Νέα διευκρινιστική εγκύκλιο εξέδωσε το Υπουργείο Οικονομικών για την ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 8 ν. 3610/2007.

Οικονομικές Ειδήσεις

8 Απρίλιος 2008
Νέα διευκρινιστική εγκύκλιο εξέδωσε το Υπουργείο Οικονομικών για την ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 8 ν. 3610/2007. Taxheaven.gr

Νέα διευκρινιστική εγκύκλιο εξέδωσε το Υπουργείο Οικονομικών για την ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 8 ν. 3610/2007

    
Πιο συγκεκριμένα με την  νέα εγκύκλιο ΠΟΛ.1070/3.4.2008  η οποία  αποτελεί συνέχεια της ερμηνευτικής εγκυκλίου 1095/2.8.2007,  παρέχονται συμπληρωματικές διευκρινίσεις σχετικά με την έκπτωση από το συνολικό εισόδημα των φορολογουμένων σε ποσοστό 40 % του συνολικού ετησίου ποσού των δαπανών – μέχρι του ποσού των 8.000,00 ¤ -  που καταβάλλονται για διενέργεια δεξιώσεων γάμων, βαπτίσεων, αμοιβών μεσιτών , ωδείων, γυμναστηρίων κλπ ,  για δαπάνες επισκευής και συντήρησης , καθώς και για παροχή υπηρεσιών σε ηλεκτρολόγους , υδραυλικούς κ.λ.π.  Επίσης στην απόφαση δίνονται αναλυτικά παραδείγματα του τρόπου υπολογισμού έκπτωσης του φόρου .