Αποτελέσματα live αναζήτησης

Τρέχουσες εξελίξεις και προοπτικές της Ελληνικής Οικονομίας

3 Απρίλιου 2008 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 5 λεπτά
  • Μετά τις φθινοπωρινές προβλέψεις των Διεθνών Οργανισμών (Σεπτέμβριος-Νοέμβριος 2007) η ένταση της κρίσης στις χρηματοδοτικές αγορές και η επέκτασή τους και εκτός των Η.Π.Α. οδήγησε σε γενικότερη ανησυχία και επαναξιολόγηση των κινδύνων.
Τρέχουσες εξελίξεις και προοπτικές της Ελληνικής Οικονομίας

   
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ & ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ
3/4/2008
Τρέχουσες εξελίξεις και προοπτικές της Ελληνικής Οικονομίας

    

    1. Το διεθνές περιβάλλον

    Μετά τις φθινοπωρινές προβλέψεις των Διεθνών Οργανισμών (Σεπτέμβριος-Νοέμβριος 2007) η ένταση της κρίσης στις χρηματοδοτικές αγορές και η επέκτασή τους και εκτός των Η.Π.Α. οδήγησε σε γενικότερη ανησυχία και επαναξιολόγηση των κινδύνων.

    Στις πλέον πρόσφατες ενδιάμεσες εκθέσεις τους Ε.Ε. 21/2/08 ΕΚΤ 13/3/08 και ΟΟΣΑ 20/3/08 επισημαίνονται τα ανωτέρω και αναθεωρούνται σημαντικά προς τα κάτω οι ρυθμοί ανάπτυξης των χωρών - μελών της Ε.Ε. και του ΟΟΣΑ και προς τα πάνω οι εκτιμήσεις για τον πληθωρισμό.

    Ο ΟΟΣΑ εκτιμά ότι θα πρέπει να υπάρξει ισχυρότερη οικονομική επεκτατική πολιτική στις ΗΠΑ αλλά όχι στην Ευρωζώνη αφού οι αυτόματοι δημοσιονομικοί σταθεροποιητές παρέχουν ισχυρότερη βοήθεια απ΄ ότι στις άλλες περιοχές.

    Ειδικότερα:

    · Οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου συνεχίζουν μια ανοδική τάση, ξεπερνώντας κάθε προσδοκία. Έτσι, η τελευταία εκτίμηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι ότι η μέση τιμή του πετρελαίου ανά βαρέλι θα διαμορφωθεί το 2008 γύρω στα 90,3 - 100$ΗΠΑ υπερβαίνοντας έτσι την φθινοπωρινή πρόβλεψη που ήταν για 78,8$. Επίσης, αναθεωρείται η πρόβλεψη για το 2009, από τα 76$ στα 89,1$ / βαρέλι. Σημαντικά προς τα πάνω επίσης αναθεωρείται και η πρόβλεψη των τιμών των εμπορευμάτων εκτός ενέργειας σε $ στο 12,7% το 2008 και 6,1% το 2009 από 4,3% και -2,1% αντίστοιχα τον Οκτώβριο του 2007.

    · Το ευρώ εμφανίζει μια συνεχή ανατίμηση ως προς το $ΗΠΑ και από ισοτιμία 1,42 που εκτιμάτο το περασμένο φθινόπωρο προβλέπεται ότι θα ανέλθει κατά μέσο όρο στο 1,47 το 2008. Αν και μέχρι στιγμής δεν έχουν επηρεαστεί σημαντικά οι εξαγωγές της Ευρωζώνης, επηρεάζεται δυσμενώς η ανταγωνιστικότητα.

    · Με βάση τα ανωτέρω, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο ΟΟΣΑ προβλέπουν ότι ο ρυθμός ανάπτυξης στην Ευρωζώνη θα επιβραδυνθεί στο 1,8% το 2008 από 2,6% το 2007 και από 2,2% που ήταν η πρόβλεψη του περασμένου φθινοπώρου για το τρέχον έτος. Αντίθετα, ο πληθωρισμός θα επιταχυνθεί στο 2,6% από 2,1% το 2007 και 2,1% που ήταν η πρόβλεψη του περασμένου φθινοπώρου για το τρέχον έτος.

    Ειδικότερα ο ρυθμός ανάπτυξης του 2008 για την Γερμανία, ενώ στις φθινοπωρινή έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προβλεπόταν στο 2,1% τώρα εκτιμάται στο 1,6%. Αντιστοίχως, για την Ισπανία η αρχική πρόβλεψη για 3% αύξηση του ΑΕΠ αναθεωρείται στο 2,7% για την Γαλλία από 2% στο 1,7% για την Ιταλία από 1,4% στο 0,7% και για το Ηνωμένο Βασίλειο από 2,2% στο 1,7%.

    Αντίθετα ο πληθωρισμός για το 2008 στην Γερμανία από 2% που προβλεπόταν αναθεωρείται προς τα πάνω στο 2,3%, στην Ισπανία από 2.9% στο 3,7%, στη Γαλλία από 1,7% στο 2,4% στην Ιταλία από 2% στο 2,7% και στο Ηνωμένο Βασίλειο από 2,2% στο 2,5%.

    2. Οι προβλέψεις για την Ελληνική οικονομία

    Οι ανωτέρω εξελίξεις που έχουν ήδη γίνει εμφανείς το τελευταίο διάστημα στην ευρωπαϊκή οικονομία( με υποχώρηση του τριμηνιαίου ρυθμού ανάπτυξης σε ετήσια βάση από 3,1%το αΆ τρίμηνο του 2007 στο 2,2% στο δ΄ τρίμηνο του ιδίου έτους και με την άνοδο του πληθωρισμού από 2,1% τον Σεπτέμβριο του 2007 στο 3,5% τον Μάρτιο του 2008) επηρέασαν και την ελληνική οικονομία, όπου ο ρυθμός ανάπτυξης από 4,3 % το α΄ τρίμηνο του 2007 υποχώρησε στο 3,6% το δ΄ τρίμηνο του ιδίου έτους και ο πληθωρισμός από 2,9% τον Σεπτέμβριο του 2007 επιταχύνθηκε στο 4,4% τον Φεβρουάριο του 2008.

    Οι προβλέψεις του Απριλίου 2008 λαμβάνουν υπόψη αφενός μεν τις νέες εξελίξεις στο διεθνές περιβάλλον ,αφετέρου δε τη νέα διετή εθνική γενική συλλογική σύμβαση εργασίας η οποία οδήγησε σε υψηλότερη αύξηση των ετησίων ονομαστικών κατωτάτων μισθών από τις υιοθετηθείσες για την κατάρτιση του ΠΣΑ του Δεκεμβρίου 2007.

    Συνεπώς:

    - Ο ρυθμός ανάπτυξης το 2008, από 4% το 2007, θα επιβραδυνθεί στο 3,6% για να ανακάμψει στο 3,8% το 2010. Η επιβράδυνση αυτή θα προέλθει τόσο από την εγχώρια ζήτηση όσο και τις εξαγωγές .

    Παρά ταύτα ,εκτιμάται ότι η συμβολή των επιχειρηματικών επενδύσεων στον ρυθμό ανάπτυξης λόγω της ωρίμανσης των διαφορετικών μέτρων που έχουν ήδη ληφθεί, θα παραμείνει υψηλή συμβάλλοντας κατά 50 % περίπου σε αυτόν.

    

    - Ο πληθωρισμός ύστερα από την άνοδο τους πρώτους μήνες του 2008 (λόγω και της χαμηλής βάσης του 2007) το β΄ εξάμηνο προβλέπεται ότι θα υποχωρήσει και θα διαμορφωθεί κατά μέσο όρο στο 3,5% σημειώνοντας επιτάχυνση 0,6 εκατοστιαίων μονάδων έναντι του 2007. Κατά κύριο λόγο, η εξέλιξη αυτή οφείλεται στις υψηλές τιμές του πετρελαίου και των λοιπών εμπορευμάτων (εισαγόμενος πληθωρισμός) όσο και στη σημαντική αύξηση του ονομαστικού κόστους εργασίας, το οποίο εκτιμάται στο 5,2% από 4,2% το 2007 .

    Την επόμενη διετία προβλέπεται σταδιακή αποκλιμάκωση του πληθωρισμού.

    

    - Παρά τον υψηλότερο αυτό πληθωρισμό, ο πραγματικός μέσος μισθός και το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών θα σημειώσουν αυξήσεις 4% και 3% αντιστοίχως το 2008 , όταν στην ευρωζώνη η αύξηση του μέσου πραγματικού μισθού προβλέπεται στο 0,5%.

    

    - Ο χαμηλότερος ρυθμός ανάπτυξης και ο υψηλότερος ρυθμός αύξησης τους κόστους εργασίας, οδηγεί σε εκτίμηση για χαμηλότερη αύξηση της απασχόλησης και κατά συνέπεια μικρότερη υποχώρηση του ποσοστού ανεργίας (σε εθνικολογιστική βάση ) που προβλέπεται να διαμορφωθεί στο 7,5% το 2008 από 8% το 2007.

    

    - Η διατήρηση της αύξησης του ονομαστικού ΑΕΠ στα επίπεδα των προβλέψεων του ΠΣΑ και του Προϋπολογισμού δεν θα επηρεάσει τους στόχους του Προϋπολογισμού. Ο στόχος του ΠΣΑ για μείωση του ελλείμματος της Γενικής Κυβέρνησης σε 1,6% του ΑΕΠ το 2008 και ισοσκελισμένο ισοζύγιο το 2010 διατηρείται και είναι επιτεύξιμος.

    Πρέπει να τονισθεί, ότι οι κοινωνικές μεταβιβάσεις ως ποσοστό του ΑΕΠ θα συνεχίσουν να σημειώνουν περαιτέρω άνοδο φτάνοντας το 2010 το 18,4% από 17,3% το 2007. Το 2006 για πρώτη φορά από τις αρχές αυτής της δεκαετίας οι κοινωνικές μεταβιβάσεις ξεπέρασαν το μέσο όρο της ευρωζώνης 16,5% στη χώρα μας έναντι 16,3% του ΑΕΠ στην ευρωζώνη.

    Ακολουθεί συνημμένοΠίνακες


Αλλαγή παραδοχών


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης