Αποτελέσματα live αναζήτησης

Απλοποίηση φορολογικών ελέγχων και μέτρων

11 Μάρτιου 2008 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 3 λεπτά
  • ΣΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ενός νέου αντικειμενικότερου συστήματος για τον προσδιορισμό των αποτελεσμάτων των ελέγχων με την καθιέρωση ειδικών κριτηρίων που θα χρησιμοποιούνται κατά τη διενέργειά τους, αλλά ταυτόχρονα και στη μείωση των προληπτικών ελέγχων προσανατολίζεται η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.
Απλοποίηση φορολογικών ελέγχων και μέτρων


ΣΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ενός νέου αντικειμενικότερου συστήματος για τον προσδιορισμό των αποτελεσμάτων των ελέγχων με την καθιέρωση ειδικών κριτηρίων που θα χρησιμοποιούνται κατά τη διενέργειά τους, αλλά ταυτόχρονα και στη μείωση των προληπτικών ελέγχων προσανατολίζεται η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι αλλαγές που επεξεργάζονται ήδη οι αρμόδιες υπηρεσίες εντάσσονται, όπως ανέφεραν κορυφαία στελέχη, σε ένα γενικότερο σχέδιο ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας, το οποίο στηρίζεται όχι στη μείωση των φορολογικών συντελεστών, όπως παραδέχθηκε και ο υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών, Γ. Αλογοσκούφης, αλλά πρωτίστως στην απλοποίηση των ελέγχων και φυσικά του ΚΒΣ

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τους ίδιους παράγοντες, με δεδομένο ότι βασική επιδίωξη της κυβέρνησης είναι η στήριξη των επιχειρήσεων, το επόμενο βήμα που πρέπει να γίνει είναι η απαλλαγή του επιχειρηματικού κόσμου από τα «γρανάζια» της γραφειοκρατίας, μέσα από ένα νέο πλαίσιο ελέγχων, που θα συμβάλει ακόμη περισσότερο στην εμπέδωση σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ φορολογουμένων και φορολογικών αρχών.

Είναι αξιοσημείωτο, εξάλλου, ότι στην ασύμμετρη έκβαση των φορολογικών ελέγχων σημαντικό ρόλο έχουν και οι διατάξεις του ΚΒΣ. Για το λόγο, άλλωστε, αυτόν και τα στελέχη του υπουργείου έχουν δεχθεί σωρεία αιτημάτων, τα οποία εξετάζουν για την αναθεώρηση σε υψηλό βαθμό του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων

Θα πρέπει μάλιστα να αναφερθεί ότι σε αρκετά από τα αιτήματα που έχουν υποβληθεί στο υπουργείο προτείνεται η πλήρης κατάργησή του, τουλάχιστον για τις μεγάλες επιχειρήσεις, με δεδομένο ότι η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ενωση και στον ΟΟΣΑ που έχει Κώδικα Βιβλίων, ο οποίος μέσα από ένα πλέγμα τυπολατρικών και αναχρονιστικών διατάξεων επιβάλλει περιορισμούς και αρκετές φορές παγίδες στον τρόπο διεξαγωγής των δραστηριοτήτων της επιχείρησης.

Μέχρι να γίνει όμως το βήμα αυτό, που πολλοί πάντως θεωρούν ακατόρθωτο για την ελληνική πραγματικότητα, η θέσπιση ενός νέου συστήματος ελέγχων, που ήδη θα πρέπει να αναφέρουμε σχεδιάζουν οι αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου, κρίνεται αναγκαίο, αφενός διότι εντάσσεται στη νέα φιλοσοφία του οικονομικού επιτελείου που αφορά στη «γενικότερη απλοποίηση των διαδικασιών», αφετέρου δε γιατί το υπάρχον σύστημα οδηγεί σε λογιστικές διαφορές, που ουσιαστικά επιβαρύνουν υπέρμετρα τις επιχειρήσεις και εξανεμίζουν τα όποια οφέλη από τη μείωση των φορολογικών συντελεστών.

Αντικειμενικά κριτήρια

Αξίζει να σημειωθεί ότι μεταξύ των αντικειμενικών κριτηρίων που προς το παρόν σχεδιάζονται για τη διενέργεια των ελέγχων θα περιλαμβάνονται:

* Ουσιαστικές παραβάσεις του ΚΒΣ ή δελτία πληροφοριών ή άλλα στοιχεία για φοροδιαφυγή.

* Η μη υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, ΦΠΑ ή άλλων φορολογικών αντικειμένων.

* Η ύπαρξη μεγάλων πιστωτικών υπολοίπων ΦΠΑ που δεν δικαιολογούνται από το αντικείμενο δραστηριότητας της επιχείρησης.

* Οι κατασχέσεις βιβλίων και στοιχείων ή φορολογικών ταμιακών μηχανών ή φορολογικών μηχανισμών.

* Η απώλεια βιβλίων και στοιχείων ή φορολογικών ταμιακών μηχανών ή φορολογικών μηχανισμών.

* Η δήλωση μεγάλων ποσών δαπανών από ελεύθερους επαγγελματίες ή από επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών που δεν διαθέτουν αξιόλογα αποθέματα.

* Τα καθαρά κέρδη που δεν προσδιορίστηκαν κατά τις κείμενες διατάξεις ή δεν εφαρμόστηκε ο προβλεπόμενος συντελεστής καθαρών κερδών.

* Η αδικαιολόγητη διαφορά μεταξύ συμπληρωματικών στοιχείων των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και δηλώσεων ΦΠΑ.

* Η δήλωση έστω και σε μία από τις εκκρεμείς διαχειριστικές περιόδους ζημίας από την εκμετάλλευση της επιχείρησης ή από την άσκηση του ελευθέριου επαγγέλματος.

* Η διαπίστωση χαμηλού συντελεστή μεικτού και καθαρού κέρδους.

* Η χρήση αναπτυξιακών νόμων.

* Η απαλλαγή από το ΦΠΑ.

* Τα υπέρογκα ποσά ενδοκοινοτικών συναλλαγών που εμφανίζονται κατά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της επιχείρησης ή δυσανάλογα τέτοια ποσά σε σχέση με το συνήθη ετήσιο κύκλο εργασιών της.

* Τα στοιχεία που έχουν οι ελεγκτικές υπηρεσίες για επαναλαμβανόμενες αιτήσεις από άλλα κράτη-μέλη για αμοιβαία συνδρομή.

* Δηλώσεις των οποίων επίκειται ο χρόνος παραγραφής με τα μεγαλύτερα εισοδήματα.

* Δηλώσεις με τα μεγαλύτερα ακαθάριστα εισοδήματα από κάθε κατηγορία.

Προς την κατεύθυνση εξάλλου της «γενικότερης απλούστευσης διαδικασιών και μέτρων» θα πρέπει, όπως ομολογούν τα ίδια στελέχη, να γίνει επιτέλους πράξη και η απλοποίηση όλων των φορολογικών εντύπων και πρωτίστως των δηλώσεων του ΦΠΑ για την καλύτερη εξυπηρέτηση των υπόχρεων.

Πηγή Ναυτεμπορική


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης