Η νέα διαδικασία για την ενδικοφανή προσφυγή

Οικονομικές Ειδήσεις

28 Απρίλιος 2017Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η ΠΟΛ 1064/17 σύμφωνα με την οποία δίνονται διευκρινίσεις και οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (Ειδική Διοικητική Διαδικασία - Ενδικοφανής προσφυγή), καθορίζονται οι λεπτομέρειες για τη λειτουργία της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), για την εφαρμοστέα διαδικασία και τον τρόπο έκδοσης των αποφάσεων αυτής.

Επίσης ρυθμίζονται τα θέματα καταβολής και αναστολής καταβολής του οφειλόμενου ποσού σε περίπτωση άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής.

Δείτε την ΠΟΛ.1064/2017 από το φορολογικό αρχείο του κόμβου