Αποτελέσματα live αναζήτησης

Οδηγός ασφαλιστικών εισφορών ιδιοκτητών και εργατών στις αγροτικές επιχειρήσεις

Οδηγός ασφαλιστικών εισφορών ιδιοκτητών και εργατών στις αγροτικές επιχειρήσεις
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης


Οδηγός Ασφαλιστικών Εισφορών

Ιδιοκτητών και Εργατών

στις Αγροτικές Επιχειρήσεις.

 

Κωνσταντίνος Νιφορόπουλος.
Ορκωτός ελεγκτής λογιστής – «ΩΡΙΩΝ Α.Ε.Ο.Ε.Λ».
Πρόεδρος ΓΕ.Ο.Φ.ΙΝ. (Γεωργικό Οικονομικό Φορολογικό Ινστιτούτο)
Επιστημονικός Συνεργάτης Taxheaven

Γεώργιος Παπαδημητρίου
Φοροτεχνικός Πρόεδρος Σ.Ε.ΕΛ.Φ.Ο. Καρδίτσας
Γ.Γ. ΓΕ.Ο.Φ.ΙΝ. (Γεωργικό Οικονομικό Φορολογικό Ινστιτούτο)
Οικονομικός Επόπτης Ε.Β.Ε. Καρδίτσας

 

[ Mε την υποστήριξη της Επιστημονικής Ομάδας του Taxheaven ].

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Α. Καθεστώς ασφάλισης πριν την εφαρμογή του Ν. 4387/2016 ( έως 31/12/2016).

1) Υπαγόμενα στην ασφάλιση του Ο.Γ.Α.  πρόσωπα.

2) Τεκμαρτές κλάσεις ασφάλισης.

Β. Κατηγορίες ασφαλισμένων, μετά την εφαρμογή του Ν. 4387/2016.

i )  Αγρότες

1 ) Αγρότες ( Αυτοαπασχολούμενοι ) .

2 ) Σύζυγοι ή ενήλικα μέλη « Αγροτικής οικογενειακής εκμετάλλευσης».

3 ) Αυτοαπασχολούμενοι Αγρότες  που ταυτόχρονα εργάζονται ως εργάτες σε αγροτικές επιχειρήσεις ( όχι με την διαδικασία του εργοσήμου ) .

4) Αυτοαπασχολούμενοι Αγρότες  που ταυτόχρονα εργάζονται ως εργάτες σε αγροτικές επιχειρήσεις(με την διαδικασία του εργοσήμου).

5 ) Αγρότες  που ταυτόχρονα έχουν επιχειρήσεις φωτοβολταικών.

6) Οι μοναχοί/-ες που ασχολούνται σε αγροτικές επιχειρήσεις οι οποίοι έχουν υπαχθεί ή θα υπαχθούν προαιρετικά στην ασφάλιση.

7 ) Ασφαλισμένοι στο Ο.Γ.Α. , χωρίς να έχουν ή να δηλώνουν αγροτική εκμετάλλευση.

 ii ) Εργάτες σε αγροτικές επιχειρήσεις.

1 ) Εργάτες σε αγροτικές επιχειρήσεις που υπόκεινται στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ/ Ι.Κ.Α. (τέως ασφαλισμένοι στον Ο.Γ.Α. « Μισθωτοί - Ανειδίκευτοι Εργάτες ασφαλισμένοι στον τ.Ο.Γ.Α.  και « μετακλητοί τρίτων χωρών » )

2 ) «Υπάλληλοι» (οδηγοί, γεωπόνοι, υπάλληλοι, εργάτες συσκευασίας, αποθηκάριοι κλπ.)  σε αγροτικές επιχειρήσεις.

3 ) Εργάτες σε αγροτικές επιχειρήσεις που αμείβονται με το  σύστημα του « Εργοσήμου».

4 ) Εργαζόμενοι σε παραγωγούς στις Λαϊκές Αγορές.

5)  Απασχολούμενοι στη δακοκτονία, στη θηραματοπονία, στην υλοτομία, στην κοπή ξύλων, δασεργάτες, ρητινοσυλλέκτες, σταφιδεργάτες, καθώς και οι απασχολούμενοι σε άλλες δασονομικές υπηρεσίες, κ.λπ.

iii ) Επαγγελματίες με Αγροτικά εισοδήματα.

1 ) Οι επαγγελματίες, βιοτέχνες και έμποροι οι οποίοι, υπάγονταν ( λόγω εισοδηματικών και πληθυσμιακών κριτηρίων )  στην ασφάλιση του ΟΓΑ.

 2) Οι ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων, που είναι παράλληλα εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων

 3 ) Ελεύθεροι επαγγελματίες με αγροτικά εισοδήματα.

iv )   Συνταξιούχοι και Υπάλληλοι με αγροτικά εισοδήματα.

1 ) Συνταξιούχοι με αγροτικά εισοδήματα.

2 ) Ιδιωτικοί υπάλληλοι με αγροτικά εισοδήματα.

3 ) Αγρότες που έχουν παύσει την γεωργική τους δραστηριότητας κατ' εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1096/88 [ η κοινώς λεγόμενη «πρόωρη συνταξιοδότηση » ]

v ) Μέλη και εργαζόμενοι σε αγροτικό  συνεταιρισμό.

1 ) Ασφάλιση Μελών και εργαζομένων Αγροτικών Συνεταιρισμών.

2 ) Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου συνεταιρισμού που αμείβονται.

vi ) Αγρότες  (νέοι ασφαλισμένοι ) , οι οποίοι υπήχθησαν στην ασφάλιση του ΟΓΑ και έλαβαν αποφάσεις εξαίρεσης από το ΙΚΑ ως μισθωτοί.

vii ) Μητέρες - Καταβολή Μειωμένων Ασφαλιστικών Εισφορών.

Γ. Κατηγορίες ασφαλιστικών εισφορών και τρόπος υπολογισμού τους, μετά την εφαρμογή του Ν. 4387/2016.

1 ) Εισφορές υπολογιζόμενες με βάση το εισόδημα της προηγούμενου έτους.

2 ) Εισφορές με το σύστημα του «Εργοσήμου».

3 ) Εισφορές ασφαλισμένων στον ΕΦΚΑ/ Ι.Κ.Α. ( τέως ασφαλισμένοι στον Ο.Γ.Α )

4 ) Εισφορές ασφαλισμένων ως Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου συνεταιρισμού.


Δείτε το οδηγό εδώ στο φορολογικό αρχείο του κόμβουWant to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης