Αποτελέσματα live αναζήτησης

Γεωργικό εισόδημα και τα ενοίκια γεωργικής γης οικονομικού έτους 2008

31 Μάρτιου 2008 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 1 λεπτά
  • Με τη σημερινή απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών κ. Αντώνη Μπέζα (ΠΟΛ 1065) καθορίζεται το γεωργικό εισόδημα και τα ενοίκια γεωργικής γης οικονομικού έτους 2008 (χρήση 2007).
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Με τη σημερινή απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών κ. Αντώνη Μπέζα (ΠΟΛ 1065) καθορίζεται το γεωργικό εισόδημα και τα ενοίκια γεωργικής γης οικονομικού έτους 2008 (χρήση 2007).

Συγκεκριμένα:
α) Τα ενοίκια γεωργικής γης, δηλαδή οι τιμές ενοικίασης αγροτικών εκτάσεων, παραμένουν στα ίδια επίπεδα σε όλους τους νομούς της χώρας για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά (2004, 2005, 2006 και 2007) και αυξάνονται κατά 3% μόνο για τα θερμοκήπια.
β) Το καθαρό γεωργικό εισόδημα ανά στρέμμα καλλιεργήσιμης γης στη φυτική παραγωγή, καθώς και το εισόδημα ζωικής παραγωγής και αλιευμάτων αυξάνεται από 1% έως 3% σε 110 προϊόντα (πίνακας 1), αυξάνεται πάνω από 3% σε 16 προϊόντα (πίνακας 2), μειώνεται σε 8 προϊόντα από 1% έως και 12% (πίνακας 3) και παραμένει σταθερό σε 17 προϊόντα (πίνακας 4). Ειδικότερα, το γεωργικό εισόδημα μειώνεται στο καπνό κατά 1%, στο λάδι κατά 6%, στη σταφίδα κατά 2% και στη ζωική παραγωγή (αγελάδες γαλακτοπαραγωγής και πρόβατα) κατά 3% και 2%, αντίστοιχα.

Οι αυξήσεις κρίθηκαν απαραίτητες καθώς τα εισοδήματα στα περισσότερα προϊόντα παρέμειναν σταθερά τα προηγούμενα 3 χρόνια (χρήσεις 2004, 2005 και 2006), ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις προϊόντων (γαλοπούλες, κοτόπουλα κ.α.) έγινε προσέγγιση στα προ διετίας εισοδήματα. Οι μειώσεις κρίθηκαν απαραίτητες λόγω ιδιαιτεροτήτων στη παραγωγή ορισμένων προϊόντων (αύξηση κόστους παραγωγής, μειώσεις τιμών).

Η Επιτροπή Αντικειμενικού Προσδιορισμού Γεωργικού Εισοδήματος αφού συνεκτίμησε τις προτάσεις των νομαρχιακών επιτροπών που συστάθηκαν για το σκοπό αυτό, εισηγήθηκε ομόφωνα τις φετινές μεταβολές. Επισημαίνεται, ότι στην Επιτροπή συμμετείχαν εκπρόσωποι της ΠΑΣΕΓΕΣ, της ΓΕΣΑΣΕ, της ΣΥΔΑΣΕ, του Γεωπονικού Πανεπιστημίου, της Αγροτικής Τράπεζας και υπηρεσιακοί παράγοντες του Υπουργείου.Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης