Αποτελέσματα live αναζήτησης

4 εκατ. παραγωγικές ώρες το όφελος από τις e-δηλώσεις

13 Μάρτιου 2008 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 2 λεπτά
  • Περισσότερες από 635.000 παραγωγικές ώρες εξοικονόμησαν οι φορολογούμενοι, οι οποίοι το 2007 υπέβαλαν ηλεκτρονικά τη φορολογική δήλωση τους (έντυπο Ε1). Αντίστοιχα οι επιχειρήσεις που ακολούθησαν την ηλεκτρονική οδό για την υποβολή των περιοδικών και εκκαθαριστικών δηλώσεων ΦΠΑ εξοικονόμησαν περισσότερες από 4 εκατομμύρια παραγωγικές ώρες.
4 εκατ. παραγωγικές ώρες το όφελος από τις e-δηλώσεις
 
Περισσότερες από 635.000 παραγωγικές ώρες εξοικονόμησαν οι φορολογούμενοι, οι οποίοι το 2007 υπέβαλαν ηλεκτρονικά τη φορολογική δήλωση τους (έντυπο Ε1). Αντίστοιχα οι επιχειρήσεις που ακολούθησαν την ηλεκτρονική οδό για την υποβολή των περιοδικών και εκκαθαριστικών δηλώσεων ΦΠΑ εξοικονόμησαν περισσότερες από 4 εκατομμύρια παραγωγικές ώρες. Τα στοιχεία αυτά, αποτυπώνονται στη μελέτη του Παρατηρητηρίου για την Κοινωνία της Πληροφορίας αναφορικά με τις φορολογικές υπηρεσίες που παρέχονται ηλεκτρονικά σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι οργανισμοί που επιλέχθηκαν για τη συγκεκριμένη μελέτη είναι οι φορολογικές υπηρεσίες της Ελλάδας, της Φινλανδίας και της Ιταλίας. Στο πλαίσιο της μελέτης αναλύθηκαν στοιχεία αναφορικά με τη χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομίας, για την υποβολή φόρου εισοδήματος (Ε1) και ΦΠΑ από την οποία προέκυψαν τα εξής συμπεράσματα:

Ο αριθμός των πολιτών που υποβάλλουν τη φορολογική τους δήλωση ηλεκτρονικά αυξάνει με σταθερά ταχύτερο ρυθμό σε σχέση με τους τακτικούς χρήστες του διαδικτύου στην Ελλάδα.
Οι πολίτες που υπέβαλαν ηλεκτρονικά το έντυπο Ε1 για το έτος 2007 εξοικονόμησαν συνολικά περισσότερες από 635.000 ώρες ή 3.600 παραγωγικούς μήνες, σε σχέση με τη συμβατική μέθοδο υποβολής στην εφορία ή μέσω των ΕΛΤΑ.
Αντίστοιχα, από την ηλεκτρονική υποβολή της περιοδικής και εκκαθαριστικής δήλωσης του ΦΠΑ, οι επιχειρήσεις εξοικονόμησαν περισσότερες από 4 εκατομμύρια παραγωγικές ώρες.
Ο μέσος χρόνος αναμονής για την παραλαβή εκκαθαριστικού σημειώματος μειώνεται κατά 92% με την ηλεκτρονική υποβολή, σε σχέση με τη συμβατική μέθοδο (δηλαδή από έξι μήνες σε περίπου 15 ημέρες).
Το υπουργείο Οικονομικών εξοικονόμησε το τελευταίο έτος περίπου 250.000 παραγωγικές ώρες ή εργασία 120 εργαζομένων για ένα έτος, μόνο από τη χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών υποβολής φορολογίας εισοδήματος (Ε1) και δήλωσης ΦΠΑ από πολίτες και επιχειρήσεις.

Τι ισχύει σε Ιταλία και Φινλανδία
Η μελέτη των φορολογικών υπηρεσιών της Ιταλίας και της Φινλανδίας, έδειξε ότι:

Στην Ιταλία μεγάλη ώθηση στη χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών έδωσε το μέτρο υποχρεωτικής ηλεκτρονικής υποβολής για κάθε ενδιάμεσο φορέα που υποβάλλει φορολογικά έντυπα εκ μέρους πολιτών ή/και επιχειρήσεων, καθώς και ενσωμάτωση όλων των εντύπων σε ένα ενιαίο ηλεκτρονικό.
Το φορολογικό σύστημα της Φινλανδίας είναι από τα πιο ανεπτυγμένα σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, έχοντας σχεδόν εξαλείψει το διαχειριστικό φόρτο των πολιτών, μέσω της παροχής προ-συμπληρωμένων εντύπων.

Πηγή ΗμερησίαΔημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης