Αποτελέσματα live αναζήτησης

Καταργείται η ειδική έκπτωση φόρου και για τους ανώτατους δικαστικούς λειτουργούςΗ κατάργηση της έκπτωσης φόρου για του βουλευτές που προβλέπεται στο πολυνομοσχέδιο παρασύρει και τους ανώτατους δικαστικούς λειτουργούς σύμφωνα με νομοτεχνική βελτίωση της ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ  που κατέθεσε ο Υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος.

Το κείμενο της νομοτεχνικής βελτίωσης έχει ως εξής:
"Στην αιτιολογική έκθεση του άρθρου 71 με τίτλο «Κατάργηση της έκπτωσης φόρου Βουλευτών» προστίθεται δεύτερο εδάφιο, ως εξής: «Λόγω της εξίσωσης της βουλευτικής αποζημίωσης προς τις αποδοχές των ανωτάτων δικαστικών λειτουργών με τις υπ' αριθμ. 89/2013 και 6/2015 Αποφάσεις του Ειδικού Δικαστηρίου της παρ. 2 του άρθρου 88 του Συντάγματος (Μισθοδικείου) η κατάργηση θα ισχύσει και για τα ανωτέρω πρόσωπα πέραν των βουλευτών.»"

-----------------------------

8. Καταργούνται, για τα εισοδήματα που αποκτώνται από 1-1-2017 και μετά, τα δύο τελευταία εδάφια της παρ. 1 του άρθρου 5 του Ζ' Ψηφίσματος του έτους 1975, σχετικά με την έκπτωση από το φορολογητέο ποσό της βουλευτικής αποζημίωσης των δαπανών άσκησης του λειτουργήματος του βουλευτή. (άρθρο 71) (ισχύει για εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1-1-2017 και μετά)
 

Αιτιολογική έκθεση
Άρθρο 71
Κατάργηση της έκπτωσης φόρου Βουλευτών
Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού καταργούνται τα δύο τελευταία εδάφια της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Ζ' Ψηφίσματος του έτους 1975 που αφορούν στην έκπτωση από το φορολογητέο ποσό της βουλευτικής αποζημίωσης των δαπανών άσκησης του λειτουργήματος του βουλευτή, στα πλαίσια των δημοσιονομικών δεσμεύσεων της χώρας.
Λόγω της εξίσωσης της βουλευτικής αποζημίωσης προς τις αποδοχές των ανωτάτων δικαστικών λειτουργών με τις υπ' αριθμ. 89/2013 και 6/2015 Αποφάσεις του Ειδικού Δικαστηρίου της παρ. 2 του άρθρου 88 του Συντάγματος (Μισθοδικείου) η κατάργηση θα ισχύσει και για τα ανωτέρω πρόσωπα πέραν των βουλευτών.

 

Σχέδιο νόμου
Άρθρο 71
Κατάργηση της έκπτωσης φόρου Βουλευτών
Τα δύο τελευταία εδάφια της παρ. 1 του άρθρου 5 του 2' Ψηφίσματος του έτους 1975 (Α' 23) της Ε' Αναθεωρητικής Βουλής καταργούνται για εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1-1-2017 κι έπειτα
 


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης