Αποτελέσματα live αναζήτησης

Στο 8% διαμορφώθηκε τον Ιανουάριο η ανεργία στην Ελλάδα.

15 Απρίλιου 2008 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 2 λεπτά
  • Στο 8% διαμορφώθηκε τον Ιανουάριο η ανεργία στην Ελλάδα, με το σύνολο των απασχολουμένων να ανέρχεται σε 4.511.585 άτομα και των ανέργων σε 390.210 άτομα ενώ ο οικονομικά μη ενεργός πληθυσμός ανήλθε σε 4.318.462 άτομα.
Στο 8% η ανεργία
Στο 8% διαμορφώθηκε τον Ιανουάριο η ανεργία στην Ελλάδα, με το σύνολο των απασχολουμένων να ανέρχεται σε 4.511.585 άτομα και των ανέργων σε 390.210 άτομα ενώ ο οικονομικά μη ενεργός πληθυσμός ανήλθε σε 4.318.462 άτομα.

Το ποσοστό αυτό είνα χαμηλότερο σε σχέση με το αντίστοιχο πέρυσι, αλλά, όπως διαπιστώνεται από τα τελευταία στοιχεία της ΕΣΥΕ, η ανεργία μειώνεται με ηπιότερους ρυθμούς σε σχέση με τις άλλες χρονιές, αφενός διότι αυξάνεται με ηπιότερους ρυθμούς η απασχόληση και αφετέρου μειώνονται με χαμήλοτερους ρυθμούς οι άνεργοι. Ειδικότερα τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι η ανεργία είχε διαμορφωθεί στο 8,6%, τον Ιανουάριο του 2006 στο 9,6% και τον Ιανουάριο του 2005 στο 10,4%.

Οι γυναίκες συνεχίζουν να έχουν το μεγαλύτερο πρόβλημα με την ανεργία να διαμορφώνεται στο 12,1%. Είναι ευοίωνο, ωστόσο, ότι συνέχισε να μειώνεται το ποσοστό ανεργίας στις γυναίκες (πέρυσι ήταν 13,6%) ενώ στην περίπτωση των ανδρών τσίμπησε ελαφρά σε σχέση με πέρυσι, διαμορφουμενο στο 5,1% έναντι 5% τον Ιανουάριο του 2007.

Η πλέον προβληματική ηλικιακή ομάδα παραμένει αυτή των 15 έως 24 ετών με την ανεργία να διαμορφώνεται στο 20,6% έννατι 23,7% πέρυσι και 29,2% το 2004.

Γεωγραφικά τώρα, η μεγαλύτερη ανεργία εμφανίζεται στα Ιόνια Νησιά, με το ποσοστό να φθάνει το 13,8%, ακολουθεί η Δυτική Μακεδονία με 13,3% και το Νότιο Αιγαίο με 12,1%.

Οπως σημειώνει η ΕΣΥΕ, οι απασχολούμενοι παρουσιάζουν σταθερή αύξηση από το 2004 μέχρι το 2008. Το ποσοστό αύξησης των απασχολουμένων μεταξύ Ιανουαρίου 2004 και Ιανουαρίου 2005 ήταν 1,2%, μεταξύ Ιανουαρίου 2005 και Ιανουαρίου 2006 ήταν 1,8%, μεταξύ Ιανουαρίου 2006 και Ιανουαρίου 2007 2,8% ενώ μεταξύ Ιανουαρίου 2007 και Ιανουαρίου 2008 ήταν 0,4%.

Ο αριθμός των ανέργων μειώνεται σταθερά μεταξύ του 2004 και του 2008. Το ποσοστό μείωσης των ανέργων μεταξύ Ιανουαρίου 2004 και Ιανουαρίου 2005 ήταν 11,7%. Μεταξύ Ιανουαρίου 2005 και Ιανουαρίου 2006 εμφανίζεται μείωση του αριθμού των ανέργων κατά 10,4%, μεταξύ Ιανουαρίου 2006 και Ιανουαρίου 2007 η μείωση ήταν 9.6% ενώ μεταξύ Ιανουαρίου 2007 και Ιανουαρίου 2008 ο αριθμός των ανέργων μειώθηκε κατά 7.3%.


Πηγή Κέρδος


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης