Αυξήθηκε το δημόσιο χρέος στο τέταρτο τρίμηνο του 2016

Οικονομικές Ειδήσεις

24 Απρίλιος 2017
Taxheaven.grΤην εξέλιξη του Χρέους της Γενικής Κυβέρνησης σε ενοποιημένη βάση παρουσίασε σήμερα η ΕΛΣΤΑΤ με δελτίο τύπου "Τριμηνιαίοι μη χρηματοοικονομικοί λογαριασμοί Γενικής Κυβέρνησης-4o Τρίμηνο 2016"

Η κατηγοριοποίηση του Χρέους σε καταθέσεις, χρεόγραφα και δάνεια, βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, γίνεται σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Λογαριασμών (ΕΣΛ-ESA 2010). Επισημαίνεται ότι το χρέος που παρουσιάζεται είναι σωρευτικό στο τέλος της κάθε περιόδου αναφοράς.

Σύμφωνα με το Πίνακα 3 το Δημόσιο χρέος ανέρχεται στο τέταρτο τρίμηνο του 2016 στα 314.897 δις ευρώ από 311.177 δις που ήταν το τρίτο τρίμηνο.

ΠΙΝΑΚΑΣ 3: Τριμηνιαίο Χρέος της Γενικής Κυβέρνησης 4ο Τρίμηνο 2013- 4ο Τρίμηνο 2016 (εκατ. ευρώ)Γράφημα 4: Χρέος Γενικής Κυβέρνησης - ανά τρίμηνο (σε εκατ. ευρώ)
Ολόκληρο το δελτίο τύπου ως συνημμένο αρχείο