Οι παρατηρήσεις του Ο.Ε.Ε. για το νομοσχέδιο του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων | Taxheaven

Αποτελέσματα live αναζήτησης

Οι παρατηρήσεις του Ο.Ε.Ε. για το νομοσχέδιο του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεωνΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Μητροπόλεως 12 14, 105 63 Αθήνα - Τηλ.: 2132141800, FAX: 2132141873,  e-mail: [email protected]

Αθήνα, 03-03-2017  

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τις παρατηρήσεις του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος για το σχέδιο νόμου του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων απέστειλε με επιστολή του προς τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Δήμο Παπαδημητρίου, ο Πρόεδρος του ΟΕΕ, Κωνσταντίνος Κόλλιας.

Στο κείμενο γίνεται αναφορά στο γεγονός ότι οι επιχειρήσεις υφίστανται τις συνέπειες της δραματικής συρρίκνωσης της οικονομικής δραστηριότητας, της υπερφορολόγησης και των διαρκών αλλαγών στο φορολογικό σύστημα.

Αποτέλεσμα όλων αυτών, είναι η αδυναμία εξυπηρέτησης των οφειλών τους σε Δημόσιο και τράπεζες.

Το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος θεωρεί απαράδεκτο το γεγονός ότι αποκλείονται χιλιάδες ελεύθεροι επαγγελματίες από την υπαγωγή τους στη διαδικασία της εξωδικαστικής ρύθμισης των οφειλών, με την λογική ότι εντάσσονται στον νόμο Κατσέλη και προτείνει να προβλεφθεί η δυνατότητα υπαγωγής των ελεύθερων επαγγελματιών στον μηχανισμό.

Επίσης, η προϋπόθεση η επιχείρηση να έχει οφειλή από δάνειο σε καθυστέρηση τουλάχιστον 90 ημερών την 31η Δεκεμβρίου 2016 ή οφειλή που ρυθμίστηκε μετά την 1η Ιουλίου 2016, θα οδηγήσει πολλές επιχειρήσεις εκτός ρύθμισης.

Η εξαιρετικά αυστηρή προϋπόθεση για τουλάχιστον μία χρήση κερδοφόρα στην τελευταία τριετία, είναι περιοριστική και αφήνει εκτός διαδικασίας πλήθος επιχειρήσεων που μπορούν να υπαχθούν και να εξυγιανθούν.

Με δεδομένη την δύσκολη οικονομική κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει οι περισσότερες επιχειρήσεις τα τελευταία χρόνια προτείνεται η μία κερδοφόρα χρήση να αναφέρεται στην τελευταία πενταετία.

Ο αριθμός των διαπιστευμένων διαμεσολαβητών που θα εγγραφούν στο μητρώο συντονιστών είναι πολύ μικρός και δυσανάλογος με το πλήθος των υπερχρεωμένων επιχειρήσεων. Θα πρέπει ο αριθμός των διαπιστευμένων διαμεσολαβητών να μην είναι προκαθορισμένος και ανάλογα με τις αιτήσεις υπαγωγής που θα υποβληθούν ανά Περιφέρεια, να καθορίζεται από τον Ειδικό Γραμματέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.

Στην περίπτωση που δεν καλυφθούν οι θέσεις συντονιστών, ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους πρέπει να απευθύνεται στους φορείς, τα μέλη των οποίων μπορούν να μπουν στο μητρώο των συντονιστών. Προτείνουμε η πρόσκληση να απευθύνεται και στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Κεντρική Υπηρεσία και Περιφερειακά Τμήματα) και ως μεταβατική διάταξη να προβλεφθεί η δυνατότητα εγγραφής στο μητρώο συντονιστών των οικονομολόγων – μελών του ΟΕΕ με αποδεδειγμένη πενταετή τουλάχιστον σχετική εμπειρία μετά την απόκτηση του πτυχίου τους.

Στο νομοσχέδιο δεν γίνεται καμία αναφορά στα προσόντα που πρέπει να διαθέτει ο εμπειρογνώμονας και επειδή πιστεύουμε ότι για την εκπόνηση της μελέτης βιωσιμότητας δεν μπορεί να ορισθεί οποιοσδήποτε, προτείνεται να ορίζεται οικονομολόγος μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και κάτοχος επαγγελματικής ταυτότητας λογιστή φοροτεχνικού Α’ τάξης, όπως ορίζεται στο άρθρο 100 του Πτωχευτικού Κώδικα.


Γραφείο Τύπου του ΟΕΕ
Τηλ: 2132141866
2132141870
2132141883
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡAΤΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Μητροπόλεως 12-14 Τ.Κ. 10563 Αθήνα, Τηλ. 5202250 / 5202260 / 5202270 TELEFAX. 5227300

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αθήνα, 3 Μαρτίου 2017
Αρ. πρωτ. Φ/1/1913

Προς
-Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης
κ. Δήμο Παπαδημητρίου

Κοιν.
-Ειδικό Γραμματέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους
κ. Φώτιο Κουρμούση

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

Διανύουμε ήδη τον ένατο χρόνο ύφεσης της ελληνικής οικονομίας. Οι επιχειρήσεις υφίστανται τις συνέπειες της δραματικής συρρίκνωσης της οικονομικής δραστηριότητας, της υπερφορολόγησης και των διαρκών αλλαγών στο φορολογικό σύστημα. Αποτέλεσμα όλων αυτών, είναι η αδυναμία εξυπηρέτησης των οφειλών τους σε Δημόσιο και τράπεζες. Αυτή, ακριβώς, είναι και η λογική της καθιέρωσης και εφαρμογής του εξωδικαστικού συμβιβασμού: Να διευκολυνθούν οι επιχειρήσεις εκείνες, που θέλουν, αλλά δεν μπορούν να είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους, ώστε να μην απειλείται η συνέχιση των δραστηριοτήτων. Δηλαδή, να διατηρηθούν οι θέσεις εργασίας τους και να μπορέσουν οι ίδιες οι επιχειρήσεις να αναπτύξουν περαιτέρω την οικονομική τους δραστηριότητα. Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας επί του σχεδίου νόμου «Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων», που έχει αναρτηθεί σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση από 21/2/2017, καταθέτει τις παρατηρήσεις και παράλληλα τις προτάσεις του επί διατάξεων, που - εάν δεν βελτιωθούν - θα υπάρξει ο κίνδυνος αποκλεισμού από τη ρύθμιση μεγάλου αριθμού επιχειρήσεων.

Α. Σχετικά με το πεδίο εφαρμογής (άρθρο 2):

- Θεωρούμε απαράδεκτο το γεγονός ότι αποκλείονται χιλιάδες ελεύθεροι επαγγελματίες από την υπαγωγή τους στη διαδικασία της εξωδικαστικής ρύθμισης των οφειλών, με την λογική ότι εντάσσονται στον νόμο Κατσέλη. Πρέπει να προβλεφθεί η δυνατότητα υπαγωγής των ελεύθερων επαγγελματιών στον μηχανισμό.

- Η προϋπόθεση ότι την 31η Δεκεμβρίου 2016 η επιχείρηση είχε οφειλή από δάνειο σε καθυστέρηση τουλάχιστον 90 ημερών ή οφειλή που ρυθμίστηκε μετά την 1η Ιουλίου 2016, θα οδηγήσει πολλές επιχειρήσεις εκτός ρύθμισης. Είναι γνωστό με δεδομένη την οικονομική κρίση που βιώνει η χώρα μας ότι οι περισσότερες επιχειρήσεις είχαν ρυθμίσεις κατά τη διάρκεια της πολυετούς ύφεσης και πριν την 1η Ιουλίου 2016 και προτείνεται η απαλοιφή του χρονικού περιορισμού ώστε να δοθεί η δυνατότητα ένταξης και να ευνοηθούν όσο το δυνατόν περισσότερες επιχειρήσεις.

- Σημειώνουμε ότι η προϋπόθεση να μην έχει ένας πιστωτής το 85% των απαιτήσεων αφορά ένα μικρό αριθμό επιχειρήσεων καθώς είναι σύνηθες μια επιχείρηση να διατηρεί σε έναν πιστωτικό φορέα τον δανεισμό της. Συνεπώς θα υπάρξουν άδικοι αποκλεισμοί από τη διαδικασία πλήθους επιχειρήσεων που μπορεί να ρύθμισαν μεγάλο όγκο οφειλών και τους απέμεινε μόνον ένα ανοικτό μέτωπο.

- Ο αποκλεισμός των νομικών προσώπων που διέκοψαν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα και με δεδομένο ότι δεν υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο στο οποίο σήμερα να μπορούν να υπαχθούν, θα πρέπει να επανεξετασθεί και να δοθεί η ευκαιρία μέσω της υπαγωγής τους στον εξωδικαστικό μηχανισμό να επαναδραστηριοποιηθούν.

Β. Σχετικά με τα κριτήρια επιλεξιμότητας (άρθρο 3):

Η εξαιρετικά αυστηρή προϋπόθεση για τουλάχιστον μία χρήση κερδοφόρα στην τελευταία τριετία, είναι περιοριστική και αφήνει εκτός διαδικασίας πλήθος επιχειρήσεων που μπορούν να υπαχθούν και να εξυγιανθούν.

Με δεδομένη την δύσκολη οικονομική κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει οι περισσότερες επιχειρήσεις τα τελευταία χρόνια προτείνουμε η μία κερδοφόρα χρήση να αναφέρεται στην τελευταία πενταετία.

Γ. Σχετικά με το διορισμό συντονιστή – Δικαίωμα αποποίησης (άρθρο 6)

- Θεωρούμε ότι ο αριθμός των διαπιστευμένων διαμεσολαβητών που θα εγγραφούν στο μητρώο συντονιστών είναι πολύ μικρός και δυσανάλογος με το πλήθος των υπερχρεωμένων επιχειρήσεων. Θα πρέπει ο αριθμός των διαπιστευμένων διαμεσολαβητών να μην είναι προκαθορισμένος και ανάλογα με τις αιτήσεις υπαγωγής που θα υποβληθούν ανά Περιφέρεια, να καθορίζεται από τον Ειδικό Γραμματέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.

- Στην περίπτωση που δεν καλυφθούν οι θέσεις συντονιστών, ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους πρέπει να απευθύνεται στους φορείς, τα μέλη των οποίων μπορούν να μπουν στο μητρώο των συντονιστών. Προτείνουμε η πρόσκληση να απευθύνεται και στο Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας (Κεντρική Υπηρεσία και Περιφερειακά Τμήματα) και ως μεταβατική διάταξη να προβλεφθεί η δυνατότητα εγγραφής στο μητρώο συντονιστών των οικονομολόγων – μελών του ΟΕΕ με αποδεδειγμένη πενταετή τουλάχιστον σχετική εμπειρία μετά την απόκτηση του πτυχίου τους.

Δ. Διαδικασία διαπραγμάτευσης – Υποχρεώσεις εχεμύθειας και ειλικρίνειας (παρ. 15 άρθρου 8)

Στην παρ. 15 του άρθρου 8 προτείνουμε να προβλέπεται η προαιρετική εκπροσώπηση του οφειλέτη ή κάθε συμμετέχοντος πιστωτή και από οικονομολόγο μέλος του ΟΕΕ.

Ε. Αμοιβή του συντονιστή (άρθρο 10)

Το ύψος της αμοιβής του συντονιστή θα πρέπει να είναι ανάλογο των ωρών εργασίας τους και τα προτεινόμενα από το νομοσχέδιο ποσά να αφορούν στον ελάχιστο χρόνο απασχόλησης τους. Επειδή η κάθε υπόθεση ενδεχομένως να έχει τις δικές της συνθήκες και αντίστοιχες ανάγκες πρέπει να εξετασθεί ο καθορισμός ενός συστήματος υπολογισμού αμοιβής, που θα λαμβάνει υπόψη ώρες απασχόλησης, ποσό ρύθμισης και αποτέλεσμα, για να αποφευχθούν αδικίες υποχρεώσεις και υπερχρεώσεις.

ΣΤ. Διορισμός εμπειρογνώμονα (άρθρο 11)

Ως «Εμπειρογνώμονας» στο πλαίσιο του παρόντος νόμου νοείται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που προσφέρει κατ’ επάγγελμα υπηρεσίες χρηματοοικονομικών συμβουλών σχετικά με την αναδιάρθρωση επιχειρήσεων.

Ο εμπειρογνώμονας αναλαμβάνει υποχρεωτικά να εκπονήσει την προβλεπόμενη αξιολόγηση βιωσιμότητας και του σχεδίου αναδιάρθρωσης των οφειλών των υπερχρεωμένων μεγάλων επιχειρήσεων για να υπαχθούν στον εξωδικαστικό μηχανισμό. Στο νομοσχέδιο δεν γίνεται καμία αναφορά στα προσόντα που πρέπει να διαθέτει ο εμπειρογνώμονας και επειδή πιστεύουμε ότι για την εκπόνηση της μελέτης βιωσιμότητας δεν μπορεί να ορισθεί οποιοσδήποτε, προτείνουμε να ορίζεται οικονομολόγος μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας και κάτοχος επαγγελματικής ταυτότητας λογιστή φοροτεχνικού Α’ τάξης, όπως ορίζεται στο άρθρο 100 του Πτωχευτικού Κώδικα.


Ο Πρόεδρος του ΟΕΕ
Κωνσταντίνος Β. Κόλλιας

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκηςPrint word

printer word version

Add to library

click this to add to library

Clippy Clip

clip this

Email

email this to someone