Αποτελέσματα live αναζήτησης

Οδηγίες για τη δήλωση του ενιαίου τέλους ακινήτων

14 Μάρτιου 2008 Σχόλια
  • Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται στην περίπτωση νομικών προσώπων των οποίων τα ακίνητα απαλλάσσονται του ενιαίου τέλους ακινήτων για το 2008 προσδιορίζει με απόφασή του ο υφυπουργός Οικονομικών Αντ. Μπέζας.
Οδηγίες για τη δήλωση του ενιαίου τέλους ακινήτων

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται στην περίπτωση νομικών προσώπων των οποίων τα ακίνητα απαλλάσσονται του ενιαίου τέλους ακινήτων για το 2008 προσδιορίζει με απόφασή του ο υφυπουργός Οικονομικών Αντ. Μπέζας.

Με την ίδια απόφαση καθορίζεται ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι κατά την υποβολή της δήλωσης δεν απαιτείται η συνυποβολή των φύλλων υπολογισμού της αξίας ακινήτων έντυπα (1 - 5, Κ1 - Κ9 και Α.Α. ΓΗΣ). Τα έντυπα αυτά φυλάσσονται στην έδρα του νομικού προσώπου και είναι στην διάθεση της υπηρεσίας, όταν αυτά ζητηθούν.

Το πλήρες κείμενο της εγκυκλίου


ΠΟΛ.1052/7.3.2008  Τύπος και περιεχόμενο δήλωσης ενιαίου τέλους ακινήτων (Ε.Τ.ΑΚ.) νομικών προσώπων έτους 2008


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης