Αποτελέσματα live αναζήτησης

Παρατείνεται η αβεβαιότητα στην παγκόσμια οικονομία

3 Μάρτιου 2008 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 3 λεπτά
  • Με τα επίπεδα αβεβαιότητας για τις αγορές και τις οικονομίες να παραμένουν ασυνήθιστα υψηλά, η τρέχουσα περίοδος για το διεθνές χρηματοοικονομικό σύστημα είναι ιδιαίτερα εύθραυστη. Η αναταραχή που ξεκίνησε από τις ΗΠΑ και συγκεκριμένα από την αγορά για ενυπόθηκα στεγαστικά δάνεια μειωμένης εξασφάλισης γρήγορα εξαπλώθηκε σε ολόκληρο σχεδόν το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Ετσι φάνηκε αφενός πόσο στενά συνδεδεμένες είναι οι αγορές μεταξύ τους και αφετέρου πόσο αλληλένδετα είναι τα χρηματοπιστωτικά συστήματα της Ευρώπης και της Αμερικής.
Παρατείνεται η αβεβαιότητα στην παγκόσμια οικονομίαΜε τα επίπεδα αβεβαιότητας για τις αγορές και τις οικονομίες να παραμένουν ασυνήθιστα υψηλά, η τρέχουσα περίοδος για το διεθνές χρηματοοικονομικό σύστημα είναι ιδιαίτερα εύθραυστη. Η αναταραχή που ξεκίνησε από τις ΗΠΑ και συγκεκριμένα από την αγορά για ενυπόθηκα στεγαστικά δάνεια μειωμένης εξασφάλισης γρήγορα εξαπλώθηκε σε ολόκληρο σχεδόν το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Ετσι φάνηκε αφενός πόσο στενά συνδεδεμένες είναι οι αγορές μεταξύ τους και αφετέρου πόσο αλληλένδετα είναι τα χρηματοπιστωτικά συστήματα της Ευρώπης και της Αμερικής.

Η αύξηση στις αθετήσεις των ενυπόθηκων στεγαστικών δανείων στις ΗΠΑ εξαιτίας της μείωσης των τιμών των κατοικιών προκάλεσε κραδασμούς στο παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα επειδή μεγάλο μέρος των επισφαλών αυτών δανείων είχε τιτλοποιηθεί και είχε πωληθεί μαζικά με τη μορφή σύνθετων παραγώγων σε επενδυτές σε όλον τον κόσμο. Με τη μείωση της πιστοληπτικής διαβάθμισης αυτών των προϊόντων η μεταφορά των ζημιών σε τράπεζες και επενδυτές παγκοσμίως προκάλεσε κρίση εμπιστοσύνης στις αγορές καθώς δεν υπήρχε διαφάνεια για το ποιος διακρατούσε αυτά τα προϊόντα. Ενδεικτικό στοιχείο της κρίσης εμπιστοσύνης ήταν η αναταραχή στην αγορά για εγγυημένα ομόλογα και στη διατραπεζική αγορά χρήματος, που ανάγκασε τις μεγαλύτερες κεντρικές τράπεζες να παρέμβουν. Επιπροσθέτως, τα προβλήματα στις εταιρείες ασφάλισης ομολόγων οδήγησαν σε επιδείνωση της κατάστασης στις πιστωτικές αγορές από τις αρχές του 2008.

Η αναταραχή στο χρηματοπιστωτικό σύστημα θα έχει αντίκτυπο στην πραγματική οικονομία, αν και οι ακριβείς συνέπειες για τον ρυθμό οικονομικής ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ενωση και στην ευρωζώνη είναι πολύ δύσκολο να προβλεφθούν με ακρίβεια σε αυτό το στάδιο. Μια άμεση επίδραση σχετίζεται με τον περιορισμό των δυνατοτήτων δανεισμού επιχειρήσεων και νοικοκυριών λόγω της υιοθέτησης αυστηρότερων πιστωτικών κριτηρίων από τις τράπεζες, γεγονός που συνεπάγεται χαμηλότερα επίπεδα επενδύσεων και κατανάλωσης. Αλλη επίδραση συνδέεται με μειωμένες εξαγωγές κυρίως προς τις ΗΠΑ.

Οι υπουργοί Οικονομίας και Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ενωσης αντέδρασαν άμεσα για την αντιμετώπιση της αναταραχής στο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Στο Συμβούλιο της 9ης Οκτωβρίου αποφάσισαν μια σειρά πρωτοβουλίες για την επίλυση των βασικότερων αδυναμιών του χρηματοπιστωτικού συστήματος, όπως αυτές αναδείχθηκαν από την πρόσφατη κρίση.

Οι πρωτοβουλίες αυτές αφορούν: 1) τη βελτίωση της διαφάνειας των αγορών, ειδικότερα όσον αφορά τις τιτλοποιήσεις και τα στοιχεία εκτός ισολογισμού των πιστωτικών ιδρυμάτων, 2) τη βελτίωση των κανόνων και των τρόπων αποτίμησης των μη εύκολα ρευστοποιήσιμων στοιχείων του ενεργητικού των τραπεζών, 3) την ενδυνάμωση του εποπτικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ενωσης για τα τραπεζικά ιδρύματα και 4) την επανεξέταση κάποιων διαρθρωτικών θεμάτων των αγορών, όπως ο ρόλος των οίκων πιστοληπτικής διαβάθμισης ή των εργαλείων που διευκολύνουν τη διασπορά του κινδύνου που συνδέεται με τραπεζικές δανειοδοτήσεις.

Προς την ίδια κατεύθυνση συνεχίζονται και οι προσπάθειες σε διεθνές επίπεδο τόσο μέσω του Φόρουμ Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας όσο και μέσω του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.

Εν κατακλείδι, η κατάσταση στην παγκόσμια οικονομία παραμένει αβέβαιη, ενώ τα ως τώρα στοιχεία υποδεικνύουν μια επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης στην Αμερική, με τους φόβους για ύφεση να γίνονται όλο και πιο ορατοί. Η επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας στην Ευρωπαϊκή Ενωση φαίνεται αναπόφευκτη και ίσως να επεκταθεί και στο 2009. Αναμένεται πάντως να είναι περιορισμένη σε έκταση λόγω της καλής κατάστασης των ευρωπαϊκών οικονομιών. Η επιτυχής εφαρμογή του αναθεωρημένου Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης και η προώθηση των μεταρρυθμίσεων τα προηγούμενα χρόνια συντελούν με τον καλύτερο τρόπο στην ανάπτυξη της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Πηγή To Βήμα
ΠΛ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ
Ο καθηγητής κ. Πλ. Σακελλάρης είναι πρόεδρος του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης