Αποτελέσματα live αναζήτησης

Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης ειδικού φόρου επί των ακινήτων (ΕΦΑ) και διαδικασία υποβολής αυτής - Απαιτούμενα δικαιολογητικά και διαδικασία χορήγησης των απαλλαγών

20 Απρίλιος 2017


Δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ οι δύο αποφάσεις με τις λεπτομέρειες για την υποβολή του Ειδικού Φόρου Ακινήτων (ΠΟΛ.1059/2017 - ΠΟΛ.1056/2017).

Η αρχική δήλωση ειδικού φόρου επί ακινήτων υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου από το υπόχρεο νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, όπως αυτά ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 17 του ν. 3091/2002, το οποίο απαιτείται να είναι ενεργός χρήστης των υπηρεσιών του Taxisnet.

Οι τροποποιητικές δηλώσεις ειδικού φόρου επί ακινήτων υποβάλλονται χειρόγραφα στον αρμόδιο Προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. με υποχρεωτική συνυποβολή των απαιτούμενων κατά περίπτωση δικαιολογητικών.

Υπενθυμίζουμε ότι η δήλωση υποβάλλεται έως την 20η Μαΐου, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 17 του ν.3091/2002.

Η 20η Μαΐου για το έτος 2017 συμπίπτει με ημέρα αργίας (σ.σ. Σάββατο) όποτε η καταληκτική ημερομηνία μεταφέρεται στις 22 Μαΐου 2017.


O browser δεν υποστηρίζει pdf viewεr. Κατεβάστε την απόφαση από εδώ: Download PDF.

Δείτε την απόφαση  ΠΟΛ.1059 στο φορολογικό αρχείο του κόμβου


Με την απόφαση ΠΟΛ.1056/2017 δίνονται οι απαραίτητες οδηγίες για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και διαδικασία χορήγησης των απαλλαγών του ειδικού φόρου ακινήτων (ΕΦΑ)

Δείτε την απόφαση ΠΟΛ.1056/2017 στο φορολογικό αρχείο του κόμβου.


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης