Αποτελέσματα live αναζήτησης

Φορολογικοί έλεγχοι από ανεξάρτητη αρχή

7 Απρίλιου 2008 Σχόλια
  • Tη δημιουργία ανεξάρτητης φορολογικής αρχής συστήνει στην κυβέρνηση η Διεύθυνση Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Eνωσης (στην οποία προΐσταται ο επίτροπος Χ. Αλμούνια) με στόχο την ενίσχυση του εισπρακτικού μηχανισμού του υπουργείου Οικονομικών.
Φορολογικοί έλεγχοι από ανεξάρτητη αρχή
 

Tη δημιουργία ανεξάρτητης φορολογικής αρχής συστήνει στην κυβέρνηση η Διεύθυνση Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Eνωσης (στην οποία προΐσταται ο επίτροπος Χ. Αλμούνια) με στόχο την ενίσχυση του εισπρακτικού μηχανισμού του υπουργείου Οικονομικών.
Σε ειδική έκθεση για το ελληνικό φορολογικού σύστημα η Ε.Ε. τονίζει την ανάγκη για απελευθέρωση των ελεγκτών από το στενό κυβερνητικό έλεγχο και τη θέσπιση ενός βαθμού πολιτικής ανεξαρτησίας στην ποσότητα και την ποιότητα των διασταυρώσεων. Επίσης προτείνεται:

• δημιουργία συστημάτων ανταλλαγής πληροφοριών και διαχειριστικής οργάνωσης.

• βελτιώσεις στην κατανομή των ανθρώπινων πόρων (απασχόληση υψηλού επιπέδου προσωπικού στο αντικείμενο).

• περαιτέρω υποστήριξη των μηχανισμών με υποδομή και εξοπλισμό.

Εξετάζοντας ειδικά το φορολογικό καθεστώς στην Ελλάδα, η Ε.Ε. σημειώνει μεταξύ άλλων τη μεγάλη υστέρηση των φόρων που οφείλεται στην υψηλή φοροδιαφυγή. Τα μέτρα που ελήφθησαν την τελευταία περίοδο χαρακτηρίζονται «ημιτελή και αναποτελεσματικά».

Τονίζεται μάλιστα ιδιαίτερα το γεγονός, ότι το ποσοστό των εσόδων από ΦΠΑ ως ποσοστό του ΑΕΠ μειώθηκε από το 9,7% το 2000 μειώθηκε στο 7,9% το 2007. Οι αναλυτές της έκθεσης τονίζουν ότι αυτό «προκαλεί έκπληξη για μια χώρα σαν την Ελλάδα, που παρουσιάζει τη συγκεκριμένη περίοδο μέση αύξηση του ρυθμού ανάπτυξης κατά 4% του ΑΕΠ, ο οποίος συντηρείται κυρίως από την αύξηση της ιδιωτικής ζήτησης σε ποσοστό 68%».

Στην έκθεση επισημαίνεται ότι «ενώ τα φορολογικά έσοδα μειώνονται ως ποσοστό του ΑΕΠ, οι ασφαλιστικές εισφορές (χωρίς να έχει γίνει καμία θεσμική αλλαγή) είναι το μόνο τμήμα του συνολικού φορολογικού βάρους το οποίο την ίδια περίοδο αυξάνεται και μάλιστα με ρυθμό ταχύτερο κατά 1,1% από τον ονομαστικό ΑΕΠ, φτάνοντας στο 13,25% του ΑΕΠ στο τέλος του 2007 από 12,5% που ήταν το 2000. Μάλιστα σημειώνεται ότι στους αυτοαπασχολούμενους, που είναι μεγάλο ποσοστό για την Ελλάδα, η φορολογική επιβάρυνση στην εργασία αυξήθηκε το συγκεκριμένο διάστημα κατά 8,5%.

Επιπλέον η φορολογική νομοθεσία, σύμφωνα πάντα με την έκθεση, πρέπει να απλοποιηθεί περαιτέρω, αλλά και να απαλειφθούν όσες διατάξεις επιτρέπουν ακόμη απαλλαγές και μειώσεις φόρων εταιριών, καθώς ενδεχομένως οδηγούν στην πράξη σε άνιση φορολόγηση των επιχειρήσεων.

Σημειώνεται τέλος ότι η λύση της επιβολής νέων έμμεσων φόρων θα προκαλούσε σε αυτό το χρονικό σημείο πληθωρισμό (αν αυξανόταν ο ΦΠΑ) και κάμψη της ανταγωνιστικότητας, αν επιλεγόταν η λύση της αύξησης των άμεσων φόρων. Κριτική ασκείται επίσης και στη διαχείριση των φορολογικών εσόδων, αφού μέσα στη μελέτη τονίζεται ότι: «Οι πρόσφατες προσπάθειες της κυβέρνησης για τη βελτίωση της φορολογικής διοίκησης βελτίωσαν την κατάσταση κάπως, αλλά οι αναποτελεσματικότητες είναι ακόμη πολύ μεγάλες, περιορίζοντας τα έσοδα και επιβραδύνοντας τη μείωση του ελλείμματος». Απαιτούνται έτσι νέα φορολογικά μέτρα τόνωσης των εσόδων και νέες παρεμβάσεις στο φοροεισπρακτικό σύστημα.

Πηγή Express


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης