Αποτελέσματα live αναζήτησης

Φορολογική ενημερότητα υπό όρους

14 Απρίλιου 2008 Σχόλια
  • Tέσσερα κριτήρια καλούνται με βάση τις οδηγίες του υπουργείου Οικονομικών να λαμβάνουν υπόψη τους οι εφορίες, προκειμένου να χορηγήσουν πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας στους ενδιαφερόμενους.
Φορολογική ενημερότητα υπό όρους

Tέσσερα κριτήρια καλούνται με βάση τις οδηγίες του υπουργείου Οικονομικών να λαμβάνουν υπόψη τους οι εφορίες, προκειμένου να χορηγήσουν πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας στους ενδιαφερόμενους. Τους περιορισμούς στη χορήγηση αποδεικτικών φορολογικής ενημερότητας έχει ήδη ξεκινήσει το υπουργείο Οικονομικών ως μέσο πίεσης στους οφειλέτες του Δημοσίου, προκειμένου να εισπραχθεί ένα τμήμα των ληξιπρόθεσμων χρεών προς το Δημόσιο, το ύψος των οποίων υπολογίζεται ότι προσεγγίζει τα 18 δισ. ευρώ, αν και από αυτά εισπράξιμα θεωρούνται περί τα 5,5 με 6 δισ. ευρώ.

Η αυστηρότητα την οποία επιδεικνύει πλέον στην έκδοση αποδεικτικών φορολογικής ενημερότητας η εφορία είχε ως αποτέλεσμα από την πρώτη παρτίδα των εφετινών φορολογικών δηλώσεων (περίπου 110.000) που εστάλησαν την περασμένη Τρίτη, μόνο για το 50% εξ αυτών το εκκαθαριστικό να αποτελεί και φορολογική ενημερότητα (ειδικά οι ελεύθεροι επαγγελματίες είναι η κατηγορία εκείνη η οποία έχει τεθεί στο στόχαστρο των φορολογικών αρχών).

Για τη χορήγηση του αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας το υπουργείο Οικονομικών έχει υποχρεώσει τις εφορίες να λαμβάνονται υπόψη:

– Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές που προέρχονται από ατομικά χρέη αλλά και αυτές για τις οποίες ο ενδιαφερόμενος έχει υποχρέωση καταβολής.

– Η υποβολή της τελευταίας δήλωσης Φόρου Εισοδήματος

– Η υποβολή της τελευταίας εκκαθαριστικής δήλωσης απόδοσης ΦΠΑ

– Η διαπίστωση υποβολής όλων των περιοδικών δηλώσεων (ΦΠΑ) που έπονται της τελευταίας εκκαθαριστικής και που η προθεσμία υποβολής τους έχει λήξει ένα μήνα πριν την ημερομηνία αίτησης έκδοσης του αποδεικτικού ενημερότητας.

Το αποδεικτικό ενημερότητας υπογράφεται μόνο από τον υπάλληλο που το εξέδωσε, στον οποίο έχει εκχωρηθεί η υπογραφή του προϊσταμένου της ΔΟΥ για το θέμα αυτό, με εξαίρεση τα αποδεικτικά ενημερότητας μηνιαίας ισχύος, που υπογράφονται αποκλειστικά από τον προϊστάμενο της ΔΟΥ ή τον νόμιμο αναπληρωτή του.

Σημειώνεται ότι η μη έκδοση αποδεικτικού ενημερότητας «μπλοκάρει» μια σειρά από συναλλαγές των φορολογουμένων και συνιστά ένα από τα μέτρα πίεσης που μπορεί να ασκήσει το Δημόσιο στους χρεοφειλέτες, προκειμένου να ρυθμίσουν την καταβολή των χρεών τους.

Οι δικλίδες ασφαλείας του υπουργείου Οικονομικών περιλαμβάνουν και άλλα μέτρα, τα οποία κλιμακώνονται ως εξής:

1. Η απλή φιλική τηλεφωνική ειδοποίηση από υπάλληλο εφορίας.

2. Η έγγραφη ειδοποίηση με αναγραφή του χρέους και προειδοποίηση για τις συνέπειες που θα επακολουθήσουν στην περίπτωση μη εξόφλησης.

3. Η επιβολή κατάσχεσης περιουσιακών στοιχείων (κινητών ή ακινήτων).

4. Ο πλειστηριασμός της περιουσίας του οφειλέτη προκειμένου να εισπράξει το Δημόσιο τα οφειλόμενα.

Παρά το γεγονός ότι τυπικώς τα μέτρα αυτά ισχύουν, εντούτοις παραμένουν ανενεργά και δεν εφαρμόζονται από τις εφορίες.

Κατασχέσεις

Στο ποσό των 18 δισ. ευρώ στο οποίο ανέρχονται οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο περιλαμβάνονται και οφειλές προβληματικών και υπερχρεωμένων επιχειρήσεων, που δεν πρόκειται να εισπραχθούν, αλλά δεν έχουν διαγραφεί.

Από το ποσό εκτιμάται ότι 5,5 με 6 δισ. ευρώ είναι εισπράξιμα. Διευκρινίζεται όμως ότι το ποσό των ληξιπρόθεσμων οφειλών «ανακυκλώνεται» κάθε χρόνο υπό την έννοια ότι περιλαμβάνεται π.χ. ο φόρος εισοδήματος, που κάποιος δεν καταβάλλει εγκαίρως, αλλά εκπρόθεσμα. Στην περίπτωση αυτή, τα μέτρα πίεσης που θα ασκήσει το υπουργείο Οικονομικών στους χρεοφειλέτες με τη λειτουργία των τμημάτων είσπραξη χρεών στις ΔΟΥ αλλά και τη λειτουργία της κεντρικής υπηρεσίας παρακολούθησης των χρεών είναι τα ακόλουθα:

• Η προσωπική κράτηση του οφειλέτη, που μπορεί να διαταχθεί μόνο όταν το συνολικό ληξιπρόθεσμο χρέος προς το Δημόσιο από κάθε αιτία, συμπεριλαμβανομένων και των κάθε είδους τόκων και προσαυξήσεων, υπερβαίνει το ποσό των 30.000 ευρώ. Ωστόσο το μέτρο δεν εφαρμόζεται από τα δικαστήρια, καθώς υπάρχει δεδικασμένο που απορρίπτει τα σχετικά αιτήματα του Δημοσίου.

• Η άσκηση ποινικής δίωξης στον οφειλέτη, που μπορεί να ασκηθεί εφόσον το συνολικό ληξιπρόθεσμο χρέος προς το Δημόσιο από κάθε αιτία, συμπεριλαμβανομένων των κάθε είδους τόκων ή προσαυξήσεων, υπερβαίνει το ποσό των 10.000 ευρώ.

• Οι κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων των οφειλετών (π.χ. ακινήτων). Δεν λαμβάνονται αναγκαστικά μέτρα είσπραξης κατά οφειλετών που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές βεβαιωμένες στις δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες υπέρ του Δημοσίου, νομικών προσώπων και τρίτων ύψους 300 ευρώ, πλην του μέτρου της κατάσχεσης απαιτήσεων των οφειλετών στα χέρια τρίτων. Η ρύθμιση αυτή δεν ισχύει για πρόστιμα του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας καθώς και για οφειλές υπέρ ΟΤΑ.

• Η επιβολή κατάσχεσης επί μισθών, συντάξεων ή ασφαλιστικών βοηθημάτων. Ωστόσο δεν επιτρέπεται η επιβολή κατάσχεσης επί μισθών, συντάξεων ή ασφαλιστικών βοηθημάτων σε βάρος οφειλετών του Δημοσίου, εφόσον το ποσό αυτών αφαιρουμένων των υποχρεωτικών εισφορών, είναι μέχρι 600 ευρώ, μηνιαίως. Αν ο μισθός, η σύνταξη ή το βοήθημα υπερβαίνει τα 600 ευρώ, λαμβανομένης υπόψη και περίπτωσης που ο οφειλέτης του Δημοσίου λαμβάνει τα ανωτέρω από δύο ή περισσότερους φορείς, υπολογίζεται το συνολικό ποσό αυτών και επιτρέπεται η κατάσχεση του 25% αυτών, όμως το εναπομένον ποσό από το σύνολό τους να μην είναι κατώτερο των εξακοσίων ευρώ.

Πηγή Express


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης