Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ολοκλήρωση αποστολής προεκτυπωμένων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων 2008

9 Απρίλιου 2008 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 1 λεπτά
  • Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών ανακοινώνει ότι στις 4-4-2008 ολοκληρώθηκε η εκτύπωση, εμφακέλωση και αποστολή των προεκτυπωμένων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων (Ε1) οικονομικού έτους 2008.
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

                                                     Αθήνα, 9/4/2008


                           ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΘΕΜΑ:  «Ολοκλήρωση αποστολής προεκτυπωμένων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων 2008»

Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών ανακοινώνει ότι στις 4-4-2008 ολοκληρώθηκε η εκτύπωση, εμφακέλωση και αποστολή των προεκτυπωμένων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων (Ε1) οικονομικού έτους 2008.

Συνολικά απεστάλησαν 5.462.704 φάκελοι με προεκτυπωμένες δηλώσεις, προκειμένου να συμπληρωθούν από τους φορολογούμενους και να υποβληθούν στην αρμόδια Εφορία, εντός των προκαθορισμένων προθεσμιών. Ο φάκελος περιλαμβάνει έντυπα δηλώσεων Ε1 με τα στοιχεία των φορολογουμένων εις τριπλούν, φυλλάδιο με οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης και ενημερωτικό έντυπο για τη φορολογική μεταρρύθμιση.

Η εκτύπωση των δηλώσεων έγινε με σειρά προτεραιότητας κατηγοριών ανάλογα με τις προθεσμίες υποβολής των δηλώσεων (π.χ. αρχικά τυπώθηκαν και απεστάλησαν των ελευθέρων επαγγελματιών ενώ ακολούθησαν των μισθωτών).

Σημειώνεται ότι οι πολίτες που υποβάλλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος για πρώτη φορά κατά το οικ. έτος 2008 καθώς και όσοι τυχόν δεν έχουν παραλάβει τις προεκτυπωμένες δηλώσεις που τους απεστάλησαν, μπορούν να παραλάβουν κενά έντυπα Ε1 και Ε2 από οποιαδήποτε Εφορία.

Εναλλακτικά, φορολογικά έντυπα μπορούν να αναζητηθούν στο δικτυακό τόπο της Γ.Γ.Π.Σ. (www.gsis.gr) ακολουθώντας τη διαδρομή:
- On line ηλεκτρονικές υπηρεσίες (για να λάβετε ηλεκτρονικά)
- Υπηρεσία Εκτύπωσης Εντύπων

Υπενθυμίζεται ότι η υποβολή των δηλώσεων μπορεί να γίνει και ηλεκτρονικά μέσω του Taxisnet σε 24ωρη βάση, με άμεση εκκαθάριση της δήλωσης (www.gsis.gr → online ηλεκτρονικές υπηρεσίες (για να υποβάλετε ηλεκτρονικά) και www.taxisnet.gr). Όσοι πολίτες επιθυμούν μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις δηλώσεις τους και μέσω των ΚΕΠ σε όλη την Ελλάδα.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης