τέλος ή εισφορά εκ των αναφερομένων στο άρθρο 2 και στο Παράρτημα του ν.4174/2013 (Α' 170), καθώς και οποιαδήποτε δήλωση πληροφοριακού χαρακτήρα, υπό την προϋπόθεση ότι η προθεσμία για την υποβολή της αρχικής δήλωσης είχε λήξει μέχρι τις 30/9/2016.

Επειδή μιλώντας σε απλά ελληνικά έχουμε πεθάνει στα πόδια μας, επειδή από την αρχή του έτους τρέχουμε σε σεμινάρια μισθοδοσίας για τον ΕΦΚΑ, φορολογίας εισοδήματος για τις δηλώσεις φυσικών και νομικών προσώπων, επειδή ασχοληθήκαμε υπέρ του δέοντος με τις ΜΥΦ και τις βεβαιώσεις αποδοχών, επειδή οι βεβαιώσεις παροχών σε είδος ταλαιπώρησαν τους συναδέλφους, επειδή είμαστε άνθρωποι και δεν προλαβαίνουμε να κάνουμε τα πάντα και μάλιστα σωστά,

Ζητάμε

α) Αλλαγή της καταληκτικής ημερομηνίας σε 31/12/2017 από 31/05/2017 που ισχύει σήμερα, ακόμα και με αύξηση κατά μία ή δύο ποσοστιαίες μονάδες του ποσοστού του πρόσθετου φόρου που υπολογίζεται επί του κύριου φόρου.

β) Ένταξη στην διάταξη αυτή του νόμου και υποθέσεων που η καταληκτική ημερομηνία ήταν μέχρι την δημοσίευση του Νόμου στο ΦΕΚ, δηλαδή 22/12/2016, από 30/09/2016 που ισχύει σήμερα.

2) Σύμφωνα με την περίπτωση γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 60, εξαιρούνται της υπαγωγής δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος με τις οποίες δηλώνεται ζημία της χρήσης στην οποία αφορά η δήλωση. Ζητάμε Την υπαγωγή στον νόμο ακόμα και αυτών των δηλώσεων, δεδομένου ότι υπάρχουν πολλές εταιρείες που είναι σε αδράνεια ή σε εκκαθάριση και δεν έχουν υποβάλλει ποτέ δηλώσεις, και λόγω του προστίμου δεν προβαίνουν στην οριστική λύση τους. Βοηθήστε μας να ξεκαθαρίσουμε το τοπίο των ενεργών επιχειρήσεων ώστε και τα στατιστικά στοιχεία που λαμβάνονται, να έχουν σχέση με την πραγματικότητα.

Ζητάμε, την υπαγωγή και των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ με πιστωτικό υπόλοιπο, που εξαιρεί ο ΑΑΔΕ με την ΠΟΛ.1009/2017 στο Β. ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΙΙ. ΦΠΑ - ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ Α) ΦΠΑ Διευκρινίζεται ότι δηλώσεις ΦΠΑ με πιστωτικό υπόλοιπο δεν εμπίπτουν στις διατάξεις των άρθρων 57 και 58 του ως άνω νόμου. Εντούτοις, εμπίπτουν στις διατάξεις αυτές δηλώσεις με τις οποίες το πιστωτικό υπόλοιπο μηδενίζεται ή μετατρέπεται σε χρεωστικό.

Εν κατακλείδι ζητάμε, την αναγνώριση του κόπου, του μόχθου και των εξόδων που πραγματοποιούμε ώστε να είμαστε ενημερωμένοι σε ότι αφορά στις κείμενες διατάξεις, όπως επίσης και της βοήθειας που προσφέρουμε ως άμισθοι συνεργάτες στην εφαρμογή των νόμων.

Mε τιμή
ΕΠΔΟΛΟΘέλετε να δείτε τα σχόλια; Η προβολή των σχολίων απαιτεί την ενεργοποίηση των cookies, επιλογή η οποία έχει απενεργοποιηθεί απο εσάς.
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies πατώντας εδώ και να επιτρέψετε την προβολή των σχολίων σε κάθε άρθρο.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης