Αποτελέσματα live αναζήτησης

Δημόσια διαβούλευση σχετικά με τη λειτουργία της διοικητικής συνεργασίας και της καταπολέμησης της απάτης στον τομέα του Φ.Π.Α.

Δημόσια διαβούλευση σχετικά με τη λειτουργία της διοικητικής συνεργασίας και της καταπολέμησης της απάτης στον τομέα του Φ.Π.Α.
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσηςΣε ποιους απευθύνεται: Στις επιχειρήσεις, στο κοινό (πολίτες) και στις οργανώσεις.

Περίοδος διαβούλευσης:
Περίοδος από 02.03.2017 έως 31.05.2017

Σκοπός της διαβούλευσης:

Παρά το γεγονός ότι η διοικητική συνεργασία για την καταπολέμηση της απάτης κατά του ΦΠΑ αφορά κυρίως τις φορολογικές διοικήσεις, επηρεάζει σημαντικά  την κατάσταση των επιχειρήσεων και των πολιτών στην ΕΕ.
Η απάτη του ΦΠΑ επηρεάζει τους εθνικούς και κοινοτικούς  προϋπολογισμούς και, επομένως, μπορεί να επηρεάσει αρνητικά το ύψος των διαθέσιμων πόρων για τους στόχους της δημόσιας πολιτικής.
Για την καταπολέμηση της διασυνοριακής απάτης ΦΠΑ, τα κράτη μέλη υποχρεώνονται να εφαρμόσουν πρόσθετες υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων και ελέγχους για το διασυνοριακό εμπόριο που μπορούν να εμποδίσουν την ομαλή λειτουργία της ενιαίας αγοράς.
Οι επιχειρήσεις επίσης επηρεάζονται άμεσα από τις ρυθμίσεις της διοικητικής συνεργασίας που παρέχουν τα μέσα για τον έλεγχο της εγκυρότητας του αριθμού φορολογικού μητρώου ΦΠΑ των επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημένες σε άλλα κράτη μέλη. («VIES»).
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σκοπεύει να επικαιροποιήσει τους κανόνες που διέπουν τη διοικητική συνεργασία και την καταπολέμηση της διασυνοριακής απάτης του ΦΠΑ, με στόχο τη βελτίωση της λειτουργίας της ενιαίας αγοράς και την αντιμετώπιση της μεγάλης απώλειας εσόδων που παρουσιάζουν τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής ένωσης.

Η βοήθεια αυτή διοικητική συνεργασία διέπεται σήμερα από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ 904/2010 του Συμβουλίου 7 Οκτωβρίου 2010.

Σκοπός αυτής της διαβούλευσης είναι:

- Να συγκεντρώσει τις απόψεις των ενδιαφερόμενων μερών σχετικά με την εμπειρία τους με τους ισχύοντες κανόνες που διέπουν τη διοικητική συνεργασία και την καταπολέμηση της διασυνοριακής απάτης στον τομέα του ΦΠΑ.

- Να φέρει νέες ιδέες για τη συνεχή αξιολόγηση του κανονισμού (ΕΕ) 904/2010.

- Να λάβει πληροφορίες σχετικά με τις πιθανές βελτιώσεις του συστήματος ελέγχου ΑΦΜ «VIES ».

- Να συλλέξει ποσοτικά δεδομένα σχετικά με ενδεχόμενη μείωση ή  αύξηση του κανονιστικού κόστους / οφέλους (διοικητική επιβάρυνση ή / και το κόστος συμμόρφωσης) για τις επιχειρήσεις (ιδίως τις ΜΜΕ).

Οι φορολογικές διοικήσεις θα συμμετέχουν μέσω ενός ειδικού  ερωτηματολογίου.


Οι προτάσεις των επιχειρήσεων, του κοινού αλλά και των οργανώσεων μπορούν να υποβληθούν:

 

View the questionnaire
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Regulation904PC
Contact details
responsible service Directorate-General for Taxation and Customs Union, Unit TAXUD/C4 –       Tax administration and fight against tax fraud
e-mail [email protected]  
postal address Directorate-General for Taxation and Customs Union
Unit TAXUD/C4
Spastraat 3, Office SPA3 05/104
B-1049 Brussels
Belgium

 

 

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης