Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αυξάνονται οι τιμές εκκίνησης κόστους κατασκευής των οικοδομών

4 Απρίλιου 2008 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 2 λεπτά
  • Αυξάνονται οι τιμές εκκίνησης κόστους κατασκευής των οικοδομών κατά τετραγωνικό μέτρο, σύμφωνα με κοινή υπουργική απόφαση του υφυπουργού Οικονομικών Αντώνη Μπέζα και του υπουργού ΠΕΧΩΔΕ Γιώργου Σουφλιά.
Αυξάνονται οι τιμές εκκίνησης κόστους κατασκευής των οικοδομών κατά τετραγωνικό μέτρο, σύμφωνα με κοινή υπουργική απόφαση του υφυπουργού Οικονομικών Αντώνη Μπέζα και του υπουργού ΠΕΧΩΔΕ Γιώργου Σουφλιά.

Ειδικότερα στην Απόφαση: (ΠΟΛ.1067/3.4.2008) προβλέπονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

1.    Αυξάνονται οι τιμές εκκίνησης κόστους κατασκευής των οικοδομών κατά τετραγωνικό μέτρο. Επισημαίνεται, ότι οι τιμές είχαν παραμείνει οι ίδιες τα τελευταία δεκατρία (13) χρόνια, από το 1995, οπότε άρχισε η εφαρμογή της απόφασης που τροποποιείται.

2.    Στον υπολογισμό του Ε.Κ.Ο. συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ και στην παροχή υπηρεσίας, όπως ισχύει για την αξία αγοράς υλικών, προκειμένου να αντιμετωπίζεται ισότιμα η έννοια των δαπανών.

3.    Εξαιρούνται από τη διαδικασία του Ε.Κ.Ο. οι επιχειρήσεις που ασχολούνται με την κατασκευή και πώληση οικοδομών για τα ακίνητα που υπάγονται στο ΦΠΑ. Για τις επιχειρήσεις αυτές προβλέπεται η τήρηση ειδικού βιβλίου κοστολογίου οικοδομών και η υποβολή στη ΔΟΥ ειδικών εντύπων απεικόνισης του συνολικού κόστους της οικοδομής προϋπολογιστικά και απολογιστικά.  

4.    Τα πρόστιμα που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 35 του ν. 2238/1994 (πρόστιμο ίσο με το 50% της διαφοράς του ΦΠΑ που προκύπτει μεταξύ αρχικού και τελικού πίνακα των επιμέρους εργασιών και πρόστιμο 300 ευρώ λόγω ανακρίβειας στοιχείων εργολάβων κλπ) συμβιβάζονται στο 1/3 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν.2523/1997.

5.    Αυξάνεται το ποσοστό αυτεπιστασίας από το 30% στο 40% όταν η οικοδομή ανεγείρεται σε οικισμούς μέχρι 2000 κατοίκους και η επιφάνειά της δεν υπερβαίνει τα 150 τμ., ενώ το ποσοστό 30% ισχύει για οικοδομή άνω των 150 τμ..Οι τιμές του Κόστους Εκκίνησης καθορίζονται ως εξής:

1) Κτίρια με χρήση την κατοικία (εκτός μονοκατοικιών): 400 ευρώ/μ2

2) Μονοκατοικίες: 460 ευρώ/μ2

3) Κτίρια γραφείων - καταστημάτων: 360 ευρώ/μ2

4) Σταθμοί αυτοκινήτων – βιομηχανικά και βιοτεχνικά κτίρια: 280 ευρώ/μ2

5) Γεωργικά και κτηνοτροφικά κτίρια - αποθήκες: 200 ευρώ/μ2

6) Ξενοδοχεία – νοσηλευτήρια: 650 ευρώ/μ2

7) Εκπαιδευτήρια: 350 ευρώ/μ2

8) Μουσεία και γενικά μη κατονομαζόμενα κτίρια που δεν μπορούν να υπαχθούν στις προηγούμενες κατηγορίες: 500 ευρώ/μ2Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης