Αποτελέσματα live αναζήτησης

Σκέψεις για κατάργηση του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου

18 Απρίλιου 2008 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 3 λεπτά
  • Στην κατάργηση του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίων ο οποίος επιβάλλεται με συντελεστή 1% (στο μετοχικό κεφάλαιο των επιχειρήσεων ή την κατά περίπτωση φορολογητέα αξία) προσανατολίζεται η κυβέρνηση σε μια προσπάθεια περιορισμού των αντικινήτρων στην προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων.
Στην κατάργηση του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίων ο οποίος επιβάλλεται με συντελεστή 1% (στο μετοχικό κεφάλαιο των επιχειρήσεων ή την κατά περίπτωση φορολογητέα αξία) προσανατολίζεται η κυβέρνηση σε μια προσπάθεια περιορισμού των αντικινήτρων στην προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων.

Ναυτιλιακές πηγές αναφέρουν ότι στη χθεσινή συνάντηση του υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών Γ. Αλογοσκούφη με τις διοικήσεις της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών και της Ελληνικής Επιτροπής Ναυτιλιακής Συνεργασίας Λονδίνου (Committee) δόθηκαν διαβεβαιώσεις ότι ο συγκεκριμένος φόρος δεν θα επιβληθεί σε εφοπλιστικά κεφάλαια τα οποία πρόκειται να επαναπατριστούν στη χώρα μας. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την υπάρχουσα νομοθεσία οι ναυτιλιακές κοινοπραξίες και οι κάθε μορφής ναυτιλιακές εταιρείες εξαιρούνται από το φόρο.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν μάλιστα ότι η κυβέρνηση σχεδιάζει την πλήρη κατάργηση του φόρου στο πλαίσιο των ευρύτερων αλλαγών στην φορολογία κεφαλαίου που έχει εξαγγείλει.

Σημειώνεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βρίσκεται στη διαδικασία σύνταξης νέας οδηγίας σχετικά με την επιβολή του συγκεκριμένου φόρου, εξέλιξη η οποία τροφοδοτεί με ανησυχία πολλούς από τους παραγωγικούς κλάδους της χώρας. Σύμφωνα με κυβερνητικά στοιχεία, από τη συγκεκριμένη φορολογία η κυβέρνηση αντλεί ετήσια έσοδα της τάξης των 82 εκατ. ευρώ.

Ποιους επηρεάζει ο φόρος

Ο φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίων επιβάλλεται σύμφωνα με τα άρθρα 17-31 του Ν. 1676/1986, στις ακόλουθες πράξεις:

α) Σύσταση οποιουδήποτε νομικού προσώπου, ένωσης προσώπων ή κοινωνία κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

β) Αύξηση του κεφαλαίου των παραπάνω προσώπων, η οποία γίνεται με εισφορά περιουσιακών στοιχείων οποιουδήποτε είδους. Η αύξηση του κεφαλαίου που θα προκύψει από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων δεν υπόκειται στον φόρο γιατί δεν γίνεται πραγματική αύξηση του κεφαλαίου, αλλά απλή αριθμητική μεταβολή στην έκφραση αυτού σε χρήμα.

γ) Μετατροπή ή συγχώνευση προσώπου, που δεν εμπίπτει στα παραπάνω, σε κάποιο από τα πρόσωπα αυτά. Ειδικότερα στους μετασχηματισμούς επιχειρήσεων (μετατροπές, συγχωνεύσεις) που γίνονται κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του Ν. Δ. 1297/1972 και του Ν. 2166/1993 επιβάλλεται φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου μόνο εφόσον λαμβάνει χώρα εισφορά περιουσιακού στοιχείου (ΠΟΛ. 1388/2001).

Ο συγκεκριμένος φόρος αφορά:

α) εμπορικές εταιρείες και κοινοπραξίες επιτηδευματιών,

β) συνεταιριστικές οργανώσεις κάθε βαθμού, οποιαδήποτε άλλη εταιρεία, νομικό πρόσωπο, ένωση προσώπων ή κοινωνία, εφόσον ο σκοπός που επιδιώκουν τα πρόσωπα αυτά είναι κερδοσκοπικός,

γ) υποκατάστημα ξένης εταιρείας.

Φορολογούμενες πράξεις

Αποτελούν συγκέντρωση κεφαλαίων και υπάγονται στο φόρο οι κατωτέρω πράξεις:

α) η σύσταση των προσώπων, που προβλέπονται από το άρθρο 17 και η αύξηση του κεφαλαίου τους, που γίνεται με την εισφορά περιουσιακών στοιχείων οποιουδήποτε είδους,

β) η μετατροπή προσώπου, που δεν εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 17, σε πρόσωπο του άρθρου αυτού, καθώς και η συγχώνευση προσώπου που δεν εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 17 με πρόσωπο του άρθρου αυτού,

γ) η αύξηση του ενεργητικού των προσώπων του άρθρου 17, που γίνεται με την εισφορά περιουσιακών στοιχείων οποιουδήποτε είδους, όχι για συμμετοχή στο εταιρικό κεφάλαιο ή την εταιρική περιουσία, αλλά για χορήγηση δικαιωμάτων ίδιας φύσης με εκείνα που έχουν οι εταίροι, όπως το δικαίωμα ψήφου ή το δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη ή στο προϊόν της εκκαθάρισης.

δ) η αύξηση του ενεργητικού των προσώπων του άρθρου 17, που γίνεται με την παροχή υπηρεσιών από μέλος αυτών, οι οποίες δεν αυξάνουν το κεφάλαιο, αλλά διαφοροποιούν τα δικαιώματα ή αυξάνουν την αξία των μεριδίων,

ε) το δάνειο, που συνάπτει πρόσωπο του άρθρου 17, εφόσον ο δανειστής έχει δικαίωμα σε ποσοστό στα εταιρικά κέρδη,

στ) το δάνειο, που συνάπτει πρόσωπο του άρθρου 17 με εταίρο, τη σύζυγο ή τέκνο, καθώς και το δάνειο, που συνάπτει με τρίτο πρόσωπο, εάν για το δάνειο τούτο έχει εγγυηθεί κάποιος εταίρος, με την προϋπόθεση ότι το δάνεια αυτά έχουν το ίδιο αποτέλεσμα, που έχει και η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου,

ζ) η διάθεση παγίων κεφαλαίων ή κεφαλαίων κίνησης σε υποκατάστημα στην Ελλάδα από ξένη εταιρεία, στην οποία ανήκει.Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης