Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αίτημα για Παράταση προθεσμιών υποβολής Ε9 και υποβολής φορολογικών δηλώσεων αγροτικών εισοδημάτων

27 Μάρτιου 2008 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 2 λεπτά
  • Αίτημα για Παράταση προθεσμιών υποβολής Ε9 και υποβολής φορολογικών δηλώσεων αγροτικών εισοδημάτων από τον Λογιστικό Σύλλογο Αθηνών
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΑΘΗΝΩΝ

Αθήνα, 27 Μαρτίου 2008


Προς: Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

ΥπΆ όψιν: Υφυπουργού κ. Αντώνη Μπέζα

Κοιν:Διεύθυνση Φορολογίας Εισοδήματος
         Διεύθυνση  Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων
         Διεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων
         Διεύθυνση  Κεφαλαίου  Θέμα : « Παράταση προθεσμιών υποβολής Ε9 και υποβολής φορολογικών δηλώσεων αγροτικών εισοδημάτων»

Κύριε Υπουργέ,

Σκοπός του παρόντος εγγράφου και σε συνέχεια των προηγούμενων δύο επιστολών μας με ημερομηνίες 14/2/2008 και 13/3/2008, είναι να σας παρουσιάσει τα βασικά προβλήματα που έχουν προκύψει με την κατάθεση του Ε9 και των φορολογικών δηλώσεων των αγροτών.

1. Θεωρείται αναγκαίο να σας ενημερώσουμε, ότι η προσέλευση των φυσικών προσώπων στα γραφεία των λογιστών, φοροτεχνικών είναι μηδαμινή και ως εκ τούτου οι επαγγελματίες του κλάδου μας κωλύονται ως προς το να φέρουν εις πέρας την υποβολή των Ε9 στο προκαθορισμένο χρονικό πλαίσιο. Ένας παράγοντας που καθιστά ακόμα πιο δύσκολη την διεκπεραίωση αυτής της αρμοδιότητας είναι, όπως σας είχαμε ήδη επισημάνει, η αποσύνδεση του εντύπου Ε9 από την Φορολογική Δήλωση, στην οποία γίνονταν φανερή κάθε αλλαγή της οικονομικής και οικογενειακής κατάστασης του φορολογουμένου.

Έχει γίνει κατανοητό πως σκοπός του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών είναι η καταγραφή της ακίνητης περιουσίας και η επεξεργασία των στοιχείων για την επιβολή του Ενιαίου Τέλους Ακινήτων (ΕΤΑΚ),  και όχι η επιβολή προστίμων,  οπότε θεωρείται δόκιμη η παράταση της υποβολής των εντύπων Ε9  κατά ένα μήνα, ώστε  να γίνει ορθά και ολοκληρωμένα η υποβολή των εντύπων, δίχως να επιβληθεί πρόστιμο λόγω καθυστερήσεων, οι οποίες σημειωτέον δεν θα αποφευχθούν αν παραμείνουν σε ισχύ οι τρέχουσες προθεσμίες υποβολής.


2. Όπως ήδη γνωρίζετε δεν έχουν ακόμη δοθεί στην δημοσιότητα οι πίνακες με τα τεκμαρτά εισοδήματα των αγροτών, γεγονός που καθιστά αδύνατη την συμπλήρωση και αποστολή των φορολογικών δηλώσεων  των εν λόγω επιτηδευματιών, καθώς επίσης και των προσωπικών εταιρειών που έχουν γεωργικά εισοδήματα.  Πιστεύουμε ότι θα πρέπει να δοθεί μια εύλογη παράταση τουλάχιστον 15 ημερών για την υποβολή τους, ούτως ώστε να συμπληρωθούν και αποσταλούν σωστά.

Ελπίζουμε να σας δώσαμε μια συνοπτική μα συνάμα και παραστατική απεικόνιση των δυσκολιών που αντιμετωπίζει ο κλάδος μας στην προσπάθεια του να φέρει εις πέρας την εργασία του τη δεδομένη στιγμή με τις συγκεκριμένες συνθήκες, και να λάβετε  υπΆ όψιν σας  τις προτάσεις μας διότι αντιπροσωπεύουν μεγάλο μερίδιο των φορολογούμενων πολιτών σας.

Με εκτίμηση
  Για τον Λογιστικό Σύλλογο Αθηνών
Το Διοικητικό ΣυμβούλιοΔημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης