Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2008

3 Μάρτιου 2008 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 2 λεπτά
  • Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών ανακοινώνει ότι τη Δευτέρα, 3 Μαρτίου 2008 και ώρα 12:00, τίθεται σε παραγωγική λειτουργία η υπηρεσία Ηλεκτρονικής Υποβολής των Δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος φυσικών προσώπων οικον. έτους 2008.
Γενικη Γραμματεια Πληροφοριακων Συστηματων 3 Μαρτίου 2008

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2008


Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών ανακοινώνει ότι τη Δευτέρα, 3 Μαρτίου 2008 και ώρα 12:00, τίθεται σε παραγωγική λειτουργία η υπηρεσία Ηλεκτρονικής Υποβολής των Δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος φυσικών προσώπων οικον. έτους 2008.

Η πρόσβαση στην υπηρεσία είναι εφικτή από τους δικτυακούς τόπους www.gsis.gr και www.taxisnet.gr με την επιλογή «Ε1-Ε2-Ε3».

Για τη χρήση της υπηρεσίας υποβολής, είναι απαραίτητη η απόκτηση κωδικών πρόσβασης στο σύστημα TAXISnet (αν κάποιος είναι ήδη πιστοποιημένος χρήστης δεν χρειάζεται νέους κωδικούς). Στο σύστημα TAXISnet μπορεί να πιστοποιηθεί κάθε φορολογούμενος, συμπληρώνοντας τη φόρμα εγγραφής που θα βρει ακολουθώντας τη διαδρομή: www.taxisnet.gr - «Εγγραφή νέου Χρήστη»

Οι ενδιαφερόμενοι που δεν διαθέτουν κωδικούς ή τους έχουν χάσει, πρέπει να έχουν υπόψη ότι απαιτείται χρονικό διάστημα 3-5 εργασίμων ημερών από την υποβολή της φόρμας εγγραφής ή την αίτηση επαναχορήγησης κωδικών μέχρι την παραλαβή των κωδικών τους.

Οι υπόχρεοι σε συνυποβολή συμπληρωματικών εντύπων (Ε2 ή/και Ε3) πρέπει να υποβάλουν τα έντυπα αυτά πριν από την υποβολή του βασικού εντύπου (Ε1) της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος. Σημειώνεται ότι, ειδικά για το 2008, η υποβολή της Δήλωσης Ε9 είναι ανεξάρτητη από την υποβολή της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος. Κατά συνέπεια, η ηλεκτρονική υποβολή της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος, δεν απαιτεί ούτε προϋποθέτει την ηλεκτρονική υποβολή της Δήλωσης Ε9, σε περίπτωση που υπάρχει σχετική υποχρέωση.

Υπενθυμίζεται ότι με την υπηρεσία ηλεκτρονικής υποβολής των Δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος προσφέρονται στους φορολογουμένους πολίτες ιδιαίτερα σημαντικές δυνατότητες, μεταξύ των οποίων:

- ¶μεση, ταυτόχρονη εκκαθάριση της φορολογικής δήλωσης μετά την υποβολή της

- Γίνεται εκτεταμένος έλεγχος λαθών κατά την υποβολή της δήλωσης, με αποτέλεσμα τον μηδενισμό της πιθανότητας να μην εκκαθαρισθεί

- Ο πολίτης ενημερώνεται αμέσως για το πιστωτικό ή χρεωστικό ποσό φόρου και, κυρίως, εκτυπώνει Εκκαθαριστικό Σημείωμα το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πιστοποιητικό. Σημειώνεται ότι η επιστροφή ή εξόφληση του ποσού γίνεται μετά την αποστολή του εκκαθαριστικού σημειώματος που ο πολίτης λαμβάνει ταχυδρομικώς σε μεταγενέστερο χρόνο.

Οι Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος μπορούν να υποβάλλονται ηλεκτρονικά και μέσω των ΚΕΠ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΠΟΛ.1048/6.3.2003.

Οι καταληκτικές ημερομηνίες για την ηλεκτρονική υποβολή των Δηλώσεων είναι ίδιες με αυτές που αφορούν την υποβολή στις Δ.Ο.Υ..

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο γραφείο υποστήριξης της υπηρεσίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] ή στο τηλεφωνικό κέντρο 210-48.02.552 κάθε εργάσιμη ημέρα από 8:00 έως 18:00.Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης