Αποτελέσματα live αναζήτησης

Τι αλλάζει στις επιχειρήσεις μαζικής εστίασης και στα κέντρα διασκέδασης με το πολυνομοσχέδιο (ν. 4472/2017)

21 Μάιου 2017 Σχόλια
Τι αλλάζει στις επιχειρήσεις μαζικής εστίασης και στα κέντρα διασκέδασης με το πολυνομοσχέδιο (ν. 4472/2017)
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 2 λεπτά

 


Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 96 του ν.4472/2017
εισάγεται απαγόρευση τοποθέτησης προϊόντων καπνού σε προθήκες, για τις επιχειρήσεις µαζικής εστίασης (επιχειρήσεις µαζικής εστίασης παρασκευής και διάθεσης πρόχειρου γεύματος, πλήρους γεύματος, επιχειρήσεις παρασκευής ή και προσφοράς τροφίμων και ποτών σε κινητούς ή προσωρινούς χώρους) και τις επιχειρήσεις αναψυχής (κέντρα διασκέδασης, στεγασμένοι και υπαίθριοι χώροι εκδηλώσεων), όπως αυτές ορίζονται στην υπουργική απόφαση Υ1γ/Γ.Π/οικ. 96967 (Β΄2718/2012).

Η απαγόρευση αυτή εξυπηρετεί την προστασία των ανήλικων καταναλωτών, οι οποίοι δεν θα έρχονται σε άμεση επαφή µε καπνικά προϊόντα, ιδιαιτέρως σε χώρους (καφετέριες, ταχυφαγεία κλπ) που κατά τεκμήριο επισκέπτονται οι ανήλικοι στον ελεύθερο χρόνο τους. Η προτεινόμενη ρύθμιση είναι σε συνάφεια και συνοχή µε τον αντικαπνιστικό νόμο και την απαγόρευση καπνίσματος σε κλειστούς χώρους.
Επιπλέον, εισάγεται ρητή εξαίρεση, η οποία ίσχυε και στην καταργούμενη διάταξη, καθώς τα καταστήματα αυτά λόγω δραστηριότητας και χωροταξικής διαµόρφωσής τους δεν µπορούν να εκπληρώσουν τη συγκεκριμένη υποχρέωση και σε περίπτωση επιβολής υποχρέωσης θα επιβαλλόταν υπερβολικό διοικητικό βάρος. με αυτό επιτυγχάνεται η ενιαία ρύθμιση για όλα τα καταστήματα που πωλούν καπνικά προϊόντα.
Οι προθήκες πρέπει να είναι σαφώς προσδιορισμένοι χώροι εντός των καταστημάτων στις οποίες παρέχεται πρόσβαση µε τη µεσολάβηση του προσωπικού του καταστήματος. Αυτές είτε είναι κλειστές είτε βρίσκονται στο χώρο πίσω από το ταµείο του καταστήματος και σε κάθε περίπτωση εξασφαλίζεται η µεσολάβηση του προσωπικού.

Το σχετικό άρθρο του νόμου 4472/2017

Άρθρο 96. Τροποποίηση του ν. 3730/2008 «Προστασία ανηλίκων από τον καπνό και τα αλκοολούχα ποτά και άλλες διατάξεις» (Α΄ 262)

 1. Η περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3730/2008 (Α΄262) αντικαθίσταται ως εξής:
 «β) η τοποθέτηση προϊόντων καπνού σε προθήκες επιχειρήσεων μαζικής εστίασης και επιχειρήσεων αναψυχής,».

 2. Η παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3730/2008 αντικαθίσταται ως εξής:
 «6. Η τοποθέτηση προϊόντων καπνού είναι επιτρεπτή σε προθήκες οι οποίες βρίσκονται εντός του καταστήματος μετά το χώρο των ταμείων και στις οποίες παρέχεται πρόσβαση με τη μεσολάβηση προσωπικού του καταστήματος, τηρουμένων των διατάξεων της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας.
 Εξαιρούνται τα καταστήματα αφορολόγητων ειδών, τα περίπτερα και τα καταστήματα που πωλούν αποκλειστικά προϊόντα καπνού.»

 


 Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης