Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Εισοδηματική Πολιτική 2008

3 Απρίλιου 2008 Σχόλια
  • Στο πλαίσιο υλοποίησης της οικονομικής πολιτικής της Κυβέρνησης για το 2008, με γνώμονα την ενίσχυση των εισοδημάτων των δημοσίων λειτουργών και των συνταξιούχων του Δημοσίου και την πιστή υλοποίηση του Κρατικού Προϋπολογισμού, όπως ψηφίσθηκε από τη Βουλή, και αφού ελήφθη υπόψη η προβλεπόμενη εξέλιξη του πληθωρισμού, η Κυβέρνηση αποφάσισε τα ακόλουθα για την εισοδηματική πολιτική του Δημοσίου το 2008:
ΓΡ. ΤΥΠΟΥ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Εισοδηματική Πολιτική 2008

Αθήνα, 3.4.2008

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στο πλαίσιο υλοποίησης της οικονομικής πολιτικής της Κυβέρνησης για το 2008, με γνώμονα την ενίσχυση των εισοδημάτων των δημοσίων λειτουργών και των συνταξιούχων του Δημοσίου και την πιστή υλοποίηση του Κρατικού Προϋπολογισμού, όπως ψηφίσθηκε από τη Βουλή, και αφού ελήφθη υπόψη η προβλεπόμενη εξέλιξη του πληθωρισμού, η Κυβέρνηση αποφάσισε τα ακόλουθα για την εισοδηματική πολιτική του Δημοσίου το 2008:

1. Ο βασικός μισθός των λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, των ΟΤΑ και λοιπών ΝΠΔΔ, καθώς και των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας αυξάνεται κατά 4,5%. Ειδικότερα, αυξάνεται κατά 2,5% από 1/1/2008 και επιπλέον κατά 2% από 1/10/2008.

Οι αποδοχές για όλες τις κατηγορίες (Π.Ε., Τ.Ε., Δ.Ε., Υ.Ε.) αυξάνονται επιπλέον κατά 1,13% λόγω της ωρίμανσης (δηλαδή, αλλαγής μισθολογικού κλιμακίου, μισθολογικές προαγωγές, κ.λπ.).

Παράλληλα, στους βασικούς μισθούς όλων των κλιμακίων, επί των οποίων εφαρμόζονται οι ανωτέρω αυξήσεις ενσωματώνεται για το 2008 το 1/3 του κινήτρου απόδοσης. Κατά συνέπεια, ο κατώτατος βασικός μισθός, ο οποίος στο τέλος του 2007 ανερχόταν στα 651 ευρώ (για την κατηγορία Υ.Ε.), με την ενσωμάτωση του κινήτρου απόδοσης και την εφαρμογή της εισοδηματικής πολιτικής του 2008, ανέρχεται από 1/10/2008 σε 711 ευρώ, δηλαδή αυξάνεται κατά 9,2%. Αντίστοιχα ποσοστά αύξησης παρουσιάζουν οι βασικοί μισθοί για τις άλλες κατηγορίες (Δ.Ε., Τ.Ε., Π.Ε.).

Παράλληλα με τις αυξήσεις αυτές, η Κυβέρνηση ενισχύει το εισόδημα μεγάλης μερίδας υπαλλήλων μέσω της αύξησης ορισμένων θεσμοθετημένων επιδομάτων, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες εργασίας τους.

Ειδικότερα:

- Στους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, το επίδομα διδακτικής προετοιμασίας διπλασιάζεται από 1/1/2008 από 35 σε 70 ευρώ

- Στο προσωπικό των νοσοκομείων και του ΕΚΑΒ, το νοσοκομειακό επίδομα από 1/1/2008 αυξάνεται από 275 ευρώ σε 310 ευρώ. Το ίδιο επίδομα για το διοικητικό, τεχνικό και το λοιπό προσωπικό από 1/1/2008 αυξάνεται από 245 ευρώ σε 280 ευρώ

- Στα στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων, πέραν των σημαντικών αυξήσεων που προέκυψαν με το Ν. 3620/2007 με τον οποίο αυξήθηκε ο βασικός μισθός του ανθυπολοχαγού σε 860 ευρώ και της περαιτέρω αναπροσαρμογής του σύμφωνα με την εισοδηματική πολιτική, αυξάνεται σημαντικά και το επίδομα ειδικών συνθηκών, το οποίο από 1/10/2008 ανέρχεται σε περίπου 72 ευρώ (8% επί του βασικού μισθού ανθυπολοχαγού) από 44,7 ευρώ που είναι σήμερα. Επίσης, το επίδομα ειδικών συνθηκών στο προσωπικό των Διευθύνσεων Αστυνομικών Επιχειρήσεων αναπροσαρμόζεται από 1/1/2008 σε 80 ευρώ μηνιαίως.

Συνολικά, η δαπάνη για μισθούς που βαρύνει τον προϋπολογισμό του 2008 είναι αυξημένη κατά 8,6% σε σχέση με την αντίστοιχη του 2007.

2. Για μια ακόμη χρονιά, οι συντάξεις αυξάνονται σε ποσοστό υψηλότερο από εκείνο των μισθών. Ειδικότερα, οι συντάξεις που καταβάλλονται από το Δημόσιο, καθώς και από τους ασφαλιστικούς φορείς που ακολουθούν το ίδιο με το Δημόσιο συνταξιοδοτικό καθεστώς, αυξάνονται κατά 5% αθροιστικά έως το τέλος του 2008.

Ειδικότερα, αυξάνονται κατά 3% από 1/1/2008 και επιπλέον κατά 2% από 1/10/2008.

Για την ενίσχυση του εισοδήματος μεγάλων κατηγοριών συνταξιούχων του Δημοσίου συνεχίζεται η υλοποίηση ρυθμίσεων, από τις οποίες προκύπτουν σημαντικές αυξήσεις των συντάξεων πέραν της εισοδηματικής πολιτικής.

- Από 1/1/2008 οι κατώτατες συντάξεις του ΟΓΑ διαμορφώνονται στα 330 ευρώ, με τη χορήγηση αύξησης 52,25 ευρώ μηνιαίως

- Από 1/1/2008 το επίδομα του ΕΚΑΣ διαμορφώνεται στα 230 ευρώ, με τη χορήγηση αύξησης 35 ευρώ μηνιαίως

- Ολοκληρώνεται η πληρωμή των αναδρομικών του ΛΑΦΚΑ με την καταβολή δύο εξαμηνιαίων δόσεων το 2008

- Στους πολιτικούς συνταξιούχους καταβάλλεται από 1/7/2008 η δεύτερη δόση (35,20 ευρώ) του επιδόματος των 140,80 ευρώ

- Στους στρατιωτικούς συνταξιούχους χορηγείται από 1/9/2008 η τέταρτη και τελευταία δόση του επιδόματος ειδικών συνθηκών

- Αναπροσαρμόζονται οι στρατιωτικές συντάξεις με βάση τις μισθολογικές προαγωγές των Ν. 2828/2000 και 3016/2002

- Αυξάνονται οι συντάξεις των αναπήρων ειρηνικής περιόδου και άμαχου πληθυσμού στο 90% της σύνταξης των αντίστοιχων πολεμικών συνταξιούχων

- Ενσωματώνεται από 1/1/2008, σταδιακά σε 3 ετήσιες δόσεις, στο συντάξιμο μισθό των πολιτικών δημοσίων υπαλλήλων, προϊσταμένων οργανικών μονάδων, το επίδομα θέσης ευθύνης

- Ενσωματώνεται από 1/1/2008 στο συντάξιμο μισθό των μελών ΔΕΠ - ΑΕΙ και ΕΠ - ΤΕΙ το επίδομα βιβλιοθήκης (ποσό 587 ευρώ και 558 ευρώ αντίστοιχα) και στο συντάξιμο μισθό των διπλωματικών υπαλλήλων το επίδομα της πάγιας αποζημίωσης (ποσό 675 ευρώ)

- Μεταβιβάζεται στον/στην επιζώντα σύζυγο το 25% της σύνταξης του αποθανόντος, στην περίπτωση που και οι δύο είναι συνταξιούχοι του Δημοσίου

- Εναρμονίζεται η συνταξιοδοτική νομοθεσία προς τις αποφάσεις που αφορούν τις αποδοχές των δικαστικών λειτουργών

- Αποσαφηνίζεται το θεσμικό πλαίσιο συνταξιοδοτήσεων των λογοτεχνών και καλλιτεχνών και προσαρμόζεται στα ισχύοντα κοινωνικά και οικονομικά δεδομένα.

Συνολικά η δαπάνη για τις συντάξεις του 2008 είναι αυξημένη κατά 8,9% σε σχέση με την αντίστοιχη του 2007.

Σημειώνεται ότι με την εισοδηματική πολιτική υπερκαλύπτεται ο πληθωρισμός. Στο δωδεκάμηνο έως το Φεβρουάριο 2008 ο πληθωρισμός ήταν 3,1% σε μέσα επίπεδα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός του πληθωρισμού τον Φεβρουάριο 2008 ήταν 4,4%.

Παράλληλα, το διαθέσιμο εισόδημα των μισθωτών και συνταξιούχων ενισχύεται περαιτέρω από την αύξηση του αφορολογήτου ορίου και τη μείωση των φορολογικών συντελεστών, που ήδη εφαρμόζονται από την 1/1/2007.

Οι κατώτατες αποδοχές στο Δημόσιο παραμένουν σημαντικά υψηλότερες από τις αντίστοιχες στον ιδιωτικό τομέα. Ειδικότερα, από 1/1/2008 οι κατώτατες αποδοχές στο Δημόσιο διαμορφώνονται στα 930 ευρώ έναντι 681 ευρώ στον ιδιωτικό τομέα.Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης