Αποτελέσματα live αναζήτησης

Στο μικροσκόπιο τα κοστολόγια επιχειρήσεων

7 Απρίλιου 2008 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 2 λεπτά
  • Mέτρο καταγραφής και κωδικοποίησης είναι επί της ουσίας, σύμφωνα με την αγορά, το μέτρο του υπουργείου Ανάπτυξης για τον έλεγχο των κοστολογίων των εταιριών. Το εν λόγω μέτρο, μια γεύση για το οποίο έχει λάβει ήδη η αγορά από τα τέλη του περασμένου έτους, όταν ο υφυπουργός Ανάπτυξης Γεώργιος Βλάχος είχε ζητήσει από σειρά επιχειρήσεων να υποβάλουν στο υπουργείο τα κοστολογικά τους στοιχεία, παίρνει πλέον σάρκα και οστά μετά και την τροποποίηση του άρθρου 9 της Α.Δ. 14/1989..
Στο μικροσκόπιο τα κοστολόγια επιχειρήσεων

Mέτρο καταγραφής και κωδικοποίησης είναι επί της ουσίας, σύμφωνα με την αγορά, το μέτρο του υπουργείου Ανάπτυξης για τον έλεγχο των κοστολογίων των εταιριών. Το εν λόγω μέτρο, μια γεύση για το οποίο έχει λάβει ήδη η αγορά από τα τέλη του περασμένου έτους, όταν ο υφυπουργός Ανάπτυξης Γεώργιος Βλάχος είχε ζητήσει από σειρά επιχειρήσεων να υποβάλουν στο υπουργείο τα κοστολογικά τους στοιχεία, παίρνει πλέον σάρκα και οστά μετά και την τροποποίηση του άρθρου 9 της Α.Δ. 14/1989 με την Α.Δ. 3/2008 που εκδόθηκε στα μέσα Μαρτίου και εστάλη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Πλέον, με τη νέα αγορανομική διάταξη, οι επιχειρήσεις πώλησης αγαθών και παροχής υπηρεσιών υποχρεούνται, εφόσον τους ζητηθεί από τη ΓΓ Εμπορίου, να παράσχουν στοιχεία που να δικαιολογούν τις ανατιμήσεις στα αγαθά ή τις υπηρεσίες που παρέχουν.

Η εν λόγω αγορανομική διάταξη, υποβολή τιμοκαταλόγων-προαναγγελία μεταβολής των τιμών κ.λπ., αφορά 57 κατηγορίες του κλάδου τροφίμων - ποτών, 16 βιομηχανικά είδη και 12 παρεχόμενες υπηρεσίες. Ειδικότερα, οι διατάξεις αφορούν βιομηχανίες, βιοτεχνίες, συνεταιριστικά εργοστάσια παραγωγών και εισαγωγικές επιχειρήσεις χονδρικής πώλησης, με συνολικό ετήσιο κύκλο εργασιών άνω των 5 εκατ. ευρώ, επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες, με ετήσιο κύκλο εργασιών άνω των 2 εκατ. ευρώ, και επιχειρήσεις, με μικτή δραστηριότητα, με ετήσιο κύκλο εργασιών άνω των 3,5 εκατ. ευρώ.

Οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις υποχρεούνται στην αποστολή ή κατάθεση απευθείας στις Κεντρικές Υπηρεσίες τιμοκαταλόγου, στον οποίο θα αναγράφονται τα είδη ή οι μορφές των παρεχομένων υπηρεσιών, με τις αντίστοιχες τιμές τους, ενώ, εφόσον οι επιχειρήσεις για οποιονδήποτε λόγο προτίθενται να μεταβάλουν (αυξητικά ή μειωτικά) τις τιμές πώλησης, τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν τη μεταβολή αυτή. Επίσης οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να αναφέρουν την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής των νέων τιμών, καθώς και τους λόγους για τους οποίους η επιχείρηση προτίθεται να προβεί στη μεταβολή των τιμών αυτών. Από το μέτρο δεν εξαιρούνται οι επιχειρήσεις που προτίθενται να θέσουν σε κυκλοφορία νέα προϊόντα.

Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει εντός δέκα ημερών, πριν την κυκλοφορία των ειδών αυτών ή την παροχή υπηρεσίας, να αποστέλλουν επιστολή, στην οποία θα αναφέρονται τα νέα είδη, που θα κυκλοφορήσουν για πρώτη φορά με τις τιμές πώλησής τους και την ημερομηνία της πρώτης κυκλοφορίας ή θα αναφέρονται οι νέες μορφές παρεχόμενης υπηρεσίας με τις αντίστοιχες τιμές τους και την ημερομηνία εφαρμογής αυτών.

Επίσης κάθε φορά που με εκδιδόμενες Αγορανομικές Διατάξεις θα συμπληρώνονται με νέα είδη ή νέες παρεχόμενες υπηρεσίες, οι επιχειρήσεις έχουν την υποχρέωση όπως αποστείλουν ή καταθέσουν απευθείας το αργότερο μέσα σε διάστημα έξι ημερών τιμοκατάλογο.

Πηγή Express


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης