Αποτελέσματα live αναζήτησης

Εξι προτάσεις για τις αλλαγές στην αγορά εργασίας

7 Απρίλιου 2008 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 6 λεπτά
  • Μετά το Ασφαλιστικό, έρχονται αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις. Η κυβέρνηση αμέσως μετά τις εορτές του Πάσχα θέτει σε κίνηση τη διαδικασία αναθεώρησης σημαντικών ρυθμίσεων σχετικά με την εργατική νομοθεσία, πυροδοτώντας νέο γύρο κοινωνικών και συνδικαλιστικών αντιδράσεων. Οι αλλαγές που κυοφορούνται αφορούν:
Εξι προτάσεις για τις αλλαγές στην αγορά εργασίας

Μετά το Ασφαλιστικό, έρχονται αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις. Η κυβέρνηση αμέσως μετά τις εορτές του Πάσχα θέτει σε κίνηση τη διαδικασία αναθεώρησης σημαντικών ρυθμίσεων σχετικά με την εργατική νομοθεσία, πυροδοτώντας νέο γύρο κοινωνικών και συνδικαλιστικών αντιδράσεων. Οι αλλαγές που κυοφορούνται αφορούν: Την αναθεώρηση του καθεστώτος εφαρμογής του ελαστικού ωραρίου εργασίας. Την τροποποίηση - υπό προϋποθέσεις - των ορίων απολύσεων σε συνδυασμό με την καθιέρωση καθεστώτος προστασίας - επιδότησης του εισοδήματος των ανέργων. Την τροποποίηση του υφιστάμενου καθεστώτος των αποζημιώσεων κατά την απόλυση. Την εθελουσία εναλλαγή του καθεστώτος πλήρους και μερικής απασχόλησης. Την εφαρμογή μέρους της εργατικής νομοθεσίας και στους αυτοαπασχολουμένους (εργαζομένους με δελτίο παροχής υπηρεσιών). Και τέλος τη λήψη αυστηρών μέτρων περιορισμού της αδήλωτης εργασίας.

Τα μέτρα αυτά προτείνονται από την επιστημονική επιτροπή, υπό τον καθηγητή του Εργατικού Δικαίου κ. Ι. Κουκιάδη, η οποία ανέλαβε τη μελέτη των υφιστάμενων προβλημάτων στην αγορά εργασίας και τη διατύπωση προτάσεων που να συνδυάζουν την ασφάλεια των εργαζομένων με την ευελιξία στις εργασιακές σχέσεις και στην απασχόληση. Δηλαδή την «περίφημη» στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης «flexicurity».

Ωστόσο με τη δημοσιοποίηση μέρους των προτάσεων η κυβέρνηση προσπαθεί να λάβει αποστάσεις από την έκθεση Κουκιάδη, έτσι ώστε να αποφύγει το «άνοιγμα» νέου μετώπου αντιπαράθεσης με τα συνδικάτα προτού ακόμη κοπάσει ο θόρυβος από το Ασφαλιστικό. Ταυτοχρόνως όμως προετοιμάζει το έδαφος για όσα θα ακολουθήσουν το επόμενο διάστημα όσον αφορά το κρίσιμο αυτό - για την κοινωνία και την οικονομία - ζήτημα. Αλλωστε το «σύστημα» αυτό, με την εκπόνηση μελετών που προετοιμάζουν την κοινή γνώμη, χωρίς να δεσμεύουν την κυβέρνηση, έχει εφαρμοστεί και στο παρελθόν, με την «επιτροπή σοφών» υπό τον κ. Ν. Αναλυτή, την οποία οι συνδικαλιστικές οργανώσεις χαρακτήρισαν «επιτροπή λαγών».

Πάντως την Παρασκευή η αρμόδια υπουργός Απασχόλησης κυρία Φάνη Πάλλη-Πετραλιά κράτησε επισήμως αποστάσεις από την έκθεση Κουκιάδη, τονίζοντας ότι «δεν είναι δεσμευτική για την κυβέρνηση», ενώ επεσήμανε πως για το υπουργείο ο βασικός στόχος είναι η πλήρης απασχόληση και όχι οι ευέλικτες μορφές της.

Ο διάλογος για τις εργασιακές σχέσεις θα αρχίσει μετά τις εορτές του Πάσχα και αναμένεται να εξελιχθεί τόσο στο πλαίσιο της Εθνικής Επιτροπής Απασχόλησης όσο και σε διμερείς συναντήσεις με τους εργοδότες και τα συνδικάτα. Αρχικώς το υπουργείο είχε αποφασίσει να ξεκινήσει αμέσως τις συζητήσεις, αλλά οι παρατεινόμενες αντιδράσεις για το Ασφαλιστικό φαίνεται να οδηγούν σε μικρή αναβολή τους. Οξύτατες αναμένονται οι αντιδράσεις των συνδικάτων όταν ανοίξει το θέμα, καθώς αφενός θεωρούν ότι μόνο θα χάσουν από αυτή τη διαδικασία και αφετέρου αμφισβητούν αυτόν καθαυτόν «τον διάλογο», ιδιαίτερα μετά το προηγούμενο των αλλαγών στο Ασφαλιστικό.

Την αναγκαιότητα τα μέτρα να αποφασιστούν κατόπιν εξαντλητικού διαλόγου επισημαίνει και ο κ. Κουκιάδης, ο οποίος εκτιμά ότι εφόσον δεν προηγηθεί συμφωνία των κοινωνικών εταίρων «δεν θα μπορέσουν να εφαρμοστούν». Σύμφωνα με το πόρισμα της επιτροπής - περίπου 250 σελίδων - τα ζητήματα που χρήζουν αλλαγών και πρέπει να τεθούν σε διάλογο είναι τα εξής:

1. Απολύσεις. Η επιτροπή πιστεύει ότι θα πρέπει να αναθεωρηθεί το όριο απολύσεων σε συνδυασμό με τη λήψη μέτρων για την προστασία του εισοδήματος των απολυμένων, αλλά και με τη λήψη μέτρων για την επανεκπαίδευση και επανένταξη στην αγορά εργασίας όσων χάνουν την εργασία τους. «Θα πρέπει η πολιτεία να λάβει "συνοδευτικά μέτρα" έτσι ώστε ο απολυμένος να συντηρείται, να επανεκπαιδεύεται και στη συνέχεια να επανεντάσσεται στην αγορά εργασίας. Χωρίς αυτά δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε αλλαγή» προτείνει η έκθεση Κουκιάδη. Το κόστος των μέτρων αυτών θα πρέπει να επιβαρύνει και τους εργοδότες, εκτός από το κράτος, τονίζεται στο πόρισμα, καθώς οι επιχειρήσεις θα έχουν οφέλη από την «κινητικότητα» του προσωπικού τους. Πάντως ο κ. Κουκιάδης επισημαίνει ότι δεν προτείνει την «απελευθέρωση των απολύσεων», αλλά ενίσχυση της κινητικότητας και προστασία όσων βρίσκονται εκτός της αγοράς εργασίας.

2. Αποζημιώσεις. Το πόρισμα εκτιμά ότι οι αποζημιώσεις είναι υψηλές, επειδή στη χώρα μας οι απολύσεις δεν είναι αιτιολογημένες, όπως στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Σημειώνεται χαρακτηριστικά ότι στη Γερμανία και στη Γαλλία οι εργοδότες δεν απολύουν ελεύθερα, αλλά θα πρέπει να συντρέχουν λόγοι ανικανότητας, πειθαρχικά παραπτώματα, οικονομικοί λόγοι κτλ. Στην Ελλάδα στον ιδιωτικό τομέα οι απολύσεις είναι ελεύθερες. Εναντι αυτής της ανασφάλειας έχουν θεσπιστεί οι αυξημένες αποζημιώσεις. «Συνεπώς οποιαδήποτε μείωση της αποζημίωσης θα πρέπει να συνδυαστεί με "αντίβαρα", ώστε να μειωθεί η ανασφάλεια των εργαζομένων» προτείνει ο πρόεδρος της επιτροπής. Ταυτοχρόνως κρίσιμα θέματα χαρακτηρίζονται οι χαμηλές αποζημιώσεις των εργατών, η έλλειψη μέριμνας για τον εργαζόμενο με σύμβαση έργου και η εγκατάλειψη του απολυομένου στην τύχη του μετά την πάροδο της περιόδου χορήγησης του επιδόματος ανεργίας. Η επιτροπή θέτει προς συζήτηση διάφορες εναλλακτικές λύσεις, όπως αυτή της αυστριακής νομοθεσίας, η οποία επιτρέπει τη διαφύλαξη της αποζημίωσης, αλλά σε μικρότερο ύψος, ακόμη και σε περίπτωση που παραιτείται ο εργαζόμενος από την εργασία του, προκειμένου να διευκολυνθεί η μετακίνησή του σε άλλη δουλειά.

3. Μετατροπή της σύμβασης από πλήρους σε μερικής απασχόλησης. Το πόρισμα προτείνει την εναλλαγή πλήρους, μερικής και πάλι πλήρους απασχόλησης, υπό την προϋπόθεση ότι το μέτρο τελεί υπό τη συναίνεση του εργαζομένου. Μάλιστα ο κ. Κουκιάδης σημειώνει ότι πρέπει να τεθεί ρήτρα έτσι ώστε ο εργαζόμενος να μην κινδυνεύει με απόλυση εφόσον αρνηθεί τη μετατροπή της σύμβασής του. Η μετατροπή σύμβασης πλήρους απασχόλησης σε σύμβαση μερικής απασχόλησης είναι και σήμερα νομικά δυνατή. «Το θέμα που απασχόλησε την επιτροπή ήταν το ενδεχόμενο να δοθεί η δυνατότητα στον εργαζόμενο να ζητήσει για ορισμένο χρονικό διάστημα τη μετατροπή της πλήρους απασχόλησης σε μερική απασχόληση, με δικαίωμα να επανέλθει στην πλήρη απασχόληση» τονίζει ο κ. Κουκιάδης. Αυτό το δικαίωμα αξιοποιείται επιτυχώς στις διάφορες χώρες από ειδικές κατηγορίες εργαζομένων που για διάφορους λόγους επιθυμούν να έχουν μεγαλύτερο ημερήσιο ελεύθερο χρόνο, ιδιαίτερα χρήσιμο για τους νέους που συνδέουν τον ελεύθερο χρόνο με εκπαιδευτικές ενασχολήσεις.

4. Αυτοαπασχολούμενοι. Πρόκειται για μια νέα γενιά «μισθωτών με περιορισμένα δικαιώματα», καθώς εμφανίζονται ως αυτοαπασχολούμενοι ή εργαζόμενοι με δελτίο παροχής υπηρεσιών («freelancers»). Κατά την επιτροπή η κατηγορία αυτή δεν ταυτίζεται ούτε με τους παραδοσιακούς μισθωτούς ούτε με τους γνωστούς ελεύθερους επαγγελματίες. «Είναι μια γκρίζα ζώνη ανάμεσα στη μισθωτή εργασία και στην ανεξάρτητη εργασία, για την οποία όμως δεν ισχύει καμία προστατευτική διάταξη της εργατικής νομοθεσίας». Το ερώτημα που τίθεται και απασχολεί τους νομοθέτες είναι αν η κατηγορία αυτή των μισθωτών θα παραμείνει στο έρμαιο της αγοράς ή θα υπαχθεί στην εργατική νομοθεσία ή αν θα γίνει επιλεκτική μεταφορά της εργατικής νομοθεσίας. Από τα τρία αυτά σενάρια η επιτροπή θεωρεί πιο συμβατό την επιλεκτική μεταφορά της εργατικής νομοθεσίας (θέματα αδειών, ωραρίων ασφάλισης κτλ.). Η έκταση και ο τρόπος εφαρμογής των προστατευτικών διατάξεων, κατά την επιτροπή, είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης.

5. Αδήλωτη εργασία. Στην έκθεση σημειώνεται ότι η χώρα μας είναι πρώτη στην Ευρωπαϊκή Ενωση με ποσοστό που κυμαίνεται σε 25%-30%. Πρόκειται για ένα φαινόμενο που καταδεικνύει όλη την παθογένεια της ελληνικής δημόσιας διοίκησης και την υποκρισία πολλών. Η αδήλωτη εργασία όμως αποτελεί την ακραία μορφή ελαστικότητας σχέσεων εργασίας, γιατί σε αυτήν δεν εφαρμόζεται κανένας νόμος - ούτε ο εργατικός, ούτε ο ασφαλιστικός, ούτε ο φορολογικός. Ο έλεγχος των κρατικών υπηρεσιών, είτε πρόκειται για την Εφορία είτε για τους ασφαλιστικούς φορείς, θα πρέπει να είναι ενιαίος, ώστε να καταστεί αποτελεσματικότερος.

6. Ελαστικό ωράριο. Το συγκεκριμένο μέτρο έχει αποτύχει πλήρως στη χώρα μας, εκτιμά ο κ. Κουκιάδης. Τα μέτρα που καθιερώθηκαν με νόμο το 2005 δεν εφαρμόστηκαν παρά σε 10 περιπτώσεις επιχειρήσεων το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε. Χρειάζεται επαναδιαπραγμάτευση των όρων εφαρμογής, όπως είναι οι επιπλέον ώρες εργασίας την ημέρα και το χρονικό διάστημα εντός του οποίου ο εργοδότης «επιστρέφει» τον επιπλέον αυτόν χρόνο. Ο κ. Κουκιάδης εκτιμά ότι ανάλογα μέτρα απαιτούν τη σύμφωνη γνώμη του σωματείου για να επιτύχουν, όπως και «κάποιο οικονομικό κίνητρο» για τους εργαζομένους. Ωστόσο κάτι τέτοιο ακυρώνει το μέτρο, αφού η φιλοσοφία της εφαρμογής του αφορά τη μείωση του εργασιακού κόστους για τις επιχειρήσεις σε περιόδους αυξημένης παραγωγικής διαδικασίας, όπου κάνουν χρήση υπερωριών.
 
Πηγή Το βήμα της Κυριακής


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης