Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Ε.Φ.Ε.Ε.Θ.

  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 1 λεπτά
  • 1. Πρέπει να ληφθούν μέτρα για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της Ελληνικής οικονομίας. 2. Είμαστε κατά του διευρυμένου ωραρίου των καταστημάτων και του αθέμιτου ανταγωνισμού που αναπτύσσουν τα μεγάλα εμπορικά κέντρα και πολυκαταστήματα......
ΕΝΩΣΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ
ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Ε.Φ.Ε.Ε.Θ.)
ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 12 - 546 26 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΗΛ.: 2310/554.073 - FAX: 2310/523.666
www.efeeth.gr, e-mail: [email protected]
 

ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Ε.Φ.Ε.Ε.Θ.
 

1. Πρέπει να ληφθούν μέτρα για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της Ελληνικής οικονομίας.

2. Είμαστε κατά του διευρυμένου ωραρίου των καταστημάτων και του αθέμιτου ανταγωνισμού που αναπτύσσουν τα μεγάλα εμπορικά κέντρα και πολυκαταστήματα.

3. Είμαστε κατά των κάθε είδους παζαριών που λειτουργούν και τις Κυριακές ανεξέλεγκτα στη περιφέρεια με την ανοχή των Δήμων .

4. Πρέπει να ενταχθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ειδικότερα οι εμπορικές και οι παροχής υπηρεσιών σε διάφορα επενδυτικά προγράμματα.

5. Πάταξη της γραφειοκρατίας και απλούστευση των διαδικασιών έναρξης εργασιών και έκδοσης αδειών επιχειρήσεων όπου χρειάζεται.

6. Απλούστευση του φορολογικού συστήματος με την καθιέρωση ενός σταθερού πλαισίου, φορολογικά κίνητρα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις , κατάργηση του Κ.Β.Σ. και κατάργηση της αυτοψίας στις μεταβολές των εγκαταστάσεων των επιχειρήσεων.

7. Οι φορολογικές δηλώσεις όλων των επιχειρήσεων με τζίρο μέχρι 300.000,00 ευρώ στο εμπόριο και βιοτεχνία και 150.000,00 ευρώ στις υπηρεσίες να υπογράφονται υποχρεωτικά από αδειούχους Φοροτεχνικούς- Λογιστές, γι αυτό πρέπει να καταργηθούν τα όρια του άρθρου 38 παράγρ. 2 του Ν. 2873/2000. Με τη κατάργηση αυτή θα αποκλεισθούν οι πάρεργα απασχολούμενοι ως λογιστές, οι οποίοι φοροδιαφεύγοντας, ανταγωνίζονται αθέμιτα τους αδειούχους Φοροτεχνικούς- Λογιστές.

8. Να οριστεί σαν απαραίτητο δικαιολογητικό για την έκδοση αδείας Λογιστή-Φοροτεχνικού ή για την ανανέωσή της, όταν πρόκειται για Ελεύθερο Επαγγελματία Λογιστή-Φοροτεχνικό, ΒΕΒΑΙΩΣΗ εγγραφής του στα σχετικά Μητρώα Μελών της, η οποία θα εκδίδεται και θα χορηγείται από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.) και κατΆ εξουσιοδότηση από τον Πρόεδρο των Πρωτοβάθμιων Συνδικαλιστικών Ενώσεων που είναι ενταγμένες σΆ αυτήν.Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης