Αποτελέσματα live αναζήτησης

Νέο κύμα φοροελέγχων λόγω κάμψης στα δημόσια έσοδα

22 Μάρτιου 2008 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 4 λεπτά
  • Τον έλεγχο των εισηγμένων επιχειρήσεων ζήτησε ο υφυπουργός Οκονομικών, κ. Μπέζας, σε ειδική επιχειρησιακή σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη με τους διευθυντές των ελεγκτικών κέντρων της χώρας (ΔΕΚ και ΠΕΚ).
Νέο κύμα φοροελέγχων λόγω κάμψης στα δημόσια έσοδα


Τον έλεγχο των εισηγμένων επιχειρήσεων ζήτησε ο υφυπουργός Οκονομικών, κ. Μπέζας, σε ειδική επιχειρησιακή σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη με τους διευθυντές των ελεγκτικών κέντρων της χώρας (ΔΕΚ και ΠΕΚ).

Ειδικότερα, ο υφυπουργός ζήτησε να ελέγχονται με τακτικό έλεγχο όλες οι επιχειρήσεις που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο εντός του επομένου έτους από την υποβολή της φορολογικής δήλωσης, καθώς επίσης να ελέγχεται συστηματικά εάν οι επιχειρήσεις αυτές υποβάλλουν περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ και των λοιπών παρακρατούμενων φόρων. Ζητήθηκε δε ο φορολογικός έλεγχος να διενεργηθεί κατά προτεραιότητα στις εισηγμένες εκείνες εταιρείες των οποίων οι ανέλεγκτες χρήσεις κινδυνεύουν με παραγραφή. Πρόκειται ουσιαστικά για υποθέσεις, οι οποίες, έχουν να ελεγχθούν από το... 2000 (!), τη στιγμή που ειδικά για τις εισηγμένες εταιρείες οι ανέλεγκτες χρήσεις δεν θα έπρεπε να υπερβαίνουν τα δύο έτη. Και αυτό καθώς, όπως αναφέρεται σε επιχειρησιακή εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών, «πέραν του προσδιορισμού των φορολογικών υποχρεώσεών τους θα πρέπει να εξασφαλίζεται η πληρέστερη πληροφόρηση των επενδυτών και η εύρυθμη λειτουργία του χρηματιστηριακού θεσμού». Στο πλαίσιο αυτό οι ελεγκτικές διαδικασίες θα είναι σύντομες ούτως ώστε η βεβαίωση και η καταβολή των προστίμων να πραγματοποιούνται σε πολύ ταχύτερους χρόνους.

Αξίζει να σημειωθεί πάντως ότι τον έλεγχο των εκκρεμών υποθέσεών τους έχουν ζητήσει οι ίδιες οι εισηγμένες από το υπουργείο Οικονομικών, προκειμένου να μην είναι όμηροι της εφορίας και να ανατρέπονται οι οικονομικοί τους προγραμματισμοί από αιφνιδιαστικές ρυθμίσεις και... επισκέψεις. Επισημαίνεται δε ότι οι έλεγχοι αυτοί θεσμοθέτησαν με τον Νόμο 2324 το 1995 χωρίς ποτέ μέχρι σήμερα οι φορολογικές αρχές να επιδεικνύουν πραγματικό ζήλο. Λόγω μάλιστα της αδυναμίας ελέγχου των υποθέσεων αυτών, εξαιτίας της ενασχόλησης των εφοριών και των ελεγκτικών κέντρων με τη διενέργεια προληπτικών ελέγχων, το υπουργείο Οικονομικών προχώρησε πέρυσι στην παράταση του χρόνου παραγραφής των ανέλεγκτων υποθέσεων των χρήσεων 2000-2001 μέχρι το 2008.

Εντατικοί έλεγχοι για την απόδοση του ΦΠΑ
Το φοροκυνηγητό της εφορίας θα περιλαμβάνει παράλληλα εντατικούς ελέγχους για την απόδοση του ΦΠΑ, του Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών αλλά και την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων χρεών από τους περίπου 600.000 οφειλέτες. Απώτερος στόχος του υπουργείου είναι να περιοριστεί ο κίνδυνος αποκλίσεων και να διασφαλιστεί η ομαλή εκτέλεση του προϋπολογισμού μετά τα σημάδια υστέρησης που εμφανίζουν τα δημόσια έσοδα από το πρώτο κιόλας δίμηνο του έτους.
Ειδικότερα, ο υφυπουργός Οικονομικών κ. Α. Μπέζας, σε διαδοχικές συσκέψεις που είχε χθες στην Καβάλα με τους προϊσταμένους των υπηρεσιών του υπουργείου στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, ζήτησε από τους εφόρους την εντατικοποίηση των προσπαθειών και τη διενέργεια φορολογικών ελέγχων προς όλες τις κατευθύνσεις χωρίς διακρίσεις και εξαιρέσεις, μέσω αξιοποίησης των επεξεργασμένων στοιχείων που παρέχει η ΓΓΠΣ. Επιπλέον κάλεσε τους προϊσταμένους των ΔΟΥ να μεριμνήσουν κατά προτεραιότητα για την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών και του ΦΠΑ, ενώ ζήτησε από τους επιθεωρητές που εποπτεύουν τις ΔΟΥ, την αποστολή στο γραφείο του μηνιαίας αναφοράς της πορείας είσπραξης των ληξιπρόθεσμων οφειλών και των αποτελεσμάτων ελέγχου των επιχειρήσεων που δεν υπέβαλαν δηλώσεις ΦΠΑ και λοιπών παρακρατούμενων φόρων, με βάση τις διασταυρωτικές καταστάσεις που απέστειλε η ΓΓΠΣ σε κάθε ΔΟΥ.

Επιείκεια στους μικροοφειλέτες
Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τις οδηγίες του υπουργείου Οικονομικών οι εφορίες θα πρέπει να ειδοποιούν τον οφειλέτη με επιστολή, με κύριο σκοπό την ενημέρωσή του πριν το χρέος καταστεί ληξιπρόθεσμο και ληφθούν τα αναγκαία μέτρα. Στη συνέχεια θα πρέπει να υπενθυμίζουν την εκκρεμότητά του ανά τακτά χρονικά διαστήματα.
Ειδικά πάντως για τους μικροοφειλέτες ο κ. Μπέζας εφιστά την προσοχή στις εφορίες να μην εξαντλούν την αυστηρότητά τους και όπου παρατηρείται αδυναμία άμεσης εξόφλησης από τον οφειλέτη να παρέχουν τη δυνατότητα τμηματικής καταβολής του χρέους.
Σημειώνεται ότι για την ενιαία αντιμετώπιση των οφειλετών μέχρι συνολικής βασικής οφειλής πεντακοσίων ευρώ, ο κ. Μπέζας έχει καλέσει τις εφορίες όλης της χώρας να προχωρούν στις παρακάτω ενέργειες:
- Μόλις το χρέος γίνει ληξιπρόθεσμο, πρέπει να αποστέλλονται ατομικές ειδοποιήσεις υπενθύμισης για τακτοποίηση της οφειλής.
- Οι ειδοποιήσεις αυτές (απλής υπενθύμισης) θα πρέπει να επαναλαμβάνονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα για δύο ακόμη φορές τουλάχιστον.
- Στη συνέχεια και εφόσον δεν έχει τακτοποιηθεί η οφειλή, οι εφορίες θα στέλνουν ειδοποίηση για λήψη αναγκαστικών μέτρων είσπραξης.
- Αν και στην περίπτωση αυτή δεν τακτοποιηθεί η οφειλή, τότε θα επιλέγεται το μέτρο αναγκαστικής είσπραξης, το οποίο όμως δεν θα πρέπει να επιβαρύνει τον οφειλέτη με υψηλά έξοδα διοικητικής εκτέλεσης, η δε αξία του περιουσιακού στοιχείου που θα επιλεγεί για τη διασφάλιση της οφειλής να είναι ανάλογης αξίας με αυτή και όχι πολλαπλάσια αυτής.
- Αν ο οφειλέτης επικαλεστεί αδυναμία για άμεση εξόφληση της οφειλής του, πρέπει να χορηγείται διευκόλυνση τμηματικής καταβολής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις διατάξεις των άρθρων 13 - 21 του Ν. 2648/98.
Αξίζει ωστόσο να σημειωθεί ότι τα παραπάνω δεν εφαρμόζονται, αν επίκειται η συμπλήρωση του χρόνου παραγραφής της οφειλής και δεν έχουν βρεθεί περιουσιακά στοιχεία ανάλογης αξίας με την οφειλή. Στις περιπτώσεις αυτές, σύμφωνα με την εγκύκλιο του υφυπουργού Οικονομικών, για τη διασφάλιση της οφειλής μπορεί να ληφθεί οποιοδήποτε μέτρο, κατά την κρίση του εφόρου, όπως ορίζουν οι διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.
Σημειώνεται ότι στις συσκέψεις του υφυπουργού Οικονομικών, κ. Α. Μπέζα στην Καβάλα συμμετείχαν οι διευθυντές των ΔΟΥ, των Κτηματικών Υπηρεσιών, της Οικονομικής Επιθεώρησης και της ΥΠΕΕ, καθώς επίσης και οι διευθυντές των Τελωνείων και της ΕΛΥΤ.


Πηγή Κέρδος
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης