Αποτελέσματα live αναζήτησης

Τέλος στα πρόστιμα ΚΒΣ χωρίς απολογία

11 Απρίλιου 2008 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 2 λεπτά
  • Προθεσμία 10 ημερών θα δίνουν εφεξής οι φορολογικές αρχές στους επιτηδευματίες προκειμένου να προσέρχονται για να δώσουν εγγράφως τις απόψεις τους για τις παραλείψεις ή τις παρατυπίες που διαπίστωσε ο φορολογικός έλεγχος (είτε τακτικός είτε προληπτικός) προσκομίζοντας και κάθε αποδεικτικό στοιχείο για να στηρίξουν τους ισχυρισμούς τους.

Τέλος στα πρόστιμα ΚΒΣ χωρίς απολογία


Προθεσμία 10 ημερών θα δίνουν εφεξής οι φορολογικές αρχές στους επιτηδευματίες προκειμένου να προσέρχονται για να δώσουν εγγράφως τις απόψεις τους για τις παραλείψεις ή τις παρατυπίες που διαπίστωσε ο φορολογικός έλεγχος (είτε τακτικός είτε προληπτικός) προσκομίζοντας και κάθε αποδεικτικό στοιχείο για να στηρίξουν τους ισχυρισμούς τους.
Η επίδοση της κλήσης για ακρόαση θα πραγματοποιείται μετά μεν τον έλεγχο, αλλά οπωσδήποτε πριν από τη σύνταξη της έκθεσης ελέγχου.

Τη δυνατότητα να εκφράζουν την άποψή τους και να διατυπώνουν επιχειρήματα δίνει το υπουργείο Οικονομικών, στο πλαίσιο αφενός του άρθρου 20 του Συντάγματος (το δικαίωμα της προηγούμενης ακρόασης του ενδιαφερόμενου ισχύει και για κάθε διοικητική ενέργεια ή μέτρο που λαμβάνεται σε βάρος των δικαιωμάτων ή συμφερόντων του) και αφετέρου της απόφασης - γνωμοδότησης του Συμβουλίου της Επικρατείας (2370/2007) το οποίο έκρινε ότι προκειμένου να επιβληθεί πρόστιμο σε βάρος επιτηδευματία για παράβαση των διατάξεων του KBΣ, απαιτείται η επίδοση σε αυτόν σχετικού σημειώματος με κλήση για παροχή εξηγήσεων για την παράβαση και αυτό μάλιστα αποτελεί ουσιώδη τύπο της όλης διαδικασίας.

Μάλιστα, το υπουργείο Οικονομικών, με πρωτοβουλία του αρμόδιου υφυπουργού Αντώνη Μπέζα, κάνει και ένα βήμα παραπέρα, καθώς δεν αρκείται στην υποχρέωση που απορρέει από την απόφαση του ΣτΕ να καλέσει τον επιτηδευματία μόνο εάν διαπιστώσει δόλο ή υπό άλλες προϋποθέσεις, αλλά και σε οποιαδήποτε περίπτωση. Eτσι, αποσκοπείται η εμπέδωση διαφάνειας και η αποφυγή φαινομένων αυθαιρεσίας που χαλαρώνει τη φορολογική συνείδηση ή ακόμη και συναλλαγών.

Σημειώνεται ακόμη, ότι σε εξαιρετικές περιπτώσεις (π.χ. λόγω επικείμενης παραγραφής) μπορεί να τίθεται και μικρότερη προθεσμία από αυτή των δέκα ημερών που αναφέρεται ανωτέρω, όχι όμως μικρότερη των πέντε ημερών.

Αναλυτικότερα, ο υφυπουργός Οικονομικών Α. Μπέζας εξέδωσε εγκύκλιο (Αριθ. Πρωτ.: 1042042/1398/ΔΕ-Α/2008 ΠΟΛ.1074/2008) για την ακρόαση επιτηδευματιών πριν την έκδοση σε βάρος τους απόφασης επιβολής προστίμου για παραβάσεις των διατάξεων του KBΣ, στην οπία αναφέρονται τα εξής:

(Αριθ. Πρωτ.: 1042042/1398/ΔΕ-Α/2008 ΠΟΛ.1074/2008)


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης