Π.Ο.Ο.Ε.Ε.Ε.: Δελτίο τύπου σχετικά με τη συζήτηση του σχεδίου νόμου για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών

Ανακοινώσεις Συλλόγων - Ενώσεων - Ομοσπονδιών κ.ά.

13 Απρίλιος 2017
Taxheaven.gr

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΑΜΒΕΤΤΑ 4 – ΑΘΗΝΑ-10678 –ΤΗΛ. 210 3826627, FAX: 2103826928
Α.Φ.Μ. 999184257 Δ.Ο.Υ. Α’ Αθηνών
E-mail : [email protected]
Web site : //www.pooeee.gr

Αθήνα 13/04/2017
Αρ.πρωτ. εξερχ. 55

ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΥΠΟΥ

Κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόμου για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών, στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής, στις 11/04/2017, η ομοσπονδία μας εκπροσωπήθηκε από τον Αντιπρόεδρο του Συλλόγου Οικονομολόγων Λογιστών Νομού Θεσσαλονίκης κ. Μητολίδη Σωτήριο.

Κατά την ομιλία του στην επιτροπή ο εκπρόσωπος μας κατέθεσε τις παρακάτω προτάσεις ώστε να βελτιωθούν οι διατάξεις του νομοσχεδίου προκειμένου αυτό να γίνει λειτουργικό και να καλύψει τον μεγαλύτερο δυνατό αριθμό επιχειρήσεων.

-Ένταξη στον μηχανισμό αυτό και των ελευθέρων επαγγελματιών και αγροτών για τα χρέη προς ιδιώτες και τράπεζες.

-Κατάργηση του ορίου 85% στη συγκέντρωση οφειλών σε ένα πρόσωπο και κατάργηση στο χρονικό όριο της 01/07/2016.

-Εξέταση της κερδοφορίας των επιχειρήσεων σε βάθος πέντε ετών.

- Να προσδιοριστεί σχετικά με την κερδοφορία αν θα λαμβάνονται υπόψιν τα φορολογικά έντυπα των δηλώσεων ή οι οικονομικές καταστάσεις του Ν 4308/2014.

-Καθιέρωση μια μικρής λίστας αριθμοδεικτών που θα κρίνουν τη βιωσιμότητα της επιχείρησης.

-Έκδοση όλων των απαραίτητων αποφάσεων για ρύθμιση των φορολογικών θεμάτων που προκύπτουν από την διαγραφή χρέους , τόσο για τον οφειλέτη , όσο και τον πιστωτή.

- Ορθολογικοποίηση του πλαισίου επιλογής και αμοιβής των διαμεσολαβητών.

- Την υποχρέωση για τον εμπειρογνώμονα να είναι πτυχιούχος οικονομολόγος ΑΕΙ και παράλληλα μέλος του ΟΕΕ

- Την κατάργηση της πρόβλεψης για επικύρωση της σύμβασης αναδιάρθρωσης χρεών από τα δικαστήρια.


ΑΘΗΝΑ 13/04/2017

Με εκτίμηση,


Ο Πρόεδρος
Κούκουνας Κωνσταντίνος

Ο Γ. Γραμματέας
Γκιόκας Νικόλαος